Opatówek jest siedzibą jednej z 11 gmin Powiatu Kaliskiego Ziemskiego. Powierzchnia gminy wynosi 104 km2, a zamieszkuje ją 10 tys. mieszkańców.  Opatówek jest miejscowością znaną od XIII w. Obecnie Opatówek liczy 3,8 tys. mieszkańców.

Od 1 stycznia 2017 r. Opatówek posiada status miasta, przywrócony po niemal 150 latach. W Opatówku mieści się Urząd Miejski Gminy Opatówek. Obecnie urzędującym burmistrzem jest Sebastian Wardęcki. Przy Urzędzie Miejskim Gminy Opatówek działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Od 1991 roku Urząd Gminy wydaje biuletyn „Wiadomości Gminne”. Miejscowość posiada wodociąg, kanalizację i gazociąg.

Największym zakładem przemysłowym w Opatówku jest Przedsiębiorstwo Cukiernicze „Jutrzenka” S.A. Ponadto działa Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” oraz wiele innych zakładów produkcyjnych, usługowych i placówek handlowych. W Opatówku mieści się Urząd Pocztowy, Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej Oddział w Opatówku, Punkt Obsługi Kasowej i Komisariat Policji.

W Opatówku działają następujące instytucje kultury: Muzeum Historii Przemysłu, Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów oraz Gminny Ośrodek Kultury. Ponadto działają organizacje społeczne, takie jak: Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich, Towarzystwo Przyjaciół Opatówka, Akcja Katolicka, Polski Związek Wędkarski – Gminne Koło w Opatówku, Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

W Opatówku znajduje się kościół parafialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Parała obejmuje ok. 5 tys. wiernych. Odpusty są świętowane 6 lutego (św. Doroty), w czerwcu – w niedzielę po uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa  i 26 lipca (św. Anny). Od 8 lat wyrusza z Opatówka do Częstochowy piesza pielgrzymka. Opatówek posiada cmentarz o pow. 2,39 ha.

W Opatówku mieści się przedszkole, Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego z dużą halą sportowo-widowiskową, Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka oraz Filia Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi.

Opatowianie mogą leczyć się w Gminnym Ośrodku Zdrowia, w Medical Center, w Gabinecie Lekarza Rodzinnego oraz w gabinetach prywatnych. Czynne jest także  NZOZ Centrum Rehabilitacji. W miejscowości działają 4 apteki.

Przez Opatówek prowadzi droga krajowa nr 12 oraz droga wojewódzka nr 471. Dojazd z Kalisza do Opatówka zapewnia linia miejska KLA – 1 A, oraz 1 B (przez Tłokinię) autobusy PKS oraz linie prywatne. W Opatówku znajduje się stacja PKP.

Na terenie Opatówka czynny jest kompleks boisk sportowych „Orlik-2012”. Na stadionie przy ul. Ogrodowej odbywają się mecze piłki nożnej, w których uczestniczy Klub Sportowy Opatówek.

 

Najpopularniejsze

Brak osbługi Flash lub Javascript w Twojej przeglądarce.

Przeglądaj TAGI

Mapa strony