Kościoły


Kościół w Tłokini Kościelnej

Jadwiga Miluśka-Stasiak

Kościół w Tłokini Kościelnej

 

 Kościół w Tłokini istniał, już prawdopodobnie w XIII w., gdy w 1284 r. książę wielkopolski Przemysław II wydał w tej miejscowości przywilej potwierdzający prawa i nadania dla biskupów gnieźnieńskich. Można przypuszczać, że zbudowano go na jednym z najwyższych wzgórz Tłokini, w miejscu dzisiejszej świątyni.

W XVI w. w Tłokini, jako wsi królewskiej, istniał kościół p.w. św. Jakuba, który sto lat później wymagał częściowej odbudowy. Przeprowadził ją na przełomie XVII i XVIII wieków właściciel Mniszech. W połowie XIX w. do kościoła dobudowano kaplicę św. Zofii.

Drewniany kościół na podmurówce z końca XVII w. zachował się do dnia dzisiejszego. Nad nawą wznosi się dwuspadowy dach pokryty blachą, na którym wznosi się blaszana sygnaturka z hełmem, zwieńczona krzyżem. Od strony wschodniej przylega do nawy trójbocznie zamknięte prezbiterium, od strony południowej kaplica św. Zofii, a od strony zachodniej kruchta prowadząca do nawy.

W osiemnastowiecznym ołtarzu głównym umieszczono obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, tzw. Matki Boskiej Tłokińskiej. Jej zasłonę stanowi obraz Świętej Rodziny. Obrazy świętych znajdują się także w osiemnastowiecznych ołtarzach bocznych. Prezbiterium oddziela od nawy belka tęczowa z barokowym krzyżem i rzeźbami M.B. Bolesnej i św. Jana Apostoła. Kościół posiada także barokową ambonę kształcie kielicha i chrzcielnicę. W zachodniej części nawy znajduje się empora muzyczna z organami oparta na dwóch słupach.

Proboszczem parafii p.w. św. Jakuba w Tłokini Kościelnej jest ksiądz kanonik dr Jacek Paczkowski.

 Data utworzenia: 2018-03-12
Data aktualizacji: 2018-03-12

Najpopularniejsze

Brak osbługi Flash lub Javascript w Twojej przeglądarce.

Przeglądaj TAGI

Mapa strony