Organizacje kulturalno-społeczne


Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej

Bronisława Tomaszewska

Po roku 1918 powstało w Opatówku wiele organizacji o charakterze społeczno-kulturalnym. Prowadziły ożywioną działalność, uczestniczyły w lokalnych uroczystościach, przede wszystkim dawały mieszkańcom miasteczka możliwość spędzenia wolnego czasu w sposób przyjemny i pożyteczny.

Jedną z aktywniejszych organizacji okresu międzywojennego było Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej. Powstało w 1933 r. Na jego czele stali księża Leon Andrzejewski i Franciszek Jaworski oraz patronka młodzieży - Janina Miernik. Wybierano także prezeskę, sekretarkę i skarbniczkę. Siedziba KSMŻ tzw. "Ognisko" mieściła się w fabryce sukna i była codziennie otwarta dla swoich członkiń. Przechowywano tam sztandar organizacji ufundowany przez członkinie oraz książki stanowiące niewielką bibliotekę. Książki kupowano ze składek, gromadzono w formie darów od członkiń, przynoszono z biblioteki parafialnej. Prenumerowano dwa czasopisma: "Młodą Polkę" i "Tygodnik Polski", w którym ostatnią stronę stanowił "Tygodnik Opatowski".

Zajęcia członkiń prowadzone były w sekcjach na czele których stali przewodniczący. I tak sekcję PCK prowadził dr Eugeniusz Dejter, sekcję kulturalno-oświatową Helena Spiż, sekcję charytatywną Śniegula, sekcję teatralną Arkadiusz Turczynowicz, który był jednocześnie reżyserem, aktorem i dekoratorem teatru amatorskiego. Teatr ten wystawiał sztuki cieszące się powodzeniem również poza Opatówkiem: "Precz z mężczyznami", "Moralność Pani Dulskiej", "Halka ciotka Karola", "Na progu wieczności", "Rządy w Osieku", "Pani Bibiańska". Dochody z wystawianych sztuk były przeznaczone na cele oświatowe.

Członkinie uroczyście obchodziły święta kościelne, szczególnie dzień 6 lutego - uważany za dzień KSM. Spotkaniom towarzyszyły referaty, deklamacje, występy teatru, uroczystości kończyła zwykle zabawa taneczna, również źródło dochodu. Niektóre uroczystości np. opłatek, "jajko wielkanocne" odbywały się we własnym gronie.

KSM prowadziło pokazy sztuki kulinarnej, naukę tańca, organizowało wycieczki do Warszawy i Gdyni. Członkinie w zwartych szeregach chodziły na pielgrzymki do Częstochowy. Uczestniczyły w uroczystościach poświęcenia pomnika ks. Kordeckiego w Szczytnikach.

Opatowski KSM współpracował z ogniskami w Borowie, Tłokini, Michałowie. Organizacja liczyła ponad 70 członkiń i była popularna w środowisku. Jej działalność przerwał wybuch wojny, która zniszczyła cały dorobek materialny organizacji.


"Opatowianin", październik 1991Data utworzenia: przed 2009-01-01
Data aktualizacji: 2009-01-01

Najpopularniejsze

Brak osbługi Flash lub Javascript w Twojej przeglądarce.

Przeglądaj TAGI

Mapa strony