Imprezy biblioteczne


Burmistrz Wielunia w Opatówku

Jadwiga Miluśka-Stasiak

Wieluń to miasto o bogatej historii i licznych związkach z Kaliszem. Od wielu lat aktywnie działa tam opatowianin – Janusz Antczak. Odpowiedzialna praca i osobiste pasje Janusza Antczaka wymagają od Niego wielkiego zaangażowania i czasu. Jednak zawsze znajduje okazję, by odwiedzić bliski Mu Opatówek i spotkać się z jego mieszkańcami. Jego działalność budzi nasz podziw i szacunek, jest inspirująca i budująca.

Janusz Antczak urodził się w Opatówku, gdzie ukończył szkołę podstawową i średnią. Z wdzięcznością wspomina swoich nauczycieli i wychowawców. Po ukończeniu studiów w Akademii Rolniczej we Wrocławiu związał swoje życie z Wieluniem i Białą. Od 2010 r. jest burmistrzem Wielunia. Wcześniej był członkiem Zarządu Powiatu Wieluńskiego, a w latach 2002-2010 – wicestarostą tego powiatu. Jest bezpartyjny.

Od wielu lat aktywnie uczestniczy w życiu społecznym, kulturalnym i sportowym Wielunia. W 2006 roku założył Stowarzyszenie Polski Szlak Bursztynowy, jest wiceprezesem Stowarzyszenia Wspólnota Ziemi Wieluńskiej, działa w Towarzystwie Przyjaciół Wielunia, Wieluńskim Towarzystwie Naukowym i Klubie Historycznym im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Łodzi. Jest członkiem Zarządu Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego i Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wieluniu. Jest inicjatorem powołania do życia Wieluńskiej Sceny Teatralnej i Wieluńskiego Jarmarku Franciszkańskiego.

Jako burmistrz Wielunia za główny cel swoich działań stawia sobie rozwój przedsiębiorczości, co pociąga za sobą tworzenie nowych miejsc pracy i zwiększone wpływy do budżetu miasta. Duży nacisk kładzie na promocję miasta i Ziemi Wieluńskiej, wspiera wydarzenia kulturalne i sportowe.

Jest pasjonatem Szlaku Bursztynowego, uprawia lekkoatletykę, interesuje się historią, teatrem, aktywną turystyką, wędkarstwem. Podobnie jak Jego dziadek w Opatówku hoduje pszczoły.

  Janusz Antczak zawsze darzy serdecznością opatowian. Od lat pielgrzymka idąca w sierpniu  z Opatówka do Częstochowy jest witana w Białej przez mieszkającego tam Janusza Antczaka i mieszkańców, którzy udzielają noclegów ponad dwustuosobowej grupie pielgrzymów. W 2008 r. członkowie Towarzystwa Przyjaciół Opatówka mieli okazję zwiedzić Wieluń i okolice. Janusz Antczak, ówczesny wicestarosta powiatu wieluńskiego, pokazał nam swoją drugą „małą ojczyznę” i wszyscy poczuliśmy wielką sympatię do tego miasta. Byliśmy także świadkami uroczystości odsłonięcia popiersia rotmistrza Witolda Pileckiego.

Spotkanie z burmistrzem Januszem Antczakiem, które odbyło się 11 kwietnia w bibliotece w Opatówku (było to już drugie z kolei spotkanie w bibliotece) było kontynuacją poprzednich spotkań. Burmistrz i jego współpracownicy mają niespożyte siły, by realizować kolejne przedsięwzięcia. Pokazywał to przedstawiony film i piękne fotografie oraz wypowiedzi samego Gościa. Jesteśmy pełni podziwu także dla działalności wydawniczej lokalnego samorządu i działających na Ziemi Wieluńskiej organizacji. Biblioteka w Opatówku wzbogaciła się o najnowsze publikacje, w tym trzytomową pracę poświęconą dziejom Wielunia, Wieluński słownik biograficzny, jeden z „Roczników Wieluńskich”, prace historyczne o ziemi wieluńskiej, w tym bardzo cenna pozycja Tadeusza Olejnika Powstanie styczniowe na ziemi wieluńskiej oraz pięknie wydany kolorowy album pt. Nadwarciański szlak bursztynowy. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali zestaw widokówek Wielunia i okolic, wielu zostało obdarowanych albumem.

Opowieści Janusza Antczaka o ziemi wieluńskiej, film i publikacje zachęcają do odwiedzania nie tak przecież dalekiego zaprzyjaźnionego Wielunia i okolic, które przyciągają pięknem zabytków, estetyką miasta i bogactwem natury, szczególnie w parkach krajobrazowych, rezerwacie przyrody. Szczególnie atrakcyjnie zapowiada się Europejskie Święto Bursztynu, które  będzie organizowane w Wieluniu w sierpniu 2013 r. już po raz siódmy.

Panu burmistrzowi Januszowi Antczakowi, który zawsze pamięta o swoich korzeniach, życzymy wiele zdrowia, nie gasnącej pasji tworzenia lepszego i ciekawszego życia oraz pomyślnej realizacji zamierzonych celów.   

           

 

 


Data utworzenia: 2013-04-12
Data aktualizacji: 2013-04-17

Najpopularniejsze

Brak osbługi Flash lub Javascript w Twojej przeglądarce.

Przeglądaj TAGI

Mapa strony