Dziękujemy....


za dary do zbiorów bibliotecznych

Od wielu lat osoby prywatne i instytucje przekazują naszej bibliotece w darze książki i inne wydawnictwa oraz pamiątki, które są cennym uzupełnieniem zbiorów.

Pragniemy zaznaczyć, że mimo naszych starań, aby ustalić personalia wszystkich darczyńców, nie jest to pełny wykaz, ponieważ część osób anonimowo zostawia książki i inne materiały na regale w holu biblioteki. (Dla poszczególnych lat listy zostały ułożone alfabetycznie według nazwisk lub nazw).

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.


Dary przekazali:

 


w 2020 roku:

Pani Agnieszka Burek,

Pani Anna Dzik,

Pan Dariusz Hofman,

Pani Małgorzata Judasz,

Pani Paulina Kraska,

Pani Anna Kobierska,

Pani Martyna Kołodziejczyk,

Pani Zofia Kościelak,

Pan Jacek Kozłowski,

Pani Roksana Ludwiczak,

Pan Marek Małecki,

Pani Ewa Mielczarek,

Pani Marianna Mielczarek,

Pan Michał Piątek,

Pani Dorota Pogorzelec,

Pani Aneta Przybylska,

Pani Helena Radziłowicz,

Pani Elżbieta Sobczak,

Pani Anna Stępniak,

Pani Stefania Stobienia,

Pani Bogusława Świerczyńska,

Pani Małgorzata Tarnowska,

Pani Krzesisławia Urbańskiej,

Pani Magdalena Wilk,

Pan Eugeniusz Wypyszyński;


oraz

Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk,

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji
     Kultury w Poznaniu;

Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

 


w 2019 roku:

Pani Ewa Bączkiewicz,

Pani Anna Buncler,

Pan Przemysław Dąbrowski,

Pani Anna Dzik,

Pani Anna Cegła,

Pani Elżbieta Garncarek,

Państwo Monika i Andrzej Grabowscy,

Pani Katarzyna Ignaczak,

Pan Damian Jakóbczak

Pani Monika Kobierska,

Pan Andrzej Kołomecki,

Pani Aleksandra Kowalska,

Pani Lidia Krómrej,

Pani Agnieszka Łukaszczyk,

Pani Julia Matysiak,

Pani Małgorzata Matysiak,

Pan Piotr Pawlak,

Pani Halina Pływaczyk,

Pani Agnieszka Przepiórka,

Pani Alicja Przepiórka,

Pani Agata Roter,

Pani Elżbieta Sobczak,

Pani Iwona Sotkiewicz,

Pan Lesław Stępień,

Pan Dominik Sztandera,

Pani Danuta Szuszkiewicz,

Pani Małgorzata Tarnowska,

Pan Grzegorz Walkowiak,

Pani Honorata Warszewska,

Pani Maria Wiączek-Hendler

Pani Anna Wichłacz;


oraz

Biblioteka Publiczna Gminy Żelazków

Starostwo Powiatowe w Kaliszu

 


w 2018 roku:

Pan Wojciech Andrzejewski,

Pani Marta Bach,

Pani Aleksandra Bartosik,

Pani Natalia Bruś,

Pani Donata Boroś,

Pan Zenon Chynasiński,

Pani Kinga Ciesielczyk,

Pani Ewa Domagalska,

Pani Anna Dzik,

Pani Agnieszka Grabowska,

Pan Damian Jakóbczak,

Pani Milena Jakóbczak,

Pani Aleksandra Kalenska,

Pan Andrzej Kołomecki,

Pan Bartłomiej Kopeć,

Pani Aleksandra Kowalska,

Pan Kacper Kowalski,

Państwo Ewa i Mariusz Kusiowie,

Pan Tomasz Lipke,

Państwo Bogumiła i Arkadiusz Łańduchowie,

Pan Robert Matczak,

Pani Paulina Orczykowska,

Pan Piotr Pawlak,

Pani Agnieszka Przepiórka,

Pani Aneta Przybylska,

Pani Izabela Ratajczyk,

Pani Iwona Sotkiewicz,

Pani Barbara Sulwińska,

Pani Katarzyna Tołoczko,

Pan Tomasz Walasiak,

Pan Krzysztof Zawadzki, 

Pani Violetta Zimna,

Pan Stanisław Żurawik;


oraz

Gminna Biblioteka Publiczna w Blizanowie,

Fundacja "Inicjatywa dla Opatówka",

Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk,

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

Ochotnicza Straż Pożarna w Cekowie,

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji
     Kultury w Poznaniu;


w 2017 roku:

