Konkursy


Twoja ulubiona trasa rowerowa

Na początku lipca br. ogłosiliśmy konkurs dla miłośników wypraw rowerowych. Konkurs miał zasięg gminny, a patronat nad konkursem sprawował burmistrz gminy Sebastian Wardęcki. Celem konkursu było przede wszystkim upowszechnianie turystyki rowerowej, aktywnych form wypoczynku, promocja zdrowego trybu życia,  oraz poznanie walorów krajoznawczych Gminy Opatówek.     

Konkurs był adresowany do wszystkich mieszkańców gminy, ale i osób wypoczywających na terenie gminy w czasie tegorocznych wakacji. Zadanie konkursowe polegało na przejechaniu swojej ulubionej trasy rowerowej w obrębie Gminy Opatówek, wymyśleniu dla niej nazwy, krótkim opisie i udokumentowaniu kilkoma zdjęciami. Prace konkursowe należało przesłać mailem lub przekazać osobiście do biblioteki, do 31 sierpnia 2020 r.

Jury w składzie Mateusz Przyjazny, Damian Grabowski, Katarzyna Pogorzelec i Małgorzata Matysiak, zdecydowało o przyznaniu:  

1 miejsca Ewelinie Jaśkiewicz za opis sentymentalnej trasy pt.: „Szlak na szage, czyli pętla Michałowa”; 2 miejsca Rodzinnemu Zespołowi Rowerowemu w składzie: Agnieszka, Kornelia i Patrycja Namysł za trasę pt.: „Szałowa Trojanówka” i 3 miejsca ex aequo Iwonie i Laurze Sotkiewicz za trasę pt.: „Jedna z …” oraz Zespołowi Tomka i Mikołaja Rusków z Mamą i Babcią za trasę „W poszukiwaniu Lata”.

Podsumowanie konkursu wraz z wręczeniem dyplomów i nagród, na które składały się między innymi piękne książki oraz cenne akcesoria rowerowe i turystyczne, odbyło się w siedzibie biblioteki 17 września 2020 r.

Organizatorzy serdecznie gratulują Zwycięzcom i dziękują wszystkim, którzy zaangażowali się w działania konkursowe, szczególnie Członkom Jury i Sponsorom nagród.    

Fundatorami nagród konkursowych, które trafiły do rąk zwycięzców byli: sklep RoweryOpatówek.pl, Gmina Opatówek oraz Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku.

 

REGULAMIN KONKURSU

 

Twoja ulubiona trasa rowerowa

 

Patronuje Burmistrz Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki

 

Chcesz zdobyć super nagrody: akcesoria rowerowe i turystyczne oraz ciekawe książki? Podziel się z nami swoją ulubioną trasa rowerową!


Regulamin konkursu:

Organizator: Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku

I. Cele konkursu:

 • Upowszechnianie turystyki rowerowej.
 • Uczestnictwo w aktywnych formach rekreacji i wypoczynku.
 • Promocja zdrowego trybu życia.
 • Poznanie walorów krajoznawczych Gminy Opatówek.
 • Dobra zabawa.

II. Zasady udziału w konkursie:

1. Konkurs jest adresowany do wszystkich mieszkańców Gminy Opatówek lub osób odpoczywających na terenie gminy Opatówek w czasie tegorocznych wakacji letnich, od 10 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

2. W konkursie można wziąć udział w pojedynkę – osoby pełnoletnie lub w zespole rodzinnym – przynajmniej 1 osoba pełnoletnia.

 • dla Organizatora liczba osób w zespole nie ma znaczenia.
 • w przypadku zespołu rodzinnego, wskazane będzie wyznaczenie pełnoletniego przedstawiciela zespołu, który dokona zgłoszenia i będzie osobą do kontaktu
  z biblioteką.
 • Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób podczas wypraw rowerowych, które mają być przedmiotem konkursu.

3. W zadaniu konkursowym należy:

 • przejechać swoją ulubioną trasę rowerową w obrębie Gminy Opatówek,
 • wymyślić dla niej nazwę,
 • krótko ją opisać (maksymalnie 10-12 zdań)
 • udokumentować najciekawszymi zdjęciami (maksymalnie 6-8 zdjęć)

Objaśnienie zadania konkursowego :)

 • trasa powinna mieć minimum 10 km,
 • opis trasy powinien zawierać:

1. nazwę trasy (oryginalne nazwy będą dodatkowo punktowane),

2. przebieg trasy (informację skąd? – przez co? – dokąd?)

3. uzasadnienie, dlaczego właśnie ta trasa jest lubiana/została opisana/wybrana?

