Imprezy biblioteczne


Setne urodziny Artysty

Jadwiga Miluśka-Stasiak

W dniu 21 września minęła setna rocznica urodzin Władysława Kościelniaka. Ten wybitny grafik i historyk Kalisza, Honorowy Obywatel Miasta Kalisza zmarł 13 listopada 2015 r. w wieku 99 lat. Pozostawił po sobie olbrzymi dorobek artystyczny oraz liczne publikacje książkowe i nieprzeliczoną ilość felietonów poświęconych dziejom i ludziom rodzinnego miasta i okolic. Był wspaniałym popularyzatorem wiedzy o bliskich sobie stronach.

Władysław Kościelniak był przyjacielem naszej biblioteki i często gościł w naszych progach. Wcześniej współpracował z władzami Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” i z Towarzystwem Przyjaciół Opatówka, wykonując tekę rysunków Opatówka i gminy oraz włączając się do redagowania „Opatowianina” poprzez przekazywane ilustracje i cenne uwagi edytorskie. W 1997 r. zaprojektował herb gminy Opatówek. Zawdzięczamy mu liczne grafiki, rysunki i obrazy pokazujące zabytki i przyrodę Opatówka, szereg materiałów do dziejów Opatówka i wszelkie inspiracje do publikowania wiedzy o naszej miejscowości.

Wiele pracy Artysta włożył w upowszechnienie wiedzy o opatowskim zamku należącym do arcybiskupów gnieźnieńskich, który stał w mieście prawie 500 lat i nie zachowała się żadna rycina pokazująca, jak wyglądał. To w bibliotece odbyło się uroczyste odsłonięcie makiety budowli, którą można oglądać do dziś. W czytelni biblioteki znajduje się duży obraz z panoramą Opatówka – Miasteczka Róży Wiatrów, jak nazwał naszą miejscowość Eligiusz Kor-Walczak oraz rysunki Opatówka z teki, którą opracował Artysta. W bibliotece można zapoznać się z licznymi publikacjami regionalnymi, w tym zbiorem ponad tysiąca felietonów pt. Wędrówki ze szkicownikiem, publikacjami książkowymi i zbiorem ekslibrisów jego autorstwa. Czytelnicy i goście odwiedzający bibliotekę mogli nie raz podziwiać wystawy prac Artysty, w tym obrazy, które powstały u schyłku jego życia. Była to ostatnia wystawa prac za życia Artysty.

Niezapomniane są także spotkania z Władysławem Kościelniakiem jako grafikiem i jako znawcą dziejów naszego regionu, warsztaty graficzne z młodzieżą oraz wędrówki po Opatówku i okolicy, które owocowały kolejnymi pracami. To właśnie w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku została zorganizowana w 2003 r. największa wystawa Artysty pokazująca jego różnorodną twórczość i działalność: grafikę, malarstwo, grafikę użytkową, małe formy graficzne, rekonstrukcje historyczne, dekoracje ścian i publicystykę.

Dlatego opatowianie nie mogli nie uczcić 100. rocznicy urodzin Artysty. W tym dniu do Kalisza udała się delegacja, w skład której weszli: sekretarz gminy Krzysztof Dziedzic, bibliotekarki z dyrektorką Małgorzatą Matysiak, grupa członków Towarzystwa Przyjaciół Opatówka i młodzież z Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów z polonistką Honoratą Warszewską.

Grupa przeszła ulicami Kalisza, zatrzymując się w niektórych  miejscach związanych z artystą -  przy naściennych sgraffito przy placu Kilińskiego i na budynku Szkoły Muzycznej, przy pomniku książki na kaliskich plantach, powstałym z inicjatywy i według projektu Władysława Kościelniaka, w krużgankach klasztoru o.o. Franciszkanów, gdzie znajduje się panorama dawnego Kalisza namalowana przez Władysława Kościelniaka.

Delegacja odwiedziła także kaliski ratusz, gdzie znajdują się obrazy i makiety kaliskich budowli oraz oglądała z wieży panoramę Kalisza - ukochanego miasta Artysty. Spacer po Kaliszu zakończył się na cmentarzu miejskim przy Rogatce, gdzie spoczął Artysta wraz z niedawno zmarłą małżonką - Janiną. Wiązankę kwiatów złożyli: sekretarz gminy - Krzysztof Dziedzic i Jadwiga Miluśka-Stasiak, która wykorzystała spacer po mieście, by przekazać informacje o Władysławie Kościelniaku.

Opatowianie składają serdeczne podziękowanie przewodnikowi kaliskiemu, Honorowemu Członkowi  PTTK Zdzisławowi Kobyłce za umożliwienie wejścia na wieżę ratuszową.

Jadwiga Miluśka-Stasiak

Data utworzenia: 2016-09-22
Data aktualizacji: 2016-09-22

Najpopularniejsze

Brak osbługi Flash lub Javascript w Twojej przeglądarce.

Przeglądaj TAGI

Mapa strony