Józef Piliński (1907 - 1992)

Stanisław Kuś

Józef Piliński
Józef Piliński

Urodzony w Opatówku 17 marca 1907 r. Członek naszego Towarzystwa. Od ponad 50 lat mieszka w Błaszkach. Mimo to uczuciowo i emocjonalnie związany z Opatówkiem.

Od roku 1972 na emeryturze. Aktywność w działaniu godna podkreślenia i godna naśladowania przez młode pokolenie. Wielka pasja dokumentowania przeszłości trwa do dnia dzisiejszego. Część wspomnień dotyczących Opatówka przekazana TPO publikowana będzie na łamach naszego czasopisma. Bogatą działalność zawodowo-społeczną rozpoczyna po ukończeniu Państwowej Preparandy Nauczycielskiej i Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Opatówku oraz Seminarium Nauczycielskiego w Liskowie (1921-1925r.)
Kończy także Wyższy Kurs Nauczycielski oraz studia wyższe z geografii.

Pracę nauczycielską rozpoczyna w Szkole Podstawowej w Liskowie w roku 1925. Od tamtego roku datuje się też Jego przynależność do Związku Nauczycielstwa Polskiego, w którym nieprzerwanie piastuje szereg odpowiedzialnych funkcji społecznych aż do momentu przejścia na emeryturę. Dotyczy to m.in. funkcji prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP w Kaliszu w latach 1947-72. Niezależnie od tej funkcji jest członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej ZNP w Warszawie, a w latach 1962-81 również jej wiceprzewodniczącym.

W miejscu obecnego zamieszkania pracę na stanowisku kierownika Szkoły Podstawowej podejmuje w roku 1938.

Burzliwe wydarzenia wojenne rzucają Go do Lwowa. W listopadzie 1939 r. wraca do Błaszek. W tym samym miesiącu zostaje jednak aresztowany przez okupanta i uwięziony w więzieniu w Kaliszu. Po wyjściu z więzienia w lutym 1940 r. udaje się do Warszawy. W Warszawie podejmuje działalność konspiracyjną: prowadząc tajne nauczanie, uczestnicząc w kolportowaniu prasy podziemnej oraz odbywając szkolenie wojskowe w szeregach A.K. Tutaj również przeżywa trudne chwile uczestnicząc w Powstaniu Warszawskim.

W miesiącu styczniu 1945 r. wraca do Błaszek. Trudny powojenny okres pracy rozpoczyna od uruchomienia działalności szkoły w mieście oraz, z upoważnienia Starosty Kaliskiego, szkół w gminach Błaszki, Staw, Iwanowie.

Nie zapomina także o Opatówku. Swoje przywiązanie do rodzinnej miejscowości zaznaczył swoim działaniem. Był wnioskodawcą, na sesji Powiatowej Rady Narodowej w Kaliszu w 1946 r., w pełni zrealizowanego wniosku dotyczącego przeznaczenia nadwyżki finansowej likwidującego się wydziału aprowizacyjnego na budowę nowej szkoły w Opatówku oraz inicjatorem ufundowania, odsłoniętej w sierpniu 1959 r. tablicy pamiątkowej poświęconej braciom Gillerom, z których Stefana znał osobiście.

W roku 1956, w działalności zawodowej, odnotowuje znaczny sukces wyrażający się utworzeniem w Błaszkach Szkoły 11-klasowej, której zostaje dyrektorem. Włożył osobisty duży wkład w budowę w tym mieście gmachu Liceum doprowadzając do oddania tego budynku do eksploatacji w 1962 r.

Poza pracą zawodową był przez szereg lat radnym Miejskiej Rady Narodowej w Błaszkach oraz radnym Powiatowej Rady Narodowej w Kaliszu.

Za całokształt swojej pracy zawodowo-społecznej otrzymał szereg odznaczeń państwowych i resortowych w tym m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznakę ZNP, Złotą Odznakę ZNP za Tajne Nauczanie oraz wiele innych odznaczeń, listów pochwalnych i dyplomów związkowych.


"Opatowianin" - kwiecień 1991


Józef Piliński zmarł 21 maja 1992 r. Pochowany na cmentarzu w Opatówku w rodzinnym grobie.

J.M.Data utworzenia: przed 2009-01-01
Data aktualizacji: 2021-04-02

Najpopularniejsze

Brak osbługi Flash lub Javascript w Twojej przeglądarce.

Przeglądaj TAGI

Mapa strony