 • opisu trasy można dokonać odręcznie (czytelnie) lub w dokumencie tekstowym Word,
 • zdjęcia mogą być wykonane telefonem, nie ma znaczenia ich wielkość, ważne, aby nadawały się do publikacji na str. internetowych,
 • na zdjęciach mogą znajdować się tylko walory trasy, ale mogą też być na nich uczestnicy wyprawy
 • zdjęcia powinny zawierać krótki podpis,

III. Warunki zgłoszenia

1. drogą elektroniczną:

 • należy wysłać maila do biblioteki na adres: biblioteka@opatowek.pl.
 • w treści maila powinny znaleźć się dane do kontaktu z osobą zgłaszającą: imię i nazwisko, telefon i krótkie objaśnienie do zdjęć, a w załączniku maila: opis trasy z jej nazwą, zdjęcia dokumentujące trasę oraz zdjęcie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu i akceptacją jego warunków (wzór oświadczenia poniżej)

2. osobiście:

 • należy przyjść do biblioteki i przynieść: opis trasy (napisany czytelnie, odręcznie lub w dok. tekstowym Word), urządzenie na którym są zdjęcia dokumentujące trasę (telefon, aparat wraz z przewodem do skopiowania zdjęć) oraz  oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu i akceptacją jego warunków (wzór oświadczenia  poniżej) Bibliotekarz przyjmie zgłoszenie i skopiuje zdjęcia.

3. Zgłoszeń konkursowych należy dokonać w dowolnym czasie, pomiędzy 10 lipca a 31 sierpnia 2020 r.

4. Przekazany w zgłoszeniu materiał przechodzi na własność Organizatora, ale z zachowaniem informacji o autorze, i trafia na stronę internetową i Facebooka biblioteki.
W ramach promocji może być udostępniany innym podmiotom.

5. Do konkursu można zgłosić tylko 1 trasę.

6. Zdjęcia mają przedstawiać realne miejsce i nie mogą być efektem montażu komputerowego.

7.  Przystępując do konkursu Uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin oraz zapewnia, że:

 • posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy i zdjęć, i wyraża zgodę na ich publikację w Internecie i na portalach społecznościowych do celów promocyjnych wydarzenia;
 • wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych niezbędnych w procesie przeprowadzenia i promocji konkursu godnie z RODO oraz ustawą z dnia z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych dla potrzeb konkursu.
 • wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora zdjęć ze swoim wizerunkiem oraz wizerunkami osób znajdujących się na fotografii, o czym te osoby zostały poinformowane i wyrażą zgodę.
 • nie narusza praw autorskich osób trzecich, nie narusza dóbr osobistych, które zostały na nich przedstawione oraz dóbr prawnie chronionych;

IV. Rozstrzygnięcie konkursu:

 • zgłoszenia będzie oceniać jury powołane przez Organizatora.
 • ocenie będą podlegać wyłącznie prace Uczestników, którzy dostarczą podpisane oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem i jego akceptacji.
 • uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o czasie i miejscu jego rozstrzygnięcia.
 • zwycięzcy konkursu otrzymają cenne nagrody.
 • wyniki konkursu zostaną podane do ogólnej wiadomości.

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.

Zachęcamy do udziału w konkursie i życzymy sukcesów.

 

Sponsorami nagród są: Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku, Burmistrz Gminy Opatówek oraz RoweryOpatówek.pl


V. Wzór oświadczenia:

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Braci Gillerów w Opatówku i akceptuję jego warunki.

 

 

…………………………………………………………………………………………………

                    (podpis zgłaszającego)

 

 

 

*Wyrażam zgodę na publikację zdjęć z moim wizerunkiem 

 

 

…………………………………………………………………………………………………

(podpis wszystkich osób znajdujących się na zdjęciach – w przypadku nieletnich podpisuje rodzic lub prawny opiekun)

 

 

*jeśli zdjęcia zawierają wizerunek osób uczestniczących w wyprawie

 

 

Uczestnik biorący udział w Konkursie ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich aktualizacji, uzupełnienia i usunięcia. Kontakt z IOD pod adresem e-mail: iodbiblioteka@opatowek.pl lub  korespondencyjnie  na adres: Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku, ul. Kościelna 15, 62-860 Opatówek

 

 Data utworzenia: 2020-07-10
Data aktualizacji: 2020-09-18

Najpopularniejsze

Brak osbługi Flash lub Javascript w Twojej przeglądarce.

Przeglądaj TAGI

Mapa strony