Konkursy


IX powiatowy konkurs recytatorski im. Stefana Gillera

· konkursy ·

Protokół Komisji Konkursowej
IX Powiatowego Konkursu Recytatorskiego im. Stefana Gillera zorganizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną
im. Braci Gillerów w Opatówku
z dnia 2 marca 2012 r.

 

Komisja Konkursowa w składzie:

dr Anna Szurczak – przewodnicząca

mgr Danuta Jankowska – członek

mgr Anna Burek – członek

 

przesłuchała 41 uczestników konkursu: 26 uczniów szkół gimnazjalnych (z Iwanowic, Brzezin, Opatówka, Koźminka, Tłokini Wielkiej, Rajska i Kalisza: Gimnazjum Sióstr Nazaretanek, Gimnazjum KSO Edukator, Gimnazjum im. Polskich Noblistów)  i 15 uczniów ponadgimnazjalnych z Kalisza (Zespół Szkół Ekonomicznych, I LO im. A. Asnyka, II LO im. T. Kościuszki,  III LO im. M. Kopernika, V  LO im. Jana III Sobieskiego, i LO Sióstr Nazaretanek

 

W kategorii gimnazjum Komisja i postanowiła przyznać:

 

I miejsca – Joannie Pomykale (Gimnazjum w Tłokini Wielkiej, opiekunka: Wiesława Giercarz) i Marlenie Szcześniak (Gimnazjum w Iwanowicach, opiekunka: Emilia Wietrzyk)

 

II miejsce – Faustynie Michalak (Biblioteka Publiczna Gminy Brzeziny, opiekunka: Agata Wojtas)

 

III miejsce – Aleksandrze Wojtas (Biblioteka Publiczna Gminy Brzeziny, opiekunka: Agata Wojtas) i Paulinie Waliszewskiej (Gimnazjum w Brzezinach, opiekunki: Lucyna Słodowa i Ewelina Połośka)

 

Wyróżnienia: Bartoszowi Chwiłkowskiemu (Biblioteka Publiczna Gminy Brzeziny, opiekunka: Agata Wojtas) i Kamili Kuświk (Gimnazjum w Brzezinach, opiekunki: Lucyna Słodowa i Ewelina Połośka)

 

W kategorii uczniów szkół ponadgimnazjalnych Komisja postanowiła przyznać:

 

I miejsce – Samuelowi Jędrzejewskiemu (LO Sióstr Nazaretanek, opiekunka: Jolanta Gaj), Bartoszowi Poniatowskiemu (Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu, opiekunka: Agata Litwicka) i Monice Waszak (III LO im. M. Kopernika, opiekunka: Kamila Kiermasz)

 

II miejsce – Adamowi Bączykowi (V  LO im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu, opiekun: Piotr Kempiński)

 

III miejsce – Agnieszce Szczepaniak (LO Sióstr Nazaretanek, opiekunka: Jolanta Gaj)

 

 


 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie recytatorskim.

 

 

Pieśń – prządka nici złotych snów...
Pieśń cuda działa czarem słów:
Pieśń wlewa w piersi śmiałość, moc.
Pieśń ukołysze w ciężką noc...
Pieśń niesie zapach borów, pól,
Pieśń z serc odczynia wszelki ból,
Pieśń czas zaklina - w jeden maj,
Pieśń tworzy z życia – Boski raj!
                          

  Stefan z Opatówka

Regulamin


Organizator:


Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku

Patronat:

Wójt Gminy Opatówek

Cele konkursu:

 • popularyzacja twórczości poetów Ziemi Kaliskiej wśród młodego pokolenia,
 • kształtowanie umiejętności recytatorskich wśród młodzieży


Zasady uczestnictwa:

 • konkurs jest przeznaczony dla młodych czytelników bibliotek Kalisza i Powiatu Kaliskiego - uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
 • każda biblioteka lub szkoła uczestnicząca w konkursie może zgłosić do 5 uczestników
 • do prezentacji uczestnicy wybiorą wiersz lub wiersze (ok. 20-30 wersów) z tomu Strofy wierne Prośnie.
 • uczestnicy będą oceniani w 2 kategoriach wiekowych:   
  - młodzież szkół gimnazjalnych
  - młodzież szkół ponadgimnazjalnych


