Konkursy


Malowane Święta - konkurs plastyczny dla dzieci

Małgorzata Matysiak

· konkursy ·

W bardzo miłej atmosferze odbyło się podsumowanie gminnego konkursu plastycznego ph.: Malowane święta, którego organizatorem była Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku.

Spotkanie laureatów, którzy zostali zaproszeni do biblioteki wraz z rodzicami, miało miejsce 14 grudnia w siedzibie organizatora.

Komisja oceniająca prace wybrała spośród 104 prac 10 najpiękniejszych i przyznała pięć pierwszych miejsc: Uli Wójcickiej, Karolinie Łuczak, Angelice Dziedzic ze Szkoły Podstawowej w Opatówku, Mateuszowi Dreszlerowi i Karolowi Matysiakowi ze Szkoły w Chełmcach oraz pięć wyróżnień: Martynce Pilas, Mateuszowi Cieślakowi ze Szkoły Podstawowej w Tłokini Wielkiej, Bartoszowi Milczarkowi, Szymonowi Cieślakowi i Wiktorowi Marczakowi ze Szkoły Podstawowej w Opatówku.

Laureaci i ich opiekunowie poznali zasady i kryteria oceny prac, z uwagą wysłuchali także krytyki. Dzieci dowiedziały się, że zasłużyły na nagrody oczywiście za to, że pięknie namalowały swoje prace, ale także za to, że te prace najlepiej i najpiękniej odzwierciedlały tekst czytanej im świątecznej bajki.

Na zakończenie podsumowania dzieci wraz z rodzicami podziwiali wystawę 47 prac konkursowych, które będą zdobić korytarze biblioteki przez najbliższe trzy miesiące.

 


Protokół

komisji oceniającej prace konkursowe w gminnym konkursie Malowane święta

z dnia 09 grudnia 2011r.

 

Komisja w składzie: 

Małgorzata Matysiak – przewodnicząca

Jadwiga Miluśka-Stasiak – członek

Barbara Sulwińska – członek

Małgorzata Judasz - członek

zapoznała się z 104 pracami uczestników konkursu ze szkół: SP Opatówek, Tłokinia Wielka, Chełmce i  Sierzchów

Komisja postanowiła przyznać: 

I miejsca ex aequo: dla Urszuli Wójcickiej - SP Opatówek, Mateusza Dreszlera- SP Chełmce, Karoliny Łuczak - SP Opatówek, Angeliki Dziedzic  - SP Opatówek i Karola Matysiaka – Sp Chełmce oraz wyróżnienia dla: Martyna Pilas – SP Tłokinia Wielka, Bartosz Milczarek – SP Opatówek, Szymon Cieślak – SP Opatówek, Wiktor Marczak – Sp Opatówek , Mateusz Cieślak – SP Tłokinia Wielka

 Poziom prac zgłoszonych na konkurs był zróżnicowany. Komisja szczególnie punktowała prace, w których temat zdawał się być ilustracją do przeczytanej bajki. Komisji zależało przede wszystkim na powstawaniu prac będących odzwierciedleniem czytanego tekstu.

Punktowane były prace ukazujące bogatą wyobraźnie autora. Liczył się talent plastyczny, umiejętne zaplanowanie pracy i dobór kolorów

 

 

 


 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie "Malowane Święta" uczniów klas drugich szkół podstawowych z gminy Opatówek.

 

Regulamin konursu


I . Organizator.

Organizatorem gminnego konkursu plastycznego „Malowane święta” jest Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku.


II . Cel konkursu

Celem przedsięwzięcia jest rozbudzenie wyobraźni dziecka czytaną bajką o tematyce świąt Bożego Narodzenia i rozwijanie kreatywności plastycznej oraz wprowadzenie w bajkowy klimat tradycji bożonarodzeniowych.

III. Warunki konkursu

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klasach drugich szkół podstawowych w Gminie Opatówek.

2. Technika: format prac A3 – blok techniczny, farby plakatowe.

3. Każda praca powinna być opisana: imię, nazwisko i adres domowy ucznia, nazwa i adres e-mailowy szkoły oraz imię i nazwisko wychowawcy (na odwrocie pracy).

4. Jeden uczestnik może zgłosić tylko jedną, samodzielnie wykonaną pracę.

 

V. Organizacja i przebieg konkursu

1. Konkurs odbędzie się w umówionym w poszczególnych szkołach terminie w obecności wychowawcy klasy oraz przedstawiciela z Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatówku, który zaprezentuje dzieciom bajkę wybraną przez organizatora.

2. Prace zostaną zabrane z każdej szkoły do siedziby organizatora i poddane ocenie.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do bezterminowego wykorzystania prac konkursowych w całości lub w części, m. in. poprzez ich prezentację w Gminnej Bibliotece Publicznej w Opatówku i na stronie internetowej biblioteki.

4. Podsumowanie konkursu odbędzie się w siedzibie organizatora w Gminnej Bibliotece Publicznej im Braci Gillerów w Opatówku, Plac Wolności 18 w grudniu bieżącego roku w godzinach popołudniowych.

5. Na podsumowanie zostaną zaproszeni tylko laureaci wraz z rodzicami lub opiekunami.


VI.  Nagrody

Dla zdobywców pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca – nagrody materialne.

Dla uczestników wyróżnionych – nagrody niespodzianki.

Organizator zapewnia także przyznanie podziękowania w formie pisemnej klasom uczestniczącym w konkursie oraz ich wychowawcom.

Wiadomości o konkursie oraz lista laureatów zostaną opublikowane na stronie internetowej biblioteki oraz w miarę możliwości w prasie lokalnej.

 

Data utworzenia: 2011-11-10
Data aktualizacji: 2011-12-19

Najpopularniejsze

Brak osbługi Flash lub Javascript w Twojej przeglądarce.

Przeglądaj TAGI

Mapa strony