Konkursy


Konkurs fotograficzny - Radość wiosny

Wyniki konkursu

 

Komisja Konkursowa w składzie: Mariusz Kuleczko – przewodniczący oraz Jadwiga Miluśka-Stasiak i Małgorzata Judasz na spotkaniu 4 czerwca 2010 roku przejrzała i oceniła fotografie przysłane na konkurs.

 W konkursie wzięło udział  34 uczestników (6 dorosłych, 14 uczniów szkół ponadpodstawowych i 14 uczniów starszych klas szkół podstawowych).

Uczestnicy przysłali na konkurs  ponad 150 fotografii (z czego 16 fotografii było niezgodnych z regulaminem).

  Komisja postanowiła uhonorować następujących uczestników:

  • w kategorii „Dorośli, studenci”:

Marta Filipczak z Brzezin - nagroda

Eliza Pastusiak z Godziesz Małych -wyróżnienie;

  • w kategorii „Uczniowie szkół ponadpodstawowych”

Michalina Przygodzka z Żelazkowa (Gimnazjum im. Marii Dąbrowskiej w Russowie) - nagroda

Aleksandra Żabierek z Czajkowa (Gimnazjum im. Marii Dąbrowskiej w Russowie) - nagroda

 Dominika Jasik z Krotoszyna (II LO. im. T Kościuszki) - nagroda;

  • w kategorii „Uczniowie starszych klas szkół podstawowych”

Michał Jankowski z Niemieckiej Wsi (SP im. A. Kordeckiego w Iwanowicach) - nagroda

Michał Ludwiczak z Borku (SP w Godzieszach Wielkich) - nagroda.

17 czerwca 2010 roku w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów ogłoszono wyniki konkursu. Laureaci otrzymali nagrody w postaci książek o fotografii oraz  dyplomy, a pozostali uczestnicy - pisemne podziękowania za udział w konkursie. W uroczystości wziął udział także sekretarz gminy Krzysztof Dziedzic.

Uczestnicy mogli zapoznać się z ksiażkami na temat sztuki i techniki fotografii, które znajdują się w zbiorach naszej biblioteki. Mariusz Kuleczko omówił także kilka szczególnie interesujących pozycji m.in. : "O patrzeniu" Johna Bergera, "Jak czytać fotografię" Iana Jeffrey'a  oraz "Mały fotograf" Beaty i Pawła Horosiewiczów. 

Dziekujemy Pani Elżbiecie Paś z Opatówka za przekazanie słodkiego poczęstunku oraz władzom gminy Opatówek - za zimne napoje na uroczystość podsumowania konkursu.

Po ogłoszeniu wyników otwarto także wystawę fotografii konkursowych, którą mozna oglądać do jesieni tego roku.

Gratulujemy laureatom a wszystkich zapraszamy do kolejnej, letniej edycji konkursu (zobacz regulamin).

 

Zobacz galerię prac konkursowych.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu.

 


 

Ogłoszenie wyników i podsumowanie konkursu "Radość wiosny" odbędzie się 17 czerwca 2010 roku o godz. 1400 w siedzibie biblioteki w Opatówku.

Zapraszamy wszystkich uczestników.

 


Twoje zdjęcie na pocztówkę!

Radość wiosny

Powiatowy konkurs fotograficzny

 

1. Organizatorami konkursu są: Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku i Agencja Reklamowa W(47) Mariusza Kuleczki.

2. Konkurs jest adresowany do fotografów – amatorów.

3. Uczestnicy będą oceniani w 3 kategoriach:
           a/ uczniowie starszych klas szkół podstawowych
           b/ uczniowie szkół ponadpodstawowych
           c/ studenci i inni dorośli.

4. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na piękno i walory Powiatu Kaliskiego Ziemskiego wiosną (przyroda, architektura, panoramy gmin Blizanów, Brzeziny, Ceków, Godziesze, Koźminek, Lisków, Mycielin, Opatówek, Stawiszyn, Szczytniki i Żelazków) oraz umiejętność zachowania tego piękna na fotografii.

5. Każdy z uczestników może nadesłać do 5 fotografii kolorowych lub czarno-białych o wymiarach 13 x 18 cm, bez ramki, na matowym papierze, wcześniej nie prezentowanych i nie nagradzanych. Prosimy uczestników o zachowanie klisz, z których wywoływane są zdjęcia. Właścicieli aparatów cyfrowych prosimy o wykonanie zdjęć w wysokiej rozdzielczości i dołączenie ich na płycie CD.

6. Fotografie nie mogą być efektem montażu  komputerowego.

7. Każda fotografia powinna być czytelnie opisana. Opis na fotografii powinien zawierać:
          a/ nazwę przedstawionego obiektu lub miejsca
          b/ kategorię uczestnika
          c/ godło uczestnika

8. Do fotografii należy dołączyć zaklejoną kopertę, na której należy napisać godło uczestnika. Wewnątrz koperty należy umieścić dokładne dane uczestnika: imię, nazwisko, adres i telefon. Uczniowie podają także nazwę i adres szkoły.

9. Fotografie należy przysłać w terminie do dnia 29 maja 2010 r. nie podklejone w płaskich sztywnych opakowaniach pod adresem:


Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów
Plac Wolności 18
62-860 Opatówek

 

10. Organizatorzy będą traktowali prace z największą starannością, jednak nie biorą odpowiedzialności za ich uszkodzenie w czasie przesyłki.

11. Nadesłane zdjęcia przejdą na własność organizatorów, którzy zastrzegają sobie prawo ich nieodpłatnej publikacji w różnych środkach przekazu. Prezentowane i publikowane fotografie będą podpisywane nazwiskiem autora.

12. Zgłoszone do udziału w konkursie fotografie będzie oceniało jury powołane przez organizatora konkursu.

13. Dla autorów najlepszych fotografii przewidziane są cenne nagrody książkowe. Ponadto najlepsze fotografie nadające się do przedstawienia w formie widokówki zostaną uwiecznione na widokówkach przez Agencję Reklamową W (47) Mariusza Kuleczki.

14. Organizatorzy zawiadomią uczestników o terminie wręczenia nagród oraz otwarcia wystawy pokonkursowej w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku.

15. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych – zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. Nr 133 poz. 883).

Data utworzenia: 2010-03-26
Data aktualizacji: 2010-07-02

Najpopularniejsze

Brak osbługi Flash lub Javascript w Twojej przeglądarce.

Przeglądaj TAGI

Mapa strony