Opatówek znów miastem

Jadwiga Miluśka-Stasiak

Opatówek znów miastem

 

12 marca 2015 r. Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Opatówka skierował do Rady Gminy wniosek o podjęcie starań w celu przywrócenia naszej miejscowości praw miejskich. Na sesji 25.11.2015 r. Rada Gminy Opatówek opowiedziała się za podjęciem działań proceduralnych w zakresie odzyskania praw miejskich. Od listopada 2015 r. do lutego 2016 r. członkowie TPO organizowali spotkania z mieszkańcami Gminy, kolportowali przygotowane materiały, by przedstawić argumenty za powrotem Opatówka do grona miast i rozwiać liczne wątpliwości. 

16 lutego 2016 r. Wójt Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki Zarządzeniem nr 12/2016 wyznaczył termin konsultacji społecznych, które mialy objąć mieszkańców całej gminy i być podstawą decyzji o kontynuowanie starań w celu odzyskania praw miejskich.Konsultacje trwały od 1 do 13 marca 2016 r. Zwyciężyli zwolennicy przywrócenia Opatówkowi praw miejskich (52,8 % mieszkańców Gminy Opatówek, w tym 68,2 % mieszkańców Opatówka). Na XIX sesji Rady Gminy w dniu 29 marca 2016 r. większość radnych opowiedziała się za uhonorowaniem woli mieszkańców i 30 marca 2016 r. Rada Gminy Opatówek wystąpiła z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem wojewody wielkopolskiego o przywrócenie Opatówkowi statusu miasta.  22 kwietnia 2016 r. Biuro Prasowe Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu podało, iż wojewoda wielkopolski wydał opinię pozytywną i przesłał wniosek do Rady Ministrów.

 28 lipca 2016 r. zostało opublikowaneRozporządzenie Rady Ministrów dotyczące nadania z dniem 1 stycznia 2017 r. statusu miasta 5 miejscowościom, w tym Opatówkowi.

 Z dniem 1 stycznia 2017 r. zaczęły obowiązywać nowe nazwy organów gminy i urzędu, zgodnie z nowym statutem gminy Opatówek, zaktualizowane na tablicach budynku gminnego.

 

Rada Miejska Gminy Opatówek

Burmistrz Gminy Opatówek

Urząd Miejski Gminy Opatówek

 

 Data utworzenia: 2018-01-08
Data aktualizacji: 2018-01-08

Najpopularniejsze

Brak osbługi Flash lub Javascript w Twojej przeglądarce.

Przeglądaj TAGI

Mapa strony