Jan Trzęsała (1908 - 1994)

Romuald Rogoziński

Jan Trzęsała
Jan Trzęsała

Kontynuując cykl opatowianie, postacie, sylwetki dziś prezentujemy sylwetkę Pana Jana Trzęsały.
Jest rodowitym opatowianinem, tu 2 lutego 1908 roku rozpoczął swoje, długie trwające do dziś ciekawe i pracowite życie. W Opatówku ukończył szkołę podstawową. W pobliskim Pleszewie odbywał służbę wojskową, którą przedłużył o dalsze dwa lata tzw. służby nadterminowej. Po założeniu rodziny w 1935 roku wyjeżdża do Gdyni gdzie rozpoczyna pracę w miejskich wodociągach. Tutaj wykorzystując nabytą w wojsku wiedzę muzyczną, wspartą zresztą własnym talentem organizuje dętą orkiestrę. I odtąd już wszystko, co związane z muzyką i muzykowaniem towarzyszyło mu przez całe życie.

W roku 1939 po powrocie z Gdyni do Opatówka jak większość Polaków bierze udział w wojnie obronnej. Po jej zakończeniu pracuje w charakterze ślusarza w kuźni Lanharta w Opatówku.

Po zakończeniu okupacji podejmuje pracę w Polskich Kolejach Państwowych w Łodzi, dojeżdżając do pracy każdego dnia. W latach pięćdziesiątych przenosi się do pracy na kolei wąskotorowej w Opatówku.

Pracuje już na miejscu poświęca się bez reszty społecznikowskiej pasji. W 1952 roku organizuje w Opatówku Kapelę Ludową, która wraz ze swoim kapelmistrzem odnosi szereg znaczących sukcesów, żeby z tych najważniejszych wymienić udział w centralnych dożynkach w trzech kolejnych latach 1953, 1954, 1955 w Szczecinie, Lublinie i Warszawie.

Równocześnie z prowadzeniem Kapeli Ludowej organizuje i prowadzi do końca lat siedemdziesiątych Strażacką Orkiestrę Dętą. Trudno sobie wprost wyobrazić jakiekolwiek uroczystości bez udziału orkiestry opatowskich strażaków i jej kapelmistrza Jana Trzęsały.

Uroczyste capstrzyki, majówki, święta państwowe i lokalne, koncerty i udziały w licznych konkursach muzycznych, no i oczywiście udział we wszystkich uroczystościach kościelnych. Wymienić tutaj należy procesję Bożego Ciała i Święta Wielkanocne, co przecież w tamtym okresie nie było mile widziane przez ówczesne władze.

Oprócz działalności na polu muzycznym Jan Trzęsała jest aktywnym działaczem OSP w Opatówku włączając się do prac przy rozbudowie remizy, działa w Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, w miejscowym Kole Emerytów i Rencistów i Polskim Związku Chórów i Orkiestr. Czynnie uczestniczył w pracach rad nadzorczych miejscowej Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" i Banku Spółdzielczego. Nie zapomina o edukacji następców, organizując w latach siedemdziesiątych młodzieżowy zespół mandolinistów w Szkole Podstawowej w Opatówku.

Pan Jan Trzęsała za swoją działalność otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień, z których najbardziej sobie ceni Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Znak Związku OSP, Złotą Odznakę Honorową Polskiego Związku Chórów i Orkiestr i Złotą Odznakę Zasłużony Kolejarz.
To tylko garść faktów z życia tego wspaniałego społecznika, który nie dla pochwał i wyróżnień, ale z wewnętrznej potrzeby serca, całe swoje życie poświęcił służbie dla społeczeństwa, zajmując obok innych opatowian trwałe miejsce w historii opatowskiej społeczności.


"Opatowianin" - styczeń 1993


Jan Trzęsała zmarł 3 marca 1994 r.

J.M.Data utworzenia: przed 2009-01-01
Data aktualizacji: 2021-04-02

Najpopularniejsze

Brak osbługi Flash lub Javascript w Twojej przeglądarce.

Przeglądaj TAGI

Mapa strony