Konkursy


Rysunkowy atlas powiatu kaliskiego

· konkursy ·

W czerwcu 2013 r. Gminna Biblioteka im. Braci Gillerów w Opatówku ogłosiła konkurs rysunkowo-krajoznawczy pod hasłem "Rysunkowy atlas powiatu kaliskiego". Inspiracją dla konkursu był album "Mapy: obrazkowa podróż po lądach, morzach i kulturach świata" autorstwa Aleksandry i Daniela Mizielińskich, w którym konturom map towarzyszyły rysunki obiektów, atrakcji przyrodniczych i ciekawostek. Zamiarem biblioteki było stworzenie atlasu składającego się z map wszystkich gmin powiecie kaliskim.
    Na konkurs wpłynęły piękne prace, świadczące o dużym zaangażowaniu uczestników – dzieci i ich rodzin. Karty formatu A-2 z zarysami konkurów gmin zostały wypełnione kolorowymi rysunkami i wzbogacone legendami i opisami. Komisja konkursowa w składzie: Krzysztof Dziedzic – sekretarz Gminy Opatówek jako przewodniczący oraz Mieczysława Jaskuła – dyrektor GOK w Opatówku i Danuta Urbaniak – wiceprezes Zarządu Miejskiego PTTK w Kaliszu jako członkowie oceniła 10 prac, które wpłynęły na konkurs z 4 gmin: Blizanów, Brzeziny, Opatówek i Żelazków. Ze względu na różnorodność i nieporównywalność prac oraz wielkie zaangażowanie uczestników Komisja postanowiła nagrodzić wszystkie prace uzasadniając walory każdej z prac.
    Nagrodzono: rodzinę Jeżów - Zuzannę, Piotra, Violettę i Piotra, rodzinę Gołzów - Agatę, Michasia i Mariusza oraz rodzinę Agaciaków – Malwinę, Wojciecha, Adriannę i Małgorzatę z gminy Blizanów, zespół w składzie: Paulina Biernat, Klaudia Kaczmarek, Marta Kowalczyk, Dominika Kurzawa, Alicja Szuleta oraz Karolinę Kochaniec i Monikę Kochaniec z gminy Brzeziny, rodzinę Bąkowskich – Kasię, Sławka, Agnieszkę i Pawła, rodzinę Nowakowskich – Michała, Daniela i Barbarę oraz Wiktorię Tułacz i Julię Paprocką z gminy Opatówek, a także rodzinę Gwóźdź – Olę, Marcela i Katarzynę z gminy Żelazków. Autorzy prac otrzymali atrakcyjne nagrody: książkę "Mapy...", która była inspiracją konkursu.
    Niestety nie wszystkie gminy wzięły udział w konkursie i w związku z tym nie mógł powstać atlas całego powiatu.
    Wszystkie prace konkursowe są eksponowane w dużym korytarzu biblioteki. Zachęcamy do ich oglądania.Konkurs Powiatowy

 

Rysunkowy  atlas  powiatu  kaliskiego

patronują
Mieczysław Łuczak - Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego
Krzysztof  Nosal - Starosta Powiatu Kaliskiego


Chcesz zdobyć sławę mistrza kartografii powiatu kaliskiego oraz rewelacyjną książkę pt. Mapy. Obrazkowa podróż po lądach, morzach i kulturach świata


1. Zbierz zespół rodzinny złożony z ucznia(-ów) szkoły podstawowej i osób dorosłych;

2. Odwiedź jedną z bibliotek gminnych w: Blizanowie, Brzezinach, Cekowie, Godzieszach, Koźminku, Liskowie, Mycielinie, Opatówku, Stawiszynie, Szczytnikach lub Żelazkowie;

3. Obejrzyj książkę Aleksandry i Daniela Mizielińskich pt. Mapy. Obrazkowa podróż po lądach, morzach i kulturach świata, www.wydawnictwodwiesiostry.pl

4. Wybierz miejsca, obiekty, atrakcje przyrodnicze, kulturalne, krajoznawcze, które są charakterystyczne dla Twojej gminy;

5. W zespole rodzinnym narysuj mapę jednej dowolnej gminy z powiatu kaliskiego ziemskiego (bez miasta Kalisza) w stylu książki Mapy…
- na białych sztywnych kartach formatu A2 (do kupienia w sklepach papierniczych),
- techniką kredki lub pisaka,
- prace konkursowe powinny zawierać kontur mapy gminy wraz z miejscowościami sołeckimi (kontury map gmin możesz zdobyć w swojej bibliotece lub np. pobrać z galerii poniżej), rysunki przedstawiające cechy charakterystyczne dla danych miejscowości w gminie oraz legendę mapy,
- cała praca konkursowa powinna być wykonana odręcznie, dopuszczany jest jedynie wydruk konturu mapy.
- na odwrocie opisz pracę: imiona i nazwiska autorów-członków zespołów rodzinnych, adres korespondencyjny, telefon i e-mail;

6.  Dostarcz swoją mapę do Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów Plac Wolności 18, 62-860 Opatówek lub do bibliotek gminnych w terminie do 31 października 2013 r.

 

 

Regulamin konkursu


1. Organizatorem konkursu jest Powiatowa i Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku.
Patronat sprawują Mieczysław Łuczak - Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego oraz Krzysztof  Nosal - Starosta Powiatu Kaliskiego.
 
