Organizacje kulturalno-społeczne


Dzieje strażackiej orkiestry

Jan Pogorzelec

· OSP · Opatowek · historia ·

Orkiestra dęta przy OSP w Opatówku powstała w 1908 roku. W skład orkiestry wchodziły następujące osoby: Józef Patyk, Jan Linke, Tomasz Rogoziński, Antoni Broczek, Józef Sowa, Antoni Szmul, Szczepan Korejwo, Stefan Linke, Stanisław Stępniewski, Józef Stachowski, Tomasz Nurek, Stanisław Bartczak.

Kapelmistrzem był do roku 1914 Józef Patyk, zastępcą Szczepan Korejwo. Od roku 1914 do roku 1918, działalność orkiestry zastała zawieszona, a instrumenty ukryte przez muzyków, ponieważ okupanci zabierali wszystkie metale szlachetne.

W roku 1918 wznowiono działalność, już w składzie nieco zmienionym. Kapelmistrzem został jeden z braci Linke. Orkiestra posiadała następujące instrumenty: trąbki - 3, tenory - 2, alty - 2, bas II - 1, klarnet - 1, baryton - 1, bas I - 1, bęben - 1.

W latach 1922-1939 skład muzyków zmieniał się i powiększał. W tym okresie czynny udział w muzykowaniu orkiestry OSP brali: Aleksander Siewieja, Antoni Cichy, Bolesław Wojcieszak, Jan Trzęsała, Józef Kucharczyk, Stanisław Augustyniak, Stanisław Stępniewski, Antoni Melka, Józef Sztandera, Bronisław Andrzejewski, Stanisław Kocemba, Idzi Wojdziak, Jan Pogorzelec, Antoni Konopiński, Józef Gonera, Stefan Kliber, Stefan Cichy, Stefan Przyłęcki, Józef Nowak, Józef Nurek, Ludwik Chwiralski, Zygmunt Pruciński, Lucjan Kowalski, Antoni Trzęsała, Teofil Nurek, Władysław Mazurkiewicz, Stanisław Barański, Stefan Melka, Stefan Sztandera, Marian Andrzejewski, Czesław Kocemba, Stanisław Idzikowski, Jerzy Wielgosz, Józef Roga, Aleksander Szychta, Kazimierz Galewicz, Jan Jabłoński, Stefan Rudziecki, Józef Zep, Stanisław Dyrdas.

Orkiestra w tym czasie do roku 1939 posiadała następujące instrumenty: trąbki - 6, alty - 3, baryton - 1, bas - 1, werble - 4, talerze - 1 komplet, klarnety - 3, tenory - 3, puzony - 3, bas II - 2, bęben - 1, razem - 26.

Orkiestra brała udział we wszystkich uroczystościach państwowych, takich jak: święto 3 Maja, 11 Listopada, w kościelnych - nie sposób wymienić tu wszystkich. Należy wspomnieć, że w maju i w czerwcu w każdą niedzielę od godz. 6 do 9 odbywały się koncerty na kępie na stawie. Muzyków dowożono łódkami. Echo granych utworów roznosiło się nie tylko w Opatówku, ale i w okolicznych wsiach. Trwało to w latach 1922-1931. Później zaniechano koncertów na kępie.

Ostatni występ orkiestry OSP przypadł 29 czerwca 1939 roku z okazji Święta Morza. Koncert był poprzedzony mszą świętą w kościele, następnie przemarsz pod remizę, gdzie zostały zmontowane na platformie mównice. Tu przemawiali w patriotycznym duchu: major Wojska Polskiego 29 pułku piechoty, następnie politycy: Lutosławski, Olkiewicz, Dziubiński i inni. W ten oto sposób zakończyliśmy obchody Święta Morza na placu przy remizie od strony zachodniej. We wrześniu 1939 r. Niemcy zarekwirowali instrumenty opatowskich orkiestr (strażackiej i strzeleckiej).

Instrumenty należące do orkiestry strażackiej nigdy nie wróciły do Opatówka. Natomiast instrumenty orkiestry strzeleckiej zostały zdeponowane na miejscu. Jeden z członków orkiestry - Idzi Wojdziak, narażając się na wielkie niebezpieczeństwo postanowił je wykraść. Przy pomocy Franciszka Stachowskiego i Józefa Żarneckiego dostał się po drabinie przez okno do pomieszczenia, gdzie były zamknięte instrumenty (dziś jest tam kuchnia przedszkola) wyniósł je i schował w komórce pod drewnem u Albina Rogozińskiego, u którego mieszkał z rodzicami.

