Maria Królewiczowa (1921-2009)

Jadwiga Miluśka-Stasiak

Urodziła się 9 września 1921 r. w Opatówku. Była córką Marii i Michała Posiłków. W latach 1927-1935 uczęszczała do Siedmioklasowej Publicznej Szkoły Powszechnej w Opatówku. Naukę kontynuowała w latach 1937-1939 w Żeńskiej Szkole Zawodowej w Liskowie (szkoła założona w 1927 r. przez społecznika ks. Wacława Blizińskiego, prowadzona przez siostry służebniczki Najświętszej Marii Panny), gdzie ukończyła kurs Gospodarstwa Domowego. Część kosztów kształcenia (czesnego) Marii ponosił prefekt parafii w Opatówku ks. Franciszek Jaworski. Szkoła spełniała ważne zadania w kształceniu kobiet, ponieważ oprócz przedmiotów zawodowych uczono w niej przedmiotów ogólnokształcących, tj.: języka polskiego, historii, geografii, matematyki i chemii, a także śpiewu i gimnastyki. Jej celem było: wychowanie pod względem intelektualnym i moralnym kobiety oraz przygotowanie społeczeństwu świadomych swych praw i obowiązków obywatelek. Szkoła w Liskowie wywarła na Marię duży wpływ. Zapragnęła zdobyć wykształcenie, które umożliwiłoby jej zdobycie zawodu i zapewniło niezależność.
    W czasie okupacji niemieckiej Maria Posiłkówna pracowała w kuchni (zgodnie ze zdobytym wykształceniem) w majątku dziedzica Konrada Wünschego (zięcia Schlösserów, właścicieli Opatówka), potem u fabrykanta Gedego w Kaliszu (również w kuchni). Pracowała także u pastorostwa Wende, opiekując się ich wnukiem przywiezionym z Warszawy, małym Edwardem Wende, późniejszym znanym adwokatem oraz obrońcą dysydentów „Solidarności”. Duże wrażenie wywarła na niej wspaniała biblioteka dzieł literatury, z jaką zapoznała się u pastora Wendego (później sama z wielką pasją tworzyła własny księgozbiór). Następnie została wywieziona Poznania do pracy w Deutsche Waffen und Munitionsfabriken (Fabryka H. Cegielskiego w czasie wojny), gdzie poznała przyszłego męża i doczekała końca wojny. Jej marzeniem był powrót po wojnie do Poznania i dalsze kształcenie w wolnej już Polsce.
    Po zakończeniu wojny Maria Posiłkówna uczyła się, pracowała i pomagała rodzinie. W latach 1946-1949 uczyła się w Seminarium Nauczycielskim w Poznaniu, a w czasie wakacji pracowała  jako wychowawczyni kolonii w Zakopanem.
    W 1949 podjęła pracę jako nauczycielka, a później kierowniczka przedszkola w Opatówku, które mieściło się wówczas w pałacyku Schlösserów. Prowadziła je wspólnie z przyjaciółką ze szkoły powszechnej w Opatówku – Zofią Sypniewską (wnuczką organisty z Opatówka - Kazimierza Sypniewskiego). Przyjaźń ta przetrwała całe życie.
    26 grudnia 1951 r. Maria Posiłkówna wyszła za mąż za Franciszka Królewicza, z którym miała troje dzieci: Elżbietę, Krzysztofa i Jolantę.
    1 września 1953 r. została kierowniczką szkoły w Michałowie. Starała się zaszczepić wiejskim dzieciom zamiłowanie do nauki i świadomość znaczenia wykształcenia. Urządzała przedstawienia, uroczyste akademie, organizowała wycieczki i kursy dla gospodyń. Szkoła, w której pracowała do 1967 r. była jej życiem. W latach 1957-1959 uczyła się w Studium Nauczycielskim w Poznaniu, gdzie ukończyła kierunek humanistyczny. Od roku 1967 do emerytury była nauczycielką języka polskiego w Szkole Podstawowej w Opatówku. Kochała swoją pracę, lubiła uczyć, urządzać przedstawienia, recytacje i akademie.
    Na emeryturze dorywczo uczyła w szkole. Mobilizowała młodych do zbierania materiałów do historii Opatówka i jego mieszkańców. Sama chętnie udzielała informacji o ludziach i wydarzeniach, które pamiętała oraz udostępniała swoje bogate zbiory fotografii. W latach 90. XX w. pisała artykuły do lokalnego czasopisma „Opatowianin”, udzielała wywiadów na temat rodziny Pinczewskich z Opatówka, właścicieli fabryki Lalek i Zabawek Drewnianych oraz uczestniczyła w dokumentalnym filmie o ich wnuczce, poetce Łucji Pinczewskiej-Gliksman.
    Maria Królewiczowa była postacią znaną w Opatówku. Zawsze mówiła, że Opatówek to „okno na świat”, kochała tę swoją małą ojczyznę.

Mimo wielu chorób i utraty wzroku nigdy nie straciła optymizmu i zainteresowania światem. W dwóch ostatnich latach życia odwiedziła pod opieką syna Licheń, Częstochowę i Łagiewniki. Ostatnie dwa lata  spędziła pod opieką starszej córki.
    Zmarła w szpitalu w Nowym Tomyślu 25 stycznia 2009 r. Jest pochowana na cmentarzu w Opatówku.

Opracowano na podst. informacji córki Jolanty Tomczak


Maria Królewiczowa ok. roku 1953.
Maria Królewiczowa ok. roku 1953.
Uczennice Żeńskiej Szkoły Zawodowej w Liskowie. Maria Posiłkówna siedzi w pierwszym rzędzie z lewej
Uczennice Żeńskiej Szkoły Zawodowej w Liskowie. Maria Posiłkówna siedzi w pierwszym rzędzie z lewej

Data utworzenia: 2015-05-27
Data aktualizacji: 2019-11-05

Najpopularniejsze

Brak osbługi Flash lub Javascript w Twojej przeglądarce.

Przeglądaj TAGI

Mapa strony