Konkursy


Konkurs "Kolej w naszym życiu"

· konkursy ·

Protokół Komisji Konkursowej
z dni 16.11 i 22.11 2012 r.

 

Komisja Konkursowa w składzie:
Krzysztof Dziedzic – sekretarz Gminy Opatówek
Jan Kowalkiewicz – prezes Towarzystwa Przyjaciół Opatówka
Robert Matczak – członek Stowarzyszenia Kolejowych Przewozów Lokalnych
Jadwiga Miluśka-Stasiak – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku
obradowała dwukrotnie w dniach: 16 i 22 listopada 2012.

Na konkurs wpłynęło 9 prac, w tym 3 prace uczestników dorosłych z Kaliszan i 6 prac uczniów gimnazjów z Chełmc, Koźminka i Sierzchowa.

Praca jednej z uczestniczek – uczennicy gimnazjum - została zdyskwalifikowana ze względu na plagiat – tekst przepisany dosłownie z książki prof. Edwarda Polanowskiego W dawnym Kaliszu. Poznań 1979 – rozdział Od Kalisza do Warszawy s. 94-105. Ponadto jedna z pozycji podanych w bibliografii pracy dotyczyła archeologii.

Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

w kategorii „Dorośli”: nagrody dla p. Marcina Galanta za interesujące przedstawienie tematu „Kolej w literaturze, filmie i muzyce” oraz dla p. Krzysztofa Martyny za opowiadanie oddające atmosferę dworców kolejowych i oczekiwania na pociąg; wyróżnienie dla p. Pawła Szymańskiego za krótkie opowiadanie przedstawiające senne zwidy rodem z kolejowego dworca.

w kategorii „Uczniowie gimnazjum”: nagrody dla uczennic Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Koźminku: Joanny Trzcińskiej za ciekawe przedstawienie pamiętnika starego pracownika kolei z okresu początków tej kolei, za umiejętne wykorzystanie wiedzy zawartej na stronie internetowej oraz za właściwe sporządzenie bibliografii i dla Pauliny Poniatowskiej za bardzo ciekawe opowiadanie fantastyczne, którego akcja toczy się na kolei; wyróżnienie dla Patrycji Kurzawy z Gimnazjum w Koźminku za wspomnienie młodego pracownika kolei, który zaczynał swoją pracę w czasie budowy kolei warszawsko-kaliskiej i umiejętne wykorzystanie wiedzy na ten temat opublikowanej wcześniej przez inne osoby, choć w tej pracy nie podano bibliografii. Dodatkowe wyróżnienie otrzymuje Natalia Cofalska z Zespołu Szkół w Chełmcach za stronę estetyczną pracy konkursowej.

W Regulaminie konkursu zaznaczono, że prace powinny być samodzielne, co wydaje się oczywistym. Jury zwróciło jednak uwagę na bardzo niepokojące, pojawiające się już w poprzednich konkursach zjawisko dosłownego spisywania opublikowanych już tekstów drukowanych lub podawanych w Internecie. Przepisywanie cudzej pracy i podpisywanie się pod nią jest plagiatem, kradzieżą cudzych dóbr intelektualnych i jest karalne. Podobnie wykorzystywanie tekstów ze stron internetowych na zasadzie „kopiuj-wklej”. Uczestnicy konkursów mogą i powinni, korzystać z dostępnej wiedzy, jednak nie w formie dosłownego kopiowania. Źródła wiedzy uzyskanej z opublikowanych już prac powinny być ujęte w bibliografii.

Dosłowne przepisywanie cudzych prac lub znacznych ich fragmentów, jako własnych, świadczy także o lekceważącym stosunku niektórych uczestników konkursu do członków jury i przekonania, że nie znają oni literatury związanej z tematem konkursu.

 

 


 

Konkurs pt. ”Kolej w naszym życiu”

ogłoszony w 110 rocznicę uruchomienia

kolei warszawsko-kaliskiej

Regulamin

 

 1. Organizatorami konkursu są: Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku, Stowarzyszenie Kolejowych Przejazdów Lokalnych w Kaliszu i Stowarzyszenie „Nasze Kaliskie”
 2. Patronat nad konkursem obejmują: starosta kaliski i wójt gminy Opatówek
 3. Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o kolei, rozbudzenie zainteresowania koleją wśród młodzieży oraz wzmacnianie więzi międzypokoleniowych
 4. Konkurs jest skierowany do młodzieży gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
 5. Konkurs polega na napisaniu pracy pisemnej obejmującej następującą tematykę do wyboru:

 

 • Z dziejów kolei warszawsko-kaliskiej
 • Wspomnienia pracownika kolei
 • Moja przygoda na kolei
 • Kolej w literaturze, filmie, sztuce, muzyce

 

 1. Prace mają być samodzielne i nie mogą być wcześniej publikowane lub nagradzane w innych konkursach
 2. Prace pisemne mogą być wzbogacone fotografiami i rysunkami
 3. Uczestnicy będą oceniani w 3 kategoriach: uczniowie gimnazjów, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, dorośli
 4. Prace powinny być podpisane godłem. Do prac należy dołączyć zaklejoną kopertę zawierającą godło uczestnika konkursu i jego dane: nazwisko i imię, szkoła, klasa, adres zamieszkania
 5. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać do Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów do dnia 12 listopada 2012 r.

Adres biblioteki:

Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów

Pl. Wolności 18

62-860 Opatówek

 1. Prace będą oceniane przez jury składające się z przedstawicieli organizatorów konkursu
 2. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa, a autorzy najlepszych prac nagrody rzeczowe.
 3. Najciekawsze prace zostaną opublikowane na stronie biblioteki w Opatówku www.biblioteka.opatowek.pl
 4. Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 26 listopada z okazji święta Katarzyny Aleksandryjskiej, która jest patronką kolejarzy
 5. Wszelkie pytania i uwagi należy kierować do Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku, te. 62 76 18 209 lub e-mail: biblioteka@opatowek.plData utworzenia: 2012-09-17
Data aktualizacji: 2012-12-01

Najpopularniejsze

Brak osbługi Flash lub Javascript w Twojej przeglądarce.

Przeglądaj TAGI

Mapa strony