Pan Tomasz Banasiak,

Pani Sylwia Banaszak,

Pani Anna Buncler,

Pani Kinga Ciesielczyk,

Pan Jarosław Cieślak,

Pan Adrian Cieślik,

Pan Piotr Durnaś,

Pani Anna Dzik,

Pani Ewa Ekiert,

Pani Nina Ekert,

Pan Bartosz Ekert,

Pan Krzysztof Garliński,

Pani Magdalena Jaśkiewicz,

Pani Joanna Jurecka,

Pani Aleksandra Kalenska,

Pan Waldemar Karpiński,

Pani Agnieszka Kaźmierczak,

Pan Dariusz Kaźmierczak,

Pani Anna Kobierska,

Pani Izabela Korczyńska,

Pani Aleksandra Kowalska,

Pani Magdalena Krytkowska,

Pan Kazimierz Ludwiczak,

Pani Maria Majchrzak,

Pan Mateusz Majchrzak,

Pani Małgorzata Matysiak,

Pan Grzegorz Mendyka,

Pan Stanisław Michalski,

Pani Ewa Mielczarek,

Pani Marianna Mielczarek,

Pani Justyna Miller,

Pani Jadwiga Miluśka-Stasiak

Pan Konrad Miluśki,

Pan Łukasz Olejnik,

Państwo Elżbieta i Piotr Pawlicowie,

Pani Barbara Piechota,

Pani Agnieszka Przepiórka,

Pani Alicja Przepiórka,

Pani Róża Rzepecka,

Pan Piotr Rzepecki,

Pani Elżbieta Sobczak,

Pani Iwona Sotkiewicz,

Pan Jan Stasiak,

Pan Dominik Sztandera,

Pani Sabina Tośta,

Pani Katarzyna Werbelska,

Pan Marcel Wojtków,

Pan Jan Woldański,

Pani Monika Wróbel,

Pan Krzysztof Zawadzki,

Państwo Krystyna i Stanisław Żurawikowie; oraz:

Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz,

Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk,

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

Urząd Gminy w Opatówku,

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji 
     Kultury w Poznaniu;

 

 


w 2016 roku:

Pani Marta Bach,

Pani Sylwia Banaszak,

Pani Paulina Bogdał,

Pani Beata Boncler,

Pani Barbara Cieplucha,

Pan Marek Czechowski,

Pan Franciszek Domagalski,

Pani Halina Drobnik,

Pani Anna Dzik,

Pani Anna Gałczyńska-Witczak,

Pani Halina Gąsiorowska,

Pan Michał Górniak,

Pani Monika Grabowska,

Pani Aleksandra Kalenska,

Państwo Danuta i Tadeusz Kasikowie,

Pani Aneta Kobyłka,

Pani Agnieszka Malkowska,

Pan Marek Małecki,

Pan Robert Matczak,

Pani Ewa Mielczarek,

Pani Jadwiga Miluśka-Stasiak,

Pan Eugeniusz Nowak,

Pani Marianna Danuta Nowicka,

Pani Janina Paszkiewicz,

Pani Julianna Plota,

Pani Katarzyna Plota,

Pani Wiesława Pogorzelec,

Pan Piotr Praiss,

Pan Maciej Prus,

Pani Róża Rzepecka,

Pani Mierosława Seliga,

Pani Danuta Sikorska,

Pan Jerzy Stanilewicz,

Pani Małgorzata Stanilewicz,

Pani Wiktoria Strakulska,

Pan Dominik Sztandera,

Pani Małgorzata Tarnawska

Pan Mateusz Walczak,

Pani Elżbieta Webińska,

Państwo Katarzyna Werbelska i Tomasz Banasiak

Pan Roman Wikieł,

Pan Marcel Wojtków,

Państwo Beata i Wirgilusz Tomczakowie z rodziną

Pani Sara Żywiołowska;

oraz:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Stawiszynie,

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji 
     Kultury w Poznaniu.

