Opatowskie herby

Jadwiga Bunclerowa

· herby · historia · Opatowek ·

Herb miasta Opatówek
Herb miasta Opatówek

Herby są znakami rozpoznawczymi osób, rodzin, miast, prowincji lub państw. Początkowo herby stanowiły znaki rozpoznawcze oddziałów wojskowych i zamieszczane były na proporcach, hełmach i tarczach. Najstarsze herby powstały w Anglii w połowie XII w. W Polsce pojawiły się na przełomie XIII i XIV w. i wyróżniały zawołania, którymi zapewne zwoływano się w razie niebezpieczeństwa lub bitwy. Zawołania wywodziły się od nazw miejscowość i rzek, przezwisk, imion i okrzyków bojowych, np. Odrowąż, Bończa, Dębno, Bogoria, Świnka, Krzywosąd, Dołęga i inne. Duży wpływ na kształtowanie herbów w Polsce miały także znaki własnościowo-rozpoznawcze używane na pieczęciach.

Posiadanie herbu było dziedzicznym przywilejem rycerza i symbolem przynależności do stanu rycerskiego, a później szlacheckiego. Herby pojawiły się także jako godła miast lokowanych na prawie niemieckim, a także godła ziem (np. Ziemi Kaliskiej, Sieradzkiej, Sandomierskiej) oraz państw. Te ostatnie pochodziły głównie od herbów panujących rodów.

Herb z legendy Eligiusza Kor-Walczaka
Herb z legendy
Eligiusza Kor-Walczaka

Z historią Opatówka związanych było kilka herbów. W książce "Miasta Polski w Tysiącleciu" wydanej w 1967 r. przez "Ossolineum" zamieszczony jest herb Opatówka przedstawiający okrągłą wieżę z cegły nakrytą niewielką kopułą zakończoną złotą gałką.

W latach 60-tych popularny był herb Opatówka opracowany przez artystę-plastyka Tomasza Jaśkiewicza przedstawiający wysmukłą wieżę między dwoma drzewami. Herb ten był umieszczony na ścianie nad schodami wejściowymi do Szkoły Podstawowej w Opatówku. Uczniowie tej szkoły nosili go na tarczach.

Herby rodowe posiadali niektórzy właściciele i zarządzający dobrami opatowskimi. Arcybiskup Jarosław Bogoria Skotnicki, budowniczy zamku i kościoła w Opatówku w XIV w. posiadał herb "Bogoria" przedstawiający dwa groty strzał odwrócone ostrzami od siebie.

erb rodziny Zajączków na budynku
Herb rodziny Zajączków
na budynku "Cukierni"
w Opatówku

Generał Józef Zajączek posiadał herb "Świnka". Jest on zamieszczony w dwóch miejscach w Opatówku: na ścianie "Cukierni" i nad sarkofagiem gen. Zajączka w kaplicy św. Anny w kościele parafialnym w Opatówku. Herb ten jest niesłusznie uznawany przez niektórych opatowian za herb Opatówka.

Niektóre herbarze przedstawiają herb "Świnka" jako czarną głowę dzika na czerwonym tle. Widoczna szabla jest srebrna, a dolną szczękę ściska lewica w błękitnym rękawie obszytym od dołu dzwonkami.

Obecnie herby znane są przede wszystkim jako godła państwowe, symbole miast i jednostek terytorialnych. Gmina Opatówek nie posiadała dotychczas własnego herbu. Niedawno projekt herbu Gminy Opatówek opracował kaliski artysta plastyk Władysław Kościelniak. Projekt zawiera elementy dwóch herbów: Opatówka i Jarosława Bogorii Skotnickiego. O przyjęciu herbu gminy zadecyduje w najbliższym czasie Sesja Rady Gminy.


rys. Władysław Kościelniak
"Opatowianin", lipiec-sierpień 1996


Herb Gminy Opatówek został nadany Uchwałą Nr 120/96 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 października 1997 r.

J.M.

 


Herb rodziny Zajączków
nad sarkofagiem
gen. J. Zajączka
w kaplicy św. Anny w Opatówku


Jeden z wizerunków
herbu "Świnka"

 Data utworzenia: przed 2009-01-01
Data aktualizacji: 2009-09-24

Najpopularniejsze

Brak osbługi Flash lub Javascript w Twojej przeglądarce.

Przeglądaj TAGI

Mapa strony