Order Uśmiechu dla opatowianki

Jadwiga Miluśka-Bunclerowa

Halina Sroczyńska
Halina Sroczyńska

Halina Sroczyńska jest pierwszą opatowianką, która została Kawalerem Orderu Uśmiechu. Pomysł ustanowienia Orderu Uśmiechu - jedynego odznaczenia nadawanego przez dzieci - narodził się w szpitalu w Konstancinie. Jeden z małych pacjentów zaproponował, by taki medal nadać Jackowi z popularnego programu telewizyjnego Wandy Chotomskiej o Jacku i Agatce. W 1968 r. powołano Kapitułę Orderu Uśmiechu, na czele której stanęła znana pisarka Ewa Szelburg-Zarembina. Uchwalono ceremoniał wręczania Orderu - pasowanie różą, złożenie przyrzeczenia i wypicie soku z kwaśnej cytryny.

Pierwszym Kawalerem Orderu Uśmiechu został znany chirurg ortopeda - prof. Wiktor Dega. Przez 30 lat od ustanowienia Orderu dzieci odznaczyły 585 osób, które wyróżniły się w sposób szczególny jako najwięksi przyjaciele najmłodszych. Od 1973 r. odznaczenie przyznawano także obcokrajowcom, a od 1980 r. order stał się odznaczeniem międzynarodowym. W gronie odznaczonych znaleźli się między innymi: papież Jan Paweł II, Henryk Chmielewski - autor komiksów o Tytusie, Wanda Chotomska, Tove Jansson, Ludwik Jerzy Kern, Szymon Kobyliński, Jolanta Kwaśniewska, Irena Kwiatkowska, Cezary Leżeński, który jest Kanclerzem Kapituły Orderu Uśmiechu, Astrid Lindgren, Małgorzata Musierowicz, Zbigniew Religa, Steven Spielberg, Stefan Stuligrosz, Alfred Szklarski, ks. Jan Twardowski i wielu, wielu innych wspaniałych ludzi, dla których dobro dziecka jest jedną z najwyższych wartości.

W tym niezwykłym gronie znalazła się także opatowianka - Halina Sroczyńska. 3.VI.1997 r. w Rabce została uhonorowana tym największym odznaczeniem dziecięcym na wniosek dzieci z Domu Dziecka w Liskowie.

Pani Sroczyńska mówi o sobie skromnie, że Jej praca na rzecz dzieci to tylko pomnażanie ewangelicznych "talentów", którymi została obdarzona przez opatrzność. Te "talenty" to niezwykła wrażliwość na ludzką krzywdę, to wielkie serce i umiejętność dawania z siebie tego, czego brakuje najbardziej Jej podopiecznym: ciepła, dobroci, zainteresowania ich losem. Jest to także wielka pomoc materialna, dzięki której realizują się marzenia chorych dzieci o operacjach przywracających zdrowie, wózkach inwalidzkich dla tych, które nigdy nie będą chodziły, aparaty słuchowe pozwalające na kontakt ze światem i wiele innych.

Ostatnio pomoc ta, dzięki Fundacji Haliny Sroczyńskiej, jest coraz większa i obejmuje nie tylko dzieci z naszych okolic. Coraz częstsze kontakty p. Sroczyńskiej i Jej męża ze środowiskami pracującymi na rzecz dzieci pozwalają na poznawanie nowych form działalności, a także uczestniczenie w nich. W obliczu ubożenia znacznej części naszego społeczeństwa oraz narastania zjawisk patologicznych pomoc najsłabszym, a szczególnie dzieciom, ma cenę szczególną. Zakładanie i wspieranie świetlic socjoterapeutycznych i działalność w organizacjach zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholizmu, ma na celu zawsze przede wszystkim dobro dziecka.

