ENGLISH VERSION

Władysław Pilars de Pilar (1874 - 1952)

Jadwiga Miluśka

Władysław Pilars de Pilar
Władysław Pilars de Pilar

Władysław Pilars de Pilar (1874-1952), profesor literatury na Uniwersytecie Warszawskim. Urodził się 3 marca 1874 r. w Opatówku jako syn Edwarda Gustawa Pilarsa (ur. w Opatówku w 1834, zmarł w 1905 r.) buchaltera w fabryce sukna G.A. Fidlera i Ewy Grzankowskiej.

Władysław Pilars de Pilar był profesorem literatury na Uniwersytecie Warszawskim, wiceprezesem Towarzystwa Poetyckiego i wiceprezesem Towarzystwa Szekspirowskiego.

Był poetą, autorem Tragedii - poematu napisanego heksametrem poświęconego Napoleonowi. Starannie wydana książka z ilustracjami Zygmunta Grabowskiego ukazała się w 1927 r. Poemat został wydany także w języku angielskim, francuskim i niemieckim. Inne utwory Władysława Pilars de Pilara to: Symfonia Bałtyku - napisana wierszem w języku polskim, francuskim i angielskim. W nocie autorskiej zamieszczonej w Tragedii znajduje się informacja o kolejnych książkach przygotowanych do wydania: Życie dla sztuki i poemat dramatyczny Augustus, którego akcja dzieje się w III w. n.e. w Imperium Rzymskim.

Pilars poślubił Antonię Frelin von Oer (1872-1946), która była damą dworu księżniczki meklemburskiej - Marii Antoniny, kuzynki cara Mikołaja II. W 1915 r. otrzymał nobilitację od cara Mikołaja II jako Baron Pilars de Pilar. Władysław odziedziczył fabrykę i wioskę Struga pod Warszawą. Po spaleniu fabryki w Warszawie przez rewolucjonistów w 1906 r. rodzina Władysława wyjechała do Niemiec. On sam pozostał w Polsce. Zmarł 22 listopada 1952 r. w Chorzowie.

Na podstawie informacji krewnych Władysława Pilars de Pilara i noty w książce Tragedia. Zob. także rodzinną stronę www.pilarsdepilar.de


Skan

Skan

SkanData utworzenia: przed 2009-01-01
Data aktualizacji: 2021-04-02

Najpopularniejsze

Brak osbługi Flash lub Javascript w Twojej przeglądarce.

Przeglądaj TAGI

Mapa strony