Jerzy Bekier (1898 - 1986)

Jadwiga Miluśka

Jerzy Bekier

Ks. Jerzy Bekier urodził się 22 grudnia 1898 r. w Siemkowicach. Dzieciństwo spędził w Koźminku, gdzie jego matka Leokadia była nauczycielką. Ukończył gimnazjum w Częstochowie i Seminarium Duchowne we Włocławku. Pracę duszpasterską rozpoczął w 1921 r. jako wikariusz w Wieruszowie. Był człowiekiem bardzo aktywnym. Jako diecezjalny dyrektor Akcji Katolickiej i patron Kaliskiego Okręgu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej inicjował działalność Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w różnych parafiach. W 1926 r. zbudował Dom Katolicki w Kaliszu. Redagował "Tygodnik Polski" wydawany we Włocławku. Był wikariuszem w parafii św. Mikołaja w Kaliszu oraz proboszczem w parafiach: w Kokaninie i w Opatówku.

W Opatówku był proboszczem parafii w latach 1937-38. Z jego inicjatywy zbudowano "organistówkę", dobudowano kancelarię do budynku plebanii oraz przystąpiono do budowy Domu Katolickiego (realizacja tego projektu nie doszła do skutku z powodu odejścia ks. Bekiera z parafii i wybuchu II wojny światowej). W czasie, gdy ks. Jerzy Bekier był proboszczem w parafii w Opatówku wykonano wiele prac w kościele, między innymi odmalowano kościół i ozdobiono prezbiterium polichromią zaprojektowaną przez Jerzego Wronowskiego oraz założono oświetlenie ołtarza głównego i zakupiono nowe ławki.

Ks. Bekier podjął kroki w celu osłabienia działalności członków socjalistycznej organizacji - Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych i aktywizacji Akcji Katolickiej oraz innych stowarzyszeń katolickich. Założył Stronnictwo Narodowe w Opatówku, na czele którego stanął Stanisław Spiż. Wspierał Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej, któremu przewodniczyła Bronisława Tomaszewska i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej, któremu przewodniczył Jan Szałek. Wspierał także organizacje strażackie. Pomógł strażakom w Trojanowie w budowei remizy styrażackiej.

Był założycielem lokalnej gazety "Tygodnik Opatowski czyli Opatowskie Wiadomości Parafialne", która wychodziła od marca 1937 r. do wybuchu II wojny światowej. Gazetka informowała nie tylko o życiu parafii w Opatówku. Mozna w niej znaleźć także informacje o działalności świeckich organizacji społecznych i wydarzeniach w miasteczku. Ponadto "Tygodnik Opatowski" przybliżał czytelnikom historię Opatówka i udostępniał swoje łamy młodym twórcom lokalnym. Większość tekstów do czasopisma pisał redaktor Adrian Turczynowicz.

7 listopada 1939 r. ks. Jerzy Bekier został aresztowany przez Niemców we Włocławku, w kwietniu 1941 r. wywieziony do obozu koncentracyjnego Dachau, gdzie nadano mu numer 24551. W przeżyciu obozu pomógł mu jeden z więźniów pochodzących z Opatówka. Po wyzwoleniu obozu nie wrócił do Polski, wyjechał do Argentyny, gdzie był działaczem polonijnym. Założył Muzeum Etnograficzno-Katolickie i Muzeum Kościoła Argentyńskiego. Zmarł w Argentynie w roku 1986. Wdzięczni wychowankowie ufundowali Mu tablicę pamiątkową na murze okalającym kościół św. Mikołaja w Kaliszu.

W pamięci opatowian pozostał jako dobry organizator, zaangażowany w życie publiczne miasteczka.

 

"Tygodnik Opatowski czyli Opatowskie Wiadomości Parafialne" 1937-1939; Włocławski słownik biograficzny. Włocławek 2005; Słownik biograficzny Wielkopolski Południowo-Wschodniej (A. Walczak-Niewiadomska), t. 3. Kalisz 2007; J. Miluśka-Stasiak. Z dziejów parafii w Opatówku. Opatówek 2012; Informacje Stefana Melki i Jana Spławskiego.

 Data utworzenia: przed 2009-01-01
Data aktualizacji: 2019-11-05

Najpopularniejsze

Brak osbługi Flash lub Javascript w Twojej przeglądarce.

Przeglądaj TAGI

Mapa strony