Franciszek Stryjas (1882-1944)

Franciszek Stryjas  urodził się 26  stycznia 1882 r. w Popowie. Bł. Franciszek StryjasRodzicami jego byli Marcin i Antonina (z domu Włudarek). Miał trzy siostry. Sakrament chrztu świętego przyjął w kościele p.w. św. Katarzyny w Iwanowicach na drugi dzień po urodzeniu. Dzieciństwo i młodość spędził w Popowie. Do szkoły w Szczytnikach uczęszczał tylko przez pewien czas. Uczył się czytania i pisania pod kierunkiem rodziców. Głęboko religijni rodzice zaszczepili w nim silną   wiarę, umiłowanie Boga i ducha patriotyzmu. W roku 1901 poślubił Józefę Kobyłkę i osiedlił się w Kuczowoli. Miał siedmioro dzieci. Kiedy żona zapadła na ciężką chorobę walczył o jej życie 9 lat, na co stracił prawie cały swój majątek. Józefa Kobyłka zmarła w 1930 r. W tym samym roku Franciszek Stryjas ożenił się ponownie z wdową Józefą Nosal z domu Lejman i zamieszkał  na stałe w Takomyślach.

We wczesnej młodości Franciszek marzył, aby kiedyś mógł uczyć dzieci o Bogu. Marzenie to spełniło się  w czasie okupacji niemieckiej, kiedy w 1940 r.  zabrano księży z Chełmc do obozu koncentracyjnego w Dachau,  gdy zamknięto kościoły w sąsiednich parafiach, on wtedy zaczął  potajemnie nauczać religii. Początkowo uczył u siebie w domu, na polach i łąkach. Gdy liczba dzieci powiększyła się, postarał się o nowe punkty w Szałem, Wolicy, Marcjanowie, Saczynie, Józefowie i Szczytnikach. Do wszystkich tych punktów dochodził  lub dojeżdżał rowerem. Był oddany całym sercem podjętej przez siebie pracy. Czynił to z miłości do Boga i z troski o życie religijne dzieci. Z niezwykłą ofiarnością i narażeniem własnego życia, przez niepełne trzy lata przygotował prawie 300 dzieci do I Komunii Świętej, którą przyjmowały one w parafii św. Gotarda w Kaliszu lub w Dębem.

W dniu 20 lipca 1944 r. został wezwany na posterunek żandarmerii w Opatówku. Po dwudniowym przesłuchaniu został przewieziony do więzienia w Kaliszu. Przesłuchaniom towarzyszyły tortury. Po dziesięciu dniach od aresztowania zmarł. Niemcy oskarżyli go o tajne nauczanie dzieci, o prowadzenie działalności politycznej i o to, że jest ukrywającym się księdzem katolickim. Znalazło to swój wyraz  w powiadomieniu skierowanym do rodziny "Zabrać swojego księdza. Przyjechać z trumną". Ponieważ grzebanie zmarłych w Chełmcach było zakazane pochowano go Godzieszach 2 sierpnia 1944 r. W pogrzebie wzięło udział bardzo wiele osób wśród których liczą grupę stanowili jego uczniowie.

25 marca 2001 r. relikwie błogosławionego Franciszka Stryjasa zostały umieszczone w katedrze w Kaliszu.

Najwyższe świadectwo o Franciszku Stryjasie dał Ojciec Święty Jan Paweł II  podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny w dniu 6 czerwca 1991 r. w przemówieniu do nauczycieli i katechetów w Katedrze Włocławskiej: Niedaleko stąd umęczony został polski patriota i syn Kościoła Franciszek Stryjas za nauczanie dzieci w prywatnych domach pacierza i katechizmu.

Ten sam papież ogłosił Franciszka Stryjasa błogosławionym wraz ze 107 męczennikami za wiarę w Warszawie w dniu 13 czerwca 1999 r.Data utworzenia: 2011-05-09
Data aktualizacji: 2019-11-05

Najpopularniejsze

Brak osbługi Flash lub Javascript w Twojej przeglądarce.

Przeglądaj TAGI

Mapa strony