Imprezy biblioteczne


Harcerskie pokolenia

Jadwiga Miluśka-Stasiak

Z okazji 90 rocznicy powstania harcerstwa w Opatówku Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów wydała publikację pt. 90 lat temu… Z dziejów opatowskiego harcerstwa autorstwa Jadwigi Miluśkiej-Stasiak. Ponadto 25 lutego 2011 r.  w bibliotece w Opatówku spotkali się potomkowie harcerzy okresu międzywojennego i harcerze, którzy należeli do tej organizacji przez kilka powojennych lat do czasu jej rozwiązania. Obecni byli także: sekretarz Gminy Opatówek – Krzysztof Dziedzic i harcerze z drużyny harcerskiej przy Szkole Podstawowej w Opatówku.

W czasie spotkania prezentowano fotografie przedwojennego harcerstwa w Opatówku oraz sztandar harcerski z 1935 r. znajdujący się obecnie w zbiorach Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku. Obecni byli synowie opatowian, którzy z narażeniem życia przechowywali sztandar w czasie okupacji hitlerowskiej. Były wspomnienia i chwile wzruszeń.

Harcerstwo w Opatówku miało swoje początki w 1920 r. Powstała wówczas przy Preparandzie Nauczycielskiej I Drużyna Harcerska im. Juliusza Słowackiego. W tym samym młodzież pozaszkolna zorganizowała II Drużynę Harcerską im. gen. Józefa Sowińskiego. Później powstawały kolejne drużyny: żeńskie - im. Królowej Jadwigi, im. Orląt Lwowskich i im. Emilii Plater; szkolna drużyna męska im. Romualda Traugutta, Drużyna Skautów im. Romualda Traugutta  oraz drużyna zuchów „Opatowiaczków”.

Organizacja harcerska skupiała młodzież, która przestrzegała prawa harcerskiego nie tylko w czasie zbiórek i obozów, ale przede wszystkim w życiu codziennym. Pierwsi harcerze organizowali kolejne drużyny harcerskie w Opatówku i w innych miejscowościach. Harcerze zgłaszali się jako ochotnicy do wojska w chwilach zagrożenia Ojczyzny, aktywnie uczestniczyli w życiu Opatówka, organizowali obozy, które uczyły samodzielności, odpowiedzialności i przyjaźni; czuli się harcerzami do końca swoich dni.

Zarówno publikacja, jak i spotkanie poświęcone były najstarszemu harcerstwu w Opatówku – do 1948 r. Nie obejmowały późniejszych dziejów harcerstwa po 1956 r.  Zainteresowanym zależało na tym, by zachować wiedzę i pamięć o harcerstwie, które odeszło, po którym jest coraz mniej śladów i informacji. Dzieje późniejszego harcerstwa to również ciekawy do opracowania temat. Może podejmie go ktoś związany z tą organizacją, uczestniczący w jej działaniach i dysponujący dokumentami, fotografiami czy materiałami kronikarskimi.


Data utworzenia: 2011-03-03
Data aktualizacji: 2011-03-08

Najpopularniejsze

Brak osbługi Flash lub Javascript w Twojej przeglądarce.

Przeglądaj TAGI

Mapa strony