Konkursy


Kolej w Wielkopolsce dawniej i dziś

· konkursy ·

Wyniki konkursu

W konkursie wzięło udział 10 uczestników (3 dorosłych i 7 uczniów) z Opatówka, Kalisza, Cekowa Kolonii, Zbierska, Jastrzębnik i Szczytnik, którzy nadesłali 145 fotografii.

Komisja przyznała:

  • w kategorii "Dorośli" dla:

- nagrodę dla Michała Górniaka za 3 fotografie

- nagrodę dla Marcina Galanta za 2 fotografie

- wyróżnienie dla Danuty Walczak za 1 fotografie

  • w kategorii "Uczniowie"

- nagrodę dla Dominiki Domarackiej za 2 fotografie

- nagrodę dla Michała Spychały za 3 fotografie

- nagrodę dla Aleksandry Żabierek za 3 fotografie

- wyróżnienie dla Alicji Macniak za 1 fotografie.

Nagrody w postaci książek i kalendarzy ufundowało Stowarzyszenie Kolejowych Przewozów Lokalnych oraz Gminna Gilioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku.

Podsumowaniu konkursu towarzyszyła wystawa fotografii.

 

Już wkrótce kolejne konkursy.

 


 

 

Podsumowanie i ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w sobotę 15 stycznia 2011 r. o godz. 11.00 w czytelni biblioteki. Zapraszamy uczestników oraz innych zainteresowanych.

 

 


 

 

9 grudnia jury w składzie: Mariusz Kuleczko, Robert Matczak i Jadwiga Miluśka-Stasiak przejrzało nadesłane prace.

Do konkursu przystąpiło 10 osób, w tym 3 dorosłych i 7 uczniów szkół ponadpodstawowych. Zgłoszono 145 fotografii.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone  na uroczytym podsumowaniu konkursu w bibliotece w styczniu 2011 roku. O dokładnym terminie spotkania powiadomimy w czasie późniejszym.

 
Powiatowy konkurs fotograficzny

1. Organizatorami konkursu są: Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku, Agencja Reklamowa W (47) Mariusza Kuleczki i Stowarzyszenie Kolejowych Przewozów Lokalnych.

2. Konkurs odbywa się pod patronatem Starosty Kaliskiego – Krzysztofa Nosala.

3. Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowania koleją wśród młodzieży i dorosłych oraz doskonalenie umiejętności fotografowania.

4. Konkurs jest adresowany do fotografów – amatorów.

5. Uczestnicy będą oceniani w 3 kategoriach:

  • uczniowie starszych klas szkół podstawowych
  • uczniowie szkół ponadpodstawowych
  • studenci i inni dorośli.

6. Każdy z uczestników może nadesłać dowolną ilość fotografii kolorowych lub czarno-białych o wymiarach 13 x 18 cm, bez ramki, na matowym papierze, wcześniej nie prezentowanych i nie nagradzanych. Fotografie mogą przedstawiać współczesny i dawny tabor kolejowy, stacje kolejowe, kolejki dojazdowe i dostawcze, obrazki z życia kolei i pasażerów – wszystko co wiąże się z transportem po szynach na terenie Wielkopolski.

7. Prosimy uczestników o zachowanie klisz, z których wywoływane są zdjęcia. Właścicieli aparatów cyfrowych prosimy o wykonanie zdjęć w wysokiej rozdzielczości i dołączenie ich na płycie CD.  

8. Fotografie nie mogą być efektem montażu komputerowego.

9. Każda fotografia powinna być czytelnie opisana. Opis na fotografii powinien zawierać:
a) nazwę przedstawionego obiektu lub miejsca
b) kategorię uczestnika
c) godło uczestnika

10. Każdy uczestnik załącza zaklejoną kopertę, na której widnieje jego godło. Wewnątrz koperty należy umieścić dokładne dane uczestnika: godło, imię, nazwisko, adres, e-mail. Uczniowie podają także nazwę i adres szkoły.

11. Fotografie należy przysłać nie podklejone w płaskich sztywnych opakowaniach pod adresem:
Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów
Pl. Wolności 18
62-860 Opatówek

w terminie do 30 listopada 2010 r.

12. Organizatorzy będą traktowali prace z największą starannością, jednak nie biorą odpowiedzialności za ich uszkodzenie w czasie przesyłki.

13. Nadesłane fotografie i kopie materiałów przejdą na własność organizatorów, którzy zastrzegają sobie prawo ich nieodpłatnej publikacji w różnych środkach przekazu. Prezentowane i publikowane fotografie będą podpisywane nazwiskiem autora.

14. Zgłoszone do udziału w konkursie fotografie będzie oceniało jury powołane przez organizatora konkursu.

15. Dla autorów najlepszych fotografii przewidziane są cenne nagrody. Fotografie będą eksponowane na wystawie w korytarzu biblioteki.

16. Organizatorzy zawiadomią uczestników o terminie wręczenia nagród oraz otwarcia wystawy pokonkursowej w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku.

17. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych – zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133 poz. 883).
Data utworzenia: 2010-09-23
Data aktualizacji: 2011-01-17

Najpopularniejsze

Brak osbługi Flash lub Javascript w Twojej przeglądarce.

Przeglądaj TAGI

Mapa strony