Konkursy


Drzewo genealogiczne mojej rodziny

Podsumowanie konkursu

 

28 listopada 2018 r. w czytelni biblioteki spotkali się uczestnicy i laureaci konkursu genealogicznego. Konkurs został zorganizowany przez bibliotekę w stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę a patronat nad nim objął burmistrz Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki.

Po przeanalizowaniu prac graficznych i załączonych źródeł Komsja konkursowa w składzie: Jan Marczyński, Ewa Kłysz Jadwiga Miluśka-Stasiak oraz Małgorzata Matysiak postanowiła przyznać I nagrodę ex equo braciom Pawłowi i Adamowi Wróblom oraz Annie Marii Gałczyńskiej, wskazując na ich podobną wartość merytoryczną i zgodność z Regulaminem. II nagrodę otrzymał Władysław Lindner zaś wyróżnienie przyznano Sylwii Frątczak.

Organizatorzy konkursu przyznają, że praca nad badaniem genealogii rodziny jest trudnym i czasochłonnym zajęciem. Poszukiwanie przodków, szczególnie jeśli byli rozproszeni w dużych odległościach, pochodzili z odległych miejsc w kraju i za granicą nie zawsze przynosi pożądane efekty, może zniechęcać, powodować błądzenie i zacieranie faktów. Wytrwałość i ogromny szacunek do rodziny, do myśli o swoich bliskich, którzy dali początek naszemu istnieniu przynosi jednak wspaniałe rezultaty, czego dowodem były nadesłane na konkurs prace.

  W Gminnej Bibliotece Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku temat genealogii jest często podejmowany. Warsztaty genealogiczne, konkursy, kontakty z osobami z towarzystw genealogicznych oraz prywatne poszukiwania bibliotekarek mogą być wsparciem dla wszystkich, którzy chcieliby zająć się genealogią swojej rodziny.

 

Małgorzata Matysiak

 


 Konkurs zorganizowany w 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę

Zapraszamy do udziału w konkursie.

konkurs genealogiczny

Regulamin konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku.

 

2. Patronat nad konkursem obejmuje burmistrz gminy Opatówek Sebastian Wardęcki.

 

3. Cele konkursu:

•  wzbudzenie zainteresowania dziejami i tradycjami własnej rodziny,

•   umiejętność korzystania z zasobów archiwalnych w wersji papierowej i elektronicznej,

•    integracja pokoleń w rodzinach,

•    kształtowanie tożsamości rodzinnej,

• kształtowanie tożsamości lokalnej mieszkańców Opatówka i gminy Opatówek lub miejscowości pochodzenia przodków,

• poznawanie historii poprzez zainteresowanie dziejami rodzinnymi.

 

4. Zapraszamy do udziału w konkursie wszystkich mieszkańców gminy Opatówek zainteresowanych genealogią własnych rodzin. Mile widziane będą wielopokoleniowe zespoły rodzinne.

 

5. Konkurs polega na graficznym przedstawieniu udokumentowanych informacji w formie:

• drzewa genealogicznego (zestawienia osób pochodzących od jednej osoby) lub

• wywodu przodków (zestawienia przodków w linii prostej od probanta czyli osoby, od której sporządzany jest wywód przodków).

 

6. Wszelkie podane informacje powinny być udokumentowane (numery aktów chrztów, zaślubin i zgonów lub innych dokumentów, informacje pochodzące z tablic nagrobnych, od członków rodziny, itp.).

 

7. Dodatkowym atutem będzie dołączenie fotografii osób i tablic nagrobnych, dokumentów dotyczących poszczególnych osób (aktów urodzenia, zaślubin i zgonu, świadectw szkolnych i innych) oraz informacji związanych z miejscem zamieszkania, wykształceniem, zawodem, pracą zawodową, danymi o współmałżonkach, datach śmierci i pogrzebu, miejscu pochówku,  itp.

 

8. Proponujemy zamieszczanie materiałów fotograficznych i dokumentów w formie skanów.

 

9. Technika wykonania – dowolna. Forma papierowa lub elektroniczna (wydruk).

 

10. Każda praca powinna być podpisana przez autora lub autorów, z podaniem nazwiska, imienia, wieku i miejscowości oraz danych kontaktowych (telefon, e-mail).

 

11. Do pracy należy dołączyć oświadczenia o zgodzie osób żyjących przedstawionych w pracy do przetwarzania danych osobowych i publikacji wizerunku. Formularze oświadczeń będą dostępne na stronie biblioteki www.biblioteka.opatowek.pl oraz w bibliotece.

 

12. Ocenie podlegać będzie wartość historyczna pracy (najbardziej odległe daty, stopień szczegółowości informacji, rodzaj wykorzystanych źródeł) oraz walory artystyczne.

 

13. Prace należy przekazać do Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku do dnia 31 października 2018 r.

 

14. Prace konkursowe będzie oceniała Komisja powołana przez Organizatora.

 

15. Autorzy najciekawszych prac otrzymają cenne nagrody.

 

16. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w listopadzie 2018 r. Uczestnicy zostaną powiadomieni o jego dokładnym terminie.

 

17. Część graficzna prac zostanie umieszczona na wystawie w lokalu biblioteki i zwrócona autorom po zdjęciu wystawy.

 

18. Bibliotekarze będą udzielali wszelkich informacji dotyczących gromadzenia danych genealogicznych i sporządzania drzewa genealogicznego lub wywodu przodków.

 


Kontakt:
Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku
Plac Wolności 18
62-860 Opatówek

tel. 62 76 18 029;  kom. 510 456 021
e-mail.: biblioteka@opatowek.pl
Facebook: Biblioteka Opatówek
www.biblioteka.opatowek.pl

Proponowana literatura:
R. T. Prinke, Poradnik genealoga amatora, Warszawa 1992.
M. Nowaczyk, Poszukiwanie przodków. Genealogia dla każdego, Warszawa 2005.

Strony internetowe
•    http://www.genealodzy.pl/
•    http://www.ornatowski.com/
•    http://www.republika.pl/slucki
•    http://www.moikrewni.pl/mapa/
•    http://www.genpol.com/
•    http://www.genealogy-genesis.com/
•    http://genealogia.toplista.pl/
•    http://www.pgsa.org/
•    http://www.jewishgen.org/JRI-PL
•    http://www.polishroots.com/
•    http://www.rtrfoundation.org/
•    http://familysearch.com/
•    http://yourrootsinpoland.com/


Data utworzenia: 2018-04-25
Data aktualizacji: 2018-11-29

Najpopularniejsze

Brak osbługi Flash lub Javascript w Twojej przeglądarce.

Przeglądaj TAGI

Mapa strony