Imprezy biblioteczne


Jubileusze biblioteki w 2009 r.

Jadwiga Miluśka-Stasiak

Jubileusze biblioteki gminnej w Opatówku – 60-Lecie Gminnej Biblioteki Publicznej i 10-Lecie sprawowanie przez bibliotekę zadań biblioteki powiatowej dla bibliotek publicznych Powiatu Kaliskiego Ziemskiego

 

W 2009 roku w kwietniu minęło 60 lat od utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatówku, a w grudniu tegoż roku minie 10 lat od momentu powierzenia tej placówce zadań biblioteki powiatowej dla bibliotek publicznych Powiatu Kaliskiego Ziemskiego. Z okazji jubileuszu Wójt Gminy Opatówek - Sebastian Wardęcki, Starosta Kaliski – Krzysztof Nosal oraz Dyrektorka Biblioteki zorganizowali 17 maja 2009 r. uroczystość w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku. Poprzedziły ją wystawy w bibliotece: wystawa dokumentów rodziny Gillerów znalezionych przez bibliotekarki ponad 10 lat temu oraz wystawa fotograficzna obrazująca niektóre formy działalności biblioteki w ostatnim dziesięcioleciu. Następnie w kościele parafialnym w Opatówku odbyła się Msza św. koncelebrowana przez proboszcza parafii Opatówek – ks. prałata Władysława Czamarę, dyrektora Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu – ks. Jana Ludwiczaka oraz wikariusza – ks. Marcina Załężnego. W czasie Mszy św. proboszcz parafii Opatówek – ks. prałat Władysław Czamara wygłosił okolicznościowe kazanie poświęcone książkom i bibliotekom. Przytoczył między innymi słowa Jorge Luisa Borgesa mówiącego o Bibliotece Aleksandryjskiej: Od czasów naszego praojca Adama, który oglądał noc i dzień oraz kształt własnej dłoni, ludzie wymyślali opowieści i utrwalali je na kamieniu, trawili w metalu lub zapisywali na pergaminie, cokolwiek było ich światem lub co im się śniło. Oto jest owoc trudu człowieka: Biblioteka… Ci w których nie ma wiary powiedzą, że jeśliby ją spalić, razem z nią spłonie historia. Są jednak w błędzie. Nieustanny ludzki wysiłek przyczynił się do narodzin nieskończonej liczby ksiąg. Jeśli spośród nich nie przetrwa nawet jedna, człowiek zasiądzie ponownie i spłodzi każdą stronicę i każdą linijkę.

   Dalsza część uroczystości odbyła się w gościnnych murach Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku. W uroczystościach uczestniczyli: poseł na sejm R.P., były Starosta Kaliski – Leszek Aleksandrzak, radna Sejmiku Woj. Wielkopolskiego – Barbara Nowak, starosta kaliski – Krzysztof Nosal i radni Powiatu Kaliskiego, wójt Gminy Opatówek – Sebastian Wardęcki, obecni i byli radni Gminy Opatówek, były wójt gminy Opatówek – Czesław Jaśkiewicz, przedstawicielka Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu -  instruktor Maria Giemza-Żurawska, dyrektorzy największych bibliotek w Kaliszu – Adam Borowiak, Krzysztof Walczak i ks. Jan Ludwiczak, bibliotekarze z bibliotek publicznych Powiatu Kaliskiego, obecni i dawni bibliotekarze z Opatówka, dawni kierownicy punktów bibliotecznych z Opatówka, dyrektorzy szkół, przedszkola, nauczyciele z Gminy Opatówek, przedstawiciele instytucji kultury, organizacji społecznych, GS „Samopomoc Chłopska” w Opatówku, pracownicy Urzędu Gminy w Opatówku, liczni Czytelnicy, Darczyńcy i Sympatycy Biblioteki.

    Sala Fortepianów gościnnego Muzeum Historii Przemysłu zapełniła się po brzegi gośćmi. Po ich przywitaniu Dyrektor Biblioteki – Jadwiga Miluśka-Stasiak przedstawiła w skrócie dzieje biblioteki gminnej w Opatówku, którą poprzedziły niewielkie i na ogół działające krótko biblioteki. Z okazji jubileuszu biblioteka opracowała zarys historii opatowskich bibliotek oraz wydała 4 broszurowe publikacje związane z Agatonem i Stefanem Gillerami. W czasie uroczystości minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych pracowników bibliotek, a żyjący dawni i obecni bibliotekarze, kierownicy dawnych punktów bibliotecznych, przedstawiciele poprzednich i obecnych samorządów, zaprzyjaźnieni bibliotekarze, dyrektorzy szkół, nauczyciele, działacze organizacji społecznych i najbliżsi współpracownicy biblioteki otrzymali od wójta Gminy Opatówek – Sebastiana Wardęckiego i dyrektorki Biblioteki – Jadwigi Miluśkiej-Stasiak podziękowania i kwiaty.

    Bibliotekarze przyjmowali życzenia i gratulacje od przedstawicieli władz, bibliotek, szkół i organizacji. Poseł Leszek Aleksandrzak, który jako były Starosta Kaliski przyczynił się do powierzenia bibliotece w Opatówku zadań powiatowych stwierdził, że instytucja ta dobrze wywiązuje się ze swoich zadań. Była serdeczna, pogodna atmosfera. Dyrektorka Biblioteki podkreślała, że wszystkie dotychczasowe samorządy w Gminie Opatówek dbały o bibliotekę, że współpraca z kolejnymi władzami, dyrektorami szkół i instytucji, nauczycielami układała się zawsze bardzo dobrze. Biblioteka, jako instytucja kultury ma dużą samodzielność i podejmowane przez nią inicjatywy spotykają się z akceptacją władz i środowiska. Podkreślano, obserwowane na całym świecie, zmiany zachodzące w charakterze czytelnictwa – wkraczanie nowych nośników informacji i duże zainteresowanie nimi, głównie ze strony młodych ludzi.

    Po części oficjalnej goście wysłuchali montażu słowno-muzycznego w wykonaniu młodych czytelników biblioteki – Doroty Buncler i Tomasza Misia. Czytane przez Tomasza najważniejsze dane z biografii i fragmenty utworów patronów biblioteki – Agatona i Stefana Gillerów były przeplatane utworami na fortepian w wykonaniu Doroty.

Uroczystość zakończyła się wspólną kolacją i długimi rozmowami w jednej z sal muzealnych.

Data utworzenia: 2009-11-04
Data aktualizacji: 2009-11-04

Najpopularniejsze

Brak osbługi Flash lub Javascript w Twojej przeglądarce.

Przeglądaj TAGI

Mapa strony