Adam Marczewski (1865 - 1931)

Jadwiga Miluśka

Adam Marczewski
Adam Marczewski

Urodził się 10.12.1865 r. we wsi Węglin w Lubelskiem w rodzinie ziemiańskiej. Był synem Franciszka Michała i Aleksandry z Michcińskich. Po ukończeniu gimnazjum w Lublinie wstąpił do Seminarium Duchownego we Włocławku. Studia teologiczne ukończył na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. W 1890 r. wrócił do kraju z tytułem doktora teologii i podjął pracę prefekta szkół średnich w Częstochowie.

W 1903 r. po śmierci proboszcza parafii Opatówek - ks. Pawła Patockiego został skierowany do Opatówka i przystąpił do budowy nowego kościoła. Wykazał się wielkimi zdolnościami organizacyjnymi i umiejętnością współpracy z miejscową społecznością. Konsekracja kościoła, którego architektem był Konstanty Wojciechowski nastąpiła w 1912 r. Po wybuchu I wojny światowej został zabrany przez Niemców do Kalisza jako zakładnik, a następnie uwolniony dzięki wysokiemu okupowi złożonemu przez parafian. Od 1916 piastował godność kanonika kolegiaty kaliskiej, a w 1926 r. został mianowany prałatem. Utrzymywał kontakty z wybitnymi osobistościami kościelnymi i świeckimi. 14 czerwca 1919 r. gościł w Opatówku kolegę z czasów uniwersyteckich - nuncjusza papieskiego w Polsce - Achille Rattiego, późniejszego papieża Piusa XI.

Ksiądz Marczewski odznaczał się głęboką wiedzą. Zwiedził prawie całą Europę, władał 6 językami. Swoim wiernym wpajał zasady moralnego życia, a uczniom Państwowej Preparandy Nauczycielskiej przekazywał wiedzę nie tylko z zakresu religii, ale także geografii, przyrody i nauk społecznych.

Ks. dr Adam Marczewski zmarł w Opatówku 29 kwietnia 1931 r. Został pochowany w podziemiach kościoła parafialnego, który zbudował.

Jego imię (na wniosek Towarzystwa Przyjaciół Opatówka) nadano jednej z nowych ulic Opatówka.Data utworzenia: przed 2009-01-01
Data aktualizacji: 2021-04-02

Najpopularniejsze

Brak osbługi Flash lub Javascript w Twojej przeglądarce.

Przeglądaj TAGI

Mapa strony