Członkowie Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu zamierzają utworzyć Fundację Kawalerów Orderu Uśmiechu. W tej sprawie w czerwcu 1999 r. Międzynarodowa Kapituła Orderu Uśmiechu spotkała się z Prezydentem PR - Aleksandrem Kwaśniewskim. W spotkaniu uczestniczyli następujący członkowie Kapituły: Ludwik Jerzy Kern - dziennikarz, pisarz, podkanclerzy Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu; Zygmunt Kęstowicz - popularny aktor, Szczepan Kowalski- przyjaciel harcerzy; Cezary Leżeński - pisarz, dziennikarz, kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu; Henryk Łyczek - nauczyciel, organizator szkół dla dzieci specjalnej troski; Marek Michalak - pedagog, wychowawca dzieci specjalnej troski; Wiesława Piątek - dziennikarka, sekretarz prasowy Kapituły; Zbigniew Religa - lekarz, kardiochirurg; Danuta Rosner - nauczycielka, autorka pieśni harcerskich, podkanclerzy Kapituły; Halina Sroczyńska - lekarz, stomatolog; Zenon Sroczyński - właściciel firmy "Hellena" jako członek wspierający; Szilagyi Szabolcs - dziennikarz węgierski; Ewa Szota - Chrobak - przewodnik turystyczny i Eugeniusz Wiecha - przedsiębiorca, założyciel Rabkolandu.

W czasie spotkania głos zabrali: Cezary Leżeński, Henryk Łyczek, Zbigniew Religa i Zenon Sroczyński. Utworzenie Fundacji umożliwi działalność na rzecz potrzebujących dzieci.

Charytatywna działalność Państwa Sroczyńskich jest zauważana i doceniana. Są zapraszni na wiele imprez, których celem jest organizacja pomocy dzieciom szczególnie doświadczonym przez los. Swoją pomoc kierują nie tylko dla dzieci mieszkających w najbliższej okolicy. Są obecni w Warszawie na Mokotowie, w Rabce i w innych miejscach.

Chciałabym życzyć Państwu Sroczyńskim wiele wytrwałości w ich pracy oraz życzliwości i dobrej współpracy ze strony innych ludzi i instytucji. Współpraca z władzami samorządowymi pozwoliła już między innymi na stworzenie bardzo potrzebnej i popularnej wśród dzieci świetlicy w Opatówku.

 


 

Fundacja Haliny Sroczyńskiej

 

Wszyscy opatowianie doskonale znają Halinę Sroczyńską. Jest rodowitą opatowianką, żoną właściciela firmy "Hellena", przez wiele lat pracowała jako lekarz - stomatolog w Ośrodku Zdrowia w Opatówku. I tylko z powodu Jej skromności najmniej znane było do niedawna Jej życiowe posłannictwo, którym jest pomaganie ludziom znajdującym się w potrzebie.

Ta pomoc ma nie tylko wymiar materialny. Pani Sroczyńska od wielu lat odwiedza w towarzystwie Doroty Ścigajłło Dom Dziecka w Liskowie interesując się losami jego wychowanków w czasie ich pobytu w tej placówce, ale i po rozpoczęciu przez nich samodzielnego życia. To właśnie wychowankowie z Liskowa zgłosili Jej kandydaturę do Kapituły Orderu Uśmiechu i w czerwcu 1997 r. znalazła się w gronie największych przyjaciół dzieci. W czerwcu br. otrzymała także najwyższe odznaczenie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - Order Jordana. Posiada także inne odznaczenia i wyróżnienia, wśród nich "Zasłużony dla miasta Kalisza".

Jej działalność jest widoczna także w Opatówku wśród osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, gdzie we współpracy z władzami samorządowymi i innymi społecznikami został stworzony klub AA i świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci. Dzięki tym placówkom grupa alkoholików powróciła do normalnego życia, a inni mają stworzone warunki do wydostania się z nałogu i odzyskania ludzkiej godności. Natomiast dzieci z rodzin patologicznych, zaniedbanych lub po prostu biednych znalazły w świetlicy swój drugi dom. W czystych, zadbanych, ciepłych pomieszczeniach mogą spokojnie odrobić lekcje, zjeść posiłek, także gorący, a nawet wykąpać się w prawdziwej łazience.