2. Konkurs jest adresowany do zespołów rodzinnych złożonych z uczniów szkół podstawowych i ich rodziców lub innych osób dorosłych. 

3. Celem konkursu jest:
- stworzenie rysunkowego atlasu powiatu kaliskiego ziemskiego obejmującego wszystkie 11 gmin tego powiatu,
- rozwijanie zainteresowań własnym regionem,
- promocja walorów turystycznych i krajoznawczych powiatu kaliskiego,
- zacieśnianie więzi rodzinnych,
- rozwijanie zdolności plastycznych,
- promowanie działalności regionalnej i informacyjnej bibliotek publicznych powiatu kaliskiego ziemskiego,
- podkreślanie roli biblioteki publicznej jako ośrodka wiedzy o regionie.

4. Zadaniem uczestników jest narysowanie mapy jednej dowolnej gminy powiatu kaliskiego ziemskiego (bez miasta Kalisza) przedstawiającej miejsca, obiekty, atrakcje przyrodnicze, kulturalne, krajoznawcze, które są charakterystyczne dla danego terenu. Organizator sugeruje inspirowanie się książką Aleksandry i Daniela Mizielińskich pt. Mapy. Obrazkowa podróż po lądach, morzach i kulturach świata, www.wydawnictwodwiesiostry.pl.  

5. Organizator przekaże nieodpłatnie dla każdej biblioteki gminnej w powiecie kaliskim po 1 egzemplarzu książki  pt. Mapy. Obrazkowa podróż po lądach, morzach i kulturach świata, którą biblioteka będzie mogła włączyć do księgozbioru pod warunkiem udzielenia wsparcia w konkursie i przekazania co najmniej 1 pracy konkursowej – mapy własnej gminy.

6. Zadaniem biblioteki gminnej będzie:
- promocja konkursu wśród potencjalnych uczestników (plakaty, informacja przekazana do szkół, itp.)
- udostępnianie na miejscu książki Mapy. Obrazkowa podróż po ladach, morzach i kulturach świata,
- zweryfikowanie mapy własnej gminy przekazanej przez organizatora (np. naniesienie nowych sołectw),
- udostępnienie uczestnikom konkursu mapy danej gminy w celu odwzorowania go w pracy konkursowej oraz udzielanie informacji o atrakcjach w gminie
- zebranie prac konkursowych i dostarczenie ich do siedziby organizatora.

7. W przypadku, gdy z gminy nie napłynie żadna praca konkursowa, biblioteka z danej gminy będzie zobowiązana zwrócić książkę Mapy… organizatorowi lub zapłacić jej równowartość na podstawie wystawionej przez organizatora faktury. 

8. Mapy powinny być wykonane na białych sztywnych kartach formatu A2 techniką kredki lub pisaka. Prace konkursowe powinny zawierać kontur mapy gminy wraz z miejscowościami sołeckimi, rysunki przedstawiające cechy charakterystyczne dla danych miejscowości w gminie oraz legendę mapy. Wszelkie elementy pracy konkursowej powinny być wykonane odręcznie. Dopuszcza się wydruk konturu mapy.

9. Każda praca powinna być opisana. Opis powinien zawierać: imiona i nazwiska uczestników, adres korespondencyjny, telefon i e-mail.

10. Prace należy dostarczyć pod adres: Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów Plac Wolności 18, 62-860 Opatówek w terminie do 31 października 2013 r. lub do bibliotek gminnych.

11. Nadesłane prace przejdą na własność Organizatora i mogą być wykorzystane do dowolnych prezentacji publicznych lub publikacji bez dodatkowego wynagrodzenia.

12. Zgłoszone do udziału w konkursie prace będzie oceniało jury powołane przez Organizatora konkursu. Dla zespołów rodzinnych - autorów najlepszych prac przewidziane są nagrody w postaci książki Mapy... Organizator przewiduje nagrodzenie prac z każdej gminy, jednak zastrzega sobie inny podział nagród.

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator konkursu.

14. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych – zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

 

Mapy gmin w galerii z: Województwo kaliskie. Inwentaryzacja krajoznawcza Polski T. 13. przygot. do druku Paweł Anders, Warszawa 1990.


Zainspiruj się książką Aleksandry i Daniela Mizielińskich pt. Mapy. Obrazkowa podróż po lądach, morzach i kulturach świata, www.wydawnictwodwiesiostry.pl.
Zainspiruj się książką Aleksandry i Daniela Mizielińskich pt. Mapy. Obrazkowa podróż po lądach, morzach i kulturach świata, www.wydawnictwodwiesiostry.pl.
gm. Blizanów
gm. Blizanów
gm. Brzeziny
gm. Brzeziny
gm. Ceków Kolonia
gm. Ceków Kolonia
gm. Godziesze Wielkie
gm. Godziesze Wielkie
gm. Koźminek
gm. Koźminek
gm. Lisków
gm. Lisków
gm. Mycielin
gm. Mycielin
gm. Opatówek
gm. Opatówek
m. i gm. Stawiszyn
m. i gm. Stawiszyn
gm. Szczytniki
gm. Szczytniki
gm. Żelazków
gm. Żelazków


Data utworzenia: 2013-06-19
Data aktualizacji: 2013-12-02

Najpopularniejsze

Brak osbługi Flash lub Javascript w Twojej przeglądarce.

Przeglądaj TAGI

Mapa strony