Imprezy biblioteczne


Jubileusz 50-lecia biblioteki

Hanna Lutosławska

W kwietniu 1999 roku minęła 50 rocznica utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatówku - placówki kulturalnej, która w ciągu ostatniego półwiecza służyła mieszkańcom miasteczka i okolic i stała się nieodłącznym elementem jego infrastruktury. W historii biblioteki odzwierciedlała się historia Polski lat powojennych aż do czasów obecnych. Jednak zawsze głównym celem działalności bibliotecznej było gromadzenie i udostępnianie wiedzy, przeżyć, wzruszeń i rozrywki zawartej w książkach.

Z inicjatywy bibliotekarek - Jadwigi Miluśkiej - Bunclerowej i Barbary Sulwińskiej - biblioteka w Opatówku otrzymała w dniu Jubileuszu imię braci Gillerów - wybitnych opatowian, którzy pracowali z książką i dla książki.

W dniu 17 maja br. w gościnnych salach Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy, w całości poświęcona sprawom kultury na terenie naszej gminy. Szczególną okazją ku temu stał się jubileusz 50-lecia istnienia Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatówku oraz podjęcie uchwały Rady Gminy o nadaniu bibliotece imienia Braci Gillerów. W uroczystej sesji uczestniczyli: Starosta Powiatu Kaliskiego - Leszek Aleksandrzak, Prezes Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk - Krzysztof Walczak, Dyrektor Muzeum Historii Przemysłu - Roman Hauk oraz przedstawiciele różnych instytucji z gminy Opatówek i sołtysi.

Przed rozpoczęciem sesji delegacja władz samorządowych złożyła kwiaty na grobie Stefana Gillera i jego rodziców na miejscowym cmentarzu. Dzień wcześniej położono kwiaty na grobie Agatona Gillera na warszawskich Powązkach.

W pierwszej części sesji radni podjęli decyzję o przekazaniu dotacji dla Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku.

Następnie o działalności Gminnego Ośrodka Kultury mówiła jego kierowniczka - Mieczysława Jaskuła. Dopełnieniem jej wystąpienia był program artystyczny w wykonaniu dzieci i młodzieży z Gminnego Ośrodka Kultury oraz zespołu folklorystycznego "Cieniowianki".

Druga część sesji była poświęcona bibliotekom. Kierowniczka Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatówku Jadwiga Miluśka - Bunclerowa przedstawiła sprawozdanie z działalności bibliotek w gminie Opatówek oraz perspektywy ich rozwoju.

Następnie wystąpiły autorki okolicznościowego wydawnictwa "W stronę miasteczka róży wiatrów: biblioteka i jej patronowie". Jadwiga Miluśka - Bunclerowa przedstawiła historię Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatówku i sylwetkę Agatona Gillera, a Elżbieta Rogozińska sylwetkę i twórczość Stefana Gillera.

W podsumowaniu sesji Przewodniczący Rady Gminy - Stefan Kobierski podkreślił, że przedstawione sprawozdania i prognozy, program artystyczny i prezentacja wydawnictwa świadczą o znacznym zaangażowaniu pracowników Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w upowszechnianie kultury w naszej gminie. Wskazują także na wielką potrzebę funkcjonowania tych instytucji na naszym terenie.

Po przerwie nastąpiło odsłonięcie tablicy z nową nazwą biblioteki na ścianie budynku przy Pl. Wolności 18, w którym mieści się biblioteka. Odsłonięcia dokonał Starosta Powiatu Kaliskiego - Leszek Aleksandrzak. Po odsłonięciu tablicy wszyscy goście zwiedzili bibliotekę.

Pięknym zakończeniem uroczystości była wystawa w salach muzeum, poświęcona rodzinie Gillerów, a złożona z oryginalnych listów, dokumentów, rękopisów znalezionych na strychu rodzinnego domu Gillerów w Opatówku przez bibliotekarki. Wystawę otworzył dyrektor muzeum Roman Hauk i opatrzył pięknym słowem wstępnym. Goście wysłuchali również programu słowno - muzycznego w wykonaniu aktora teatru kaliskiego - Janusza Grendy oraz Niny Kocemby (skrzypce) i Anny Kocemby (fortepian) - uczennic Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Kaliszu.

Jubileusz biblioteki oraz przypadające w maju Dni Bibliotekarza i Bibliotek były okazją do uhonorowania pracowników bibliotek naszej gminy. Wójt Gminy Jan Wolf i Przewodniczący Rady Gminy Stefan Kobierski wręczyli listy gratulacyjne i nagrody pieniężne: Jadwidze Miluśkiej - Bunclerowej, Mieczysławie Jaskule, Barbarze Sulwińskiej, Halinie Pływaczyk, Danucie Sieradzkiej i Danucie Głowinkowskiej. List gratulacyjny otrzymała także Elżbieta Rogozińska - stale współpracująca z biblioteką i TPO. Pamiętano o poprzednikach, którzy w znaczący sposób przyczynili się do dzisiejszego sukcesu biblioteki. Podziękowania i kwiaty otrzymali: Maria Wiewiórkowska, Irena Żulicka, Zdzisław Bąkowski, Stefania Górecka, Mirosława Łyszczak, Krystyna Szychta, Magdalena Krytkowska, Maria Korzeniowska i Helena Andrzejewska - byli bibliotekarze Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatówku.

Po części oficjalnej i artystycznej licznie zgromadzeni goście przeszli do sal muzealnych, w których eksponowane są listy, dokumenty, fotografie i książki należące niegdyś do rodziny Gillerów oraz odnowiona staraniem muzeum mapa guberni kaliskiej i kufry podróżne. Prawie wszystkie eksponaty pochodzą ze znaleziska na strychu domu Gillerów. Wystawę wzbogaciły książki Agatona Gillera wydane w latach 1866-1908 w Lipsku i Lwowie ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu i zaimprowizowany dziewiętnastowieczny salonik.

Wystawie towarzyszył kiermasz książek, na którym można było nabyć okolicznościowe wydawnictwo: "W stronę miasteczka róży wiatrów: biblioteka i jej patronowie", okolicznościowy numer miesięcznika "Opatowianin" poświęcony w całości twórczości Agatona i Stefana Gillerów, katalog wystawy oraz różne wydawnictwa regionalne.

Obchody jubileuszu biblioteki stały się okazją do odnowienia pięknego, zabytkowego budynku, w którym mieści się placówka oraz przypomnienia opatowianom, i nie tylko, postaci wybitnych Polaków, którzy działalnością patriotyczną i literacką zasłużyli sobie na pamięć potomnych.

"Nadanie bibliotece imienia Braci Gillerów jest hołdem złożonym przez społeczeństwo Opatówka wybitnym Polakom, którzy zawsze czuli się opatowianami, obywatelami niezwykłego "miasteczka róży wiatrów" opisywanego prozą Eligiusza Kor-Walczaka i otwartego dla ludzi przybywających doń ze wszystkich stron świata. Dla biblioteki jest to jednocześnie obowiązek gromadzenia dokumentów związanych z patronami oraz zaznajamiania kolejnych pokoleń czytelników z sylwetkami Agatona i Stefana Gillerów." - napisał we wstępie do wydawnictwa wójt Gminy Opatówek - Jan Wolf.

 

"Opatowianin", czerwiec 1999Data utworzenia: 2009-11-04
Data aktualizacji: 2009-11-04

Najpopularniejsze

Brak osbługi Flash lub Javascript w Twojej przeglądarce.

Przeglądaj TAGI

Mapa strony