W marcu 1999 r. została zarejestrowana, a od maja rozpoczęła swą działalność Fundacja Haliny Sroczyńskiej. W ten sposób nadane zostały formalne ramy dla działalności charytatywnej prowadzonej od lat przez Jej założycielkę - Halinę Marszał-Sroczyńską. Fundatorami są Halina i Zenon Sroczyńscy. Fundacja utrzymuje się ze środków uzyskanych od sponsorów, ale sponsorem strategicznym jest Przedsiębiorstwo Produkcyjne "Hellena" w Kaliszu. Pani Sroczyńska przekazuje w całości swoją pensję na cele statutowe fundacji.

Od maja 1999 r. czyli od rozpoczęcia formalnej działalności fundacja przekazała środki finansowe na:
- badania mammograficzne dla kobiet z najuboższych środowisk wytypowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku - 4.800,- zł
- wypoczynek letni dla najuboższych dzieci organizowany przez inne organizacje - 3.120,- zł
- zakup kamery video dla dzieci z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ostrowie Wielkopolskim - 2.000,- zł
- organizację Mitingu dla Osób Niepełnosprawnych, który odbył się w czerwcu br. w Przygodzicach - 2.500,-
- wyposażenie kuchni dla pacjentów Zakładu Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce - 20.000,- zł
- opłacenie wczasów rehabilitacyjnych dla chorego dziecka z opiekunem - 2.500,- zł
- zakup aparatów słuchowych dla 4-ga potrzebujących dzieci - 5.540,- zł
- zakup gorsetu nocnego dla ciężko chorej dziewczynki -1.100,-zł
- zakup kserokopiarki dla Gimnazjum w Opatówku
- comiesięczne stypendium dla biednego uzdolnionego ucznia szkoły ponadpodstawowej w Kaliszu
- 250 paczek dla dzieci z domów dziecka w Liskowie i w Kaliszu, wychowanków Warsztatów Terapii Zajęciowej "Tulipan" w Kaliszu oraz dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych w Kaliszu i w Opatówku - 5.000,- zł
- kolonie letnie w Kołobrzegu dla 30 dzieci wytypowanych przez DD w Liskowie, w Kaliszu oraz świetlice w Opatówku i w Kaliszu - 26.100,- zł
- fundacja systematycznie przekazuje soki i napoje placówkom opiekuńczo-wychowawczym oraz organizatorom różnych imprez na rzecz dzieci
W najbliższym czasie fundacja planuje:
- zakupić 4 komputery dla Szkoły Podstawowej w Chełmcach
- wyposażyć Dom Dziecka w Kaliszu i Szkołę Podstawową w Cieni II w place zabaw
- zakupić sprzęt nagłaśniający dla Warsztatów Terapii Zajęciowej "Tulipan" w Kaliszu
- pokryć koszty wybudowania boiska dla dzieci z DD w Liskowie

Wolą fundatorów jest objęcie patronatem:
- świetlicy w Opatówku
- Domu Dziecka w Liskowie
- Szkoły Podstawowej w Cieni II
- Gimnazjum w Opatówku

Najbliższe plany fundacji to: organizacja wspólnie z Biurem Wystaw Artystycznych wystawy prac dzieci z Warsztatów Terapii Zajęciowej z Przygodzicach i Ostrowa Wikp., aukcja dzieł sztuki wspólnie z BWA w listopadzie i paczki świąteczne dla dzieci.

Fundacja nie ogranicza się do udzielania pomocy potrzebującym na swoim terenie. Pomaga między innymi Domowi Dziecka w Kłodzku, świetlicy terapeutycznej w Warszawie na Mokotowie, Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi.

Państwu Halinie i Zenonowi Sroczyńskim, którzy są członkami naszego Towarzystwa i pamiętają także o bibliotece i TPO, życzymy zdrowia, wytrwałości, wielu sukcesów w pracy, a przede wszystkim uśmiechniętych, szczęśliwych twarzy dzieci i tych wszystkich, którym pomoc fundacji pozwoliła przezwyciężyć życiowe trudności i tragedie.

na podstawie materiałów otrzymanych z fundacji opracowała:
Jadwiga Miluśka-BunclerowaData utworzenia: przed 2009-01-01
Data aktualizacji: 2021-04-02

Najpopularniejsze

Brak osbługi Flash lub Javascript w Twojej przeglądarce.

Przeglądaj TAGI

Mapa strony