Po zakończeniu działań wojennych orkiestra posiadała 14 instrumentów. W 1945 r. zgłosili się do orkiestry następujący muzycy: Sztandera Józef, Kocemba Stanisław, Barański Stanisław, Gonera Józef, Andrzejewski Bronisław, Andrzejak Stanisław, Pogorzelec Jan, Sztandera Stefan, Zep Józef, Galewicz Kazimierz, Pruciński Zygmunt, Idzikowski Stanisław, Pilas Zygmunt, Konopiński Antoni.
Zgłaszali sie dalsi muzycy wracający z niewoli i wywiezieni na roboty przymusowe: Andrzejewski Marian, Wielgosz Jerzy, Karolewski Ludwik, Trzęsała Jan, Pogorzelec Paweł, Melka Antoni, Wojdziak Idzi, Siewieja Aleksander, Pogorzelec Antoni, Pogorzelec Andrzej, Wojcieszak Józef, Trzęsała Antoni.
W latach 70 i 80 do orkiestry zaczęli wstępować nowi muzycy: Idzikowski Roman, Salamon Wojciech, Ekiert Marek, Sobczak Rafał, Przepiórka Henryk, Olejniczk Stanisław, Kępa Leszek, Karolak Emil, Gołębiowski Andrzej, Rektor Jan, Lindner Zygmunt, Wojtaszek Jerzy, Karolak Jerzy, Nurek Jerzy, Janiak Paweł, Kępa Sławomir, Karolak Maciej, Rektor Janusz, Małoburski Mariusz, Bugajny Michał, Reksa Tomasz, Warszewski Mariusz, Sobczak Andrzej, Małoburski Maciej, Bugajny Bartosz, Kwiatkowski Paweł, Błasiak Piotr, Walczak Zdzisław,

Pierwszym kapelmistrzem po wojnie był Józef Sztandera. Pełnił tę funkcję do 1964 r. Po nim przejął prowadzenie orkiestry Jan Trzęsała. Dzięki jego talentowi muzycznemu, społecznikowskiej pasji, ogromnej pracowitości i poświęceniu oraz zaangażowaniu wszystkich muzyków, orkiestra towarzyszyła mieszkańcom Opatówka we wszystkich ważniejszych uroczystościach i prezentowała wysoki poziom gry.

Od 1970 roku do chwili obecnej rolę kapelmistrza pełni Roman Idzikowski.

W latach 1945-1994 orkiestra była bardzo aktywna. Brała udział w dożynkach krajowych w Poznaniu, Warszawie, Szczecinie, Łodzi, Lublinie oraz uczestniczyła we wszystkich uroczystościach państwowych i kościelnych. Cieszyła się mianem jednej z najlepszych w województwie.

Obecnie orkiestra posiada następujące instrumenty: trąbki - 13, klarnety - 3, saksofon - 1, waltornie - 4, tenory - 5, barytony - 1, puzony - 2, basy - 4, werble - 4, bęben - 1, talerze - 1 para, razem 38 szt.

Mamy 16 czynnie działających muzyków należą do nich. Idzikowski Roman, Rektor Jan, Janiak Paweł, Karolak Maciej, Pogorzelec Jan, Sobczak Rafał, Warszewski Mariusza, Kępa Leszek, Lindner Zygmunt, Karolak Jerzy, Karolak Emil, Konopiński Antoni, Pilas Zygmunt, Wojtaszek Jerzy, Kępa Sławomir, Ekiert Marek.

Najstarszymi z zespołu są: Zygmunt Pilas - 84 lata, Antoni Konopiński - 75 lat, Jan Pogorzelec - 75 lat, wymieniona trójka ma na koncie po 60 lat pracy w zespole. Do muzyków, którzy już nie uczestniczą w zespole, należą między innymi: Ludwik Karolewski - 89 lat, Stanisław Barański - 82 lata - obaj zamieszkali w Kaliszu oraz Idzi Wojdziak - 77 lat zamieszkały w Opatówku.


"Opatowianin", maj 1994Data utworzenia: przed 2009-01-01
Data aktualizacji: 2009-09-24

Najpopularniejsze

Brak osbługi Flash lub Javascript w Twojej przeglądarce.

Przeglądaj TAGI

Mapa strony