Miejsce przeprowadzenia konkursu:

Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku
62-860 Opatówek Pl. Wolności 18


Data konkursu:

2 marca 2012 r. (piątek) - godz. 10.00


Zgłoszenia uczestników:


Prosimy o zgłaszanie uczestników i wierszy wybranych do recytacji, najpóźniej do dnia 28 lutego 2012 r.
tel. 62 76 18 209, e-mail: biblioteka@opatowek.pl


Nagrody
:

 • recytacje będzie oceniało jury powołane przez organizatora konkursu
 • laureaci konkursu otrzymają cenne nagrody książkowe


Literatura do wykorzystania:

Strofy wierne Prośnie. Wiersze o Kaliszu. Wybór i oprac. Bożena Szal, Maciej Kozłowski. Kalisz 2001. lub inne zbiory wierszy zawierające utwory z tomu Strofy wierne Prośnie.

Książka Strofy wierne Prośnie jest dostępna w bibliotekach. Można ją także nabyć w Centrum Informacji Turystycznej w Kaliszu, ul. Zamkowa.Tom Strofy wierne Prośnie. Wiersze o Kaliszu zawiera następujące utwory:Adam Asnyk:

Rodzinnemu miastu

Maria Konopnicka:

Kaliszowi [Dobre słowo, dobrą wieść...]
      Memu miastu
      Kaliszowi [Jeśliś ze mną jest złączony...]
      Zgorzałemu miastu

Adam Chodyński

Do dzwonu kościoła św. Mikołaja w Kaliszu

Stefan Giller:

Kalisz. Poemat (epopeiczno-liryczny) Stefana z Opatówka

Maciej Maria Kozłowski:

Przedsłowie

Jacek Głażewski:

Szkice kaliskie

Eligiusz Kor-Walczak:

Ballada
      Kamienny Most
      Cerkiewka w parku
      Grodzka
      Śródmiejska
      Szopen w Kaliszu

Jan Czarny:

Miasto rodzinne
      Wspomnienie burzy

Edward Fiszer:

W podróży

Marian Cezary Abramowicz:

Memento
      Odświętne miasto
      Suplikacja przekorna
      Franciszkanka
      Widok na Dobrzec

Henryk Grynberg:

W rodzinnym mieście

Łucja Gliksman:

Korzenie

Meir Pakentreger:

Mama w moim mieście
      Dom

Wanda Karczewska:

Powrót do Kalińca
      O, wieku sielski!
      Sad
      Kołysanka
      Wyspa
      Rozmowa z rówieśnikiem z ulicy Widok 12
      Głos wilgi
      My się jeszcze spotkamy
      Inwokacja

Tadeusz Petrykowski:

Zmierzch
      Cet inconnu
      Ślepiec z Czerwonego Mostu
      Berliner

Jan Winczarkiewicz:

Prosna
      Rówieśnikom

Piotr Łuszczykiewicz:

oktawy
      kaliskie cmentarze
      kaliski tryptyk okienny

Tadeusz Pniewski:

U świętego Mikołaja
      Dorotka

Aleksander Braude:

*** [Przychodzę tu pijany i na Kalisz chory...]

Szymon Molenda:

Ballada o śmierci Jana Mertki

Czesław Ostańkowicz:

U fary


Ryszard Danecki:

Teatr kaliski

Anna Zabacka:

Kaliszowi
      Teatr w Kaliszu

Marian Kubicki:

Ty się śmiejesz
      Nad wodą w Kaliszu

Marek Brymora:

Miasta średniej wielkości
      Jak powstało województwo kaliskie
      O mojej podstawówce numer dwanaście
      Robotnicza dzielnica
      Miasto Kalisz

Urszula Zybura:

jestem znad ścieku prosny
      rodzinne kłamstwo

Alfred Dreszer:

Pokłon kaliskim dniom


Data utworzenia: 2012-01-09
Data aktualizacji: 2012-03-07

Najpopularniejsze

Brak osbługi Flash lub Javascript w Twojej przeglądarce.

Przeglądaj TAGI

Mapa strony