 


2015 roku:

Pani Weronika Bartoszek,

Pani Bożena Binkowska,

Pani Anna Izabela Brzezińska,

Pani Anna Buncler,

Pan Jerzy Cecotka,

Pani Barbara Cieplucha,

Pani Kinga Ciesielczyk,

Pan Jarosław Cieślak,

Pani Aldona Dobrach,

Pani Ewa Domagalska,

Pani Agnieszka Dziergwa,

Pan Roman Ekert,

Pani Olga Far,

Pani Anna Gałczyńska-Witczak,

Pani Urszula Gónera,

Pani Irena Horyza,

Pani Katarzyna Jakubczak,

Pani Milena Jakóbczak,

Pani Janinie Jankiewicz,

Pani Weronika Jaźwiec,

Pani Lidia Jędrzejczyk,

Pani Małgorzata Judasz,

Pani Joanna Jurecka,

Pani Kinga Kaciupa,

Pani Anna Kobierska,

Pan Zbigniew Kocemba,

Pan Piotr Kołomecki,

Pani Jadwiga Kotała,

Pani Magdalena Krytkowska,

Pani Iwona Krzywda,

Pani Krystyna Kwinta,

Pani Hanna Lutosławska,

Pani Bogumiła Łańduch,

Pan Zygmunt Łosiak,

Pani Lidia Łyszczak,

Pani Zofia Marciniak,

Pani Małgorzata Matysiak,

Pani Anna Mikusińska,

Pani Jadwiga Miluśka-Stasiak,

Pan Michał Piątek,

Pan Tomasz Pingot,

Pani Bożena Pogorzelec-Śmietańska,

Pani Katarzyna Prusak,

Pani Aneta Przybylska,

Pan Mateusz Przyjazny,

Pani Bernadetta Rak,

Pani Wiesława Sobocka,

Pani Iwona Sotkiewicz,

Pan Waldemar Sowa,

Pani Elżbiecie Walczak,

Pan Grzegorz Walkowiak,

Pani Maria Walkowiak,

Pani Wioletta Wikaryjczyk,

Pani Iwona Wolska,

Pani Urszula Wójcicka,

Pan Krzysztof Zawadzki,


oraz:

Lokalna Grupa Działania LGD 7 "Kraina Nocy i Dni",

Gminna Biblioteka Publiczna w Blizanowie,

Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Pietrzaka w Turku,

Publicat.

The Walt Disney Company (Polska) Sp. z o.o.

 


w 2014 roku:

Pan Leszek Aleksandrzak,

Pani Elżbieta Błaszkowiak,

Pan Filip Chrystek,

Pan Zenon Chynasiński,

Pani Roksanie Cieślak

Pani Sylwia Cieślik,

Pani Kamila Dworniak,

Pani Anna Dzik,

Pani Bogumiła Dzikowska,

Państwo Lidia i Tomasz Jędrzejczykowie,

Pani Halina Gąsiorowska,

Pani Irena Góral,

Pani Joanna Górska,

Pani Małgorzata Judasz,

Panie Klaudia i Paula Karpińskie,

Państwo Janina i Piotr Kiblerowie,

Pani Jolanta Kowalczyk,

Pani Magdalena Krytkowska,

Pan Józef Krytkowski,

Pani Dorota Kupaj,

Pan Kazimierz Ludwiczak,

Pan Marek Małecki,

Pan Jerzy Marciniak,

Pani Jadwiga Miluśka-Stasiak,

Pani Teresa Nieborak,

Pani Anna Nowacka,

Pani Ada Nowak,

Pani Natalia Olejniczak,

Pan Piotr Pawlak,

Pani Aneta Przybylska,

Pan Mirosław Rabiega,

Pani Beradetta Rak,

Pan Dawid Rak,

Pani Sandra Rak,

Pani Ewie Roter,

Pan Bogdan Siwiński,

Pani Małgorzata Sulwińska,

Pan Dominik Sztandera,

Pan Maciej Szymański,

Pani Katarzyna Tołoczko,

Pani Honorata Warszewska,

Pan Marcel Wojtków,

Pani Grażyna Wróbel,

Pani Agnieszka Zawadzka,

Pani Donata Żywiołowska;


oraz:

Biblioteka Publiczna Gminy Godziesze,

Biblioteka Publiczna Gminy Lisków,

Biblioteka Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego        
     Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,

Instytut Pamięci Narodowej,

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu,

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu,

Stowarzyszenie "Solidarność Walcząca",

Świetlica Socjoterapeutyczna "Słoneczko" w Opatówku,

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę",

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji 
     Kultury w Poznaniu,

Wydawnictwo "Charaktery",

Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zamościu.w 2013 roku:

Pan Leszek Aleksandrzak,

Pan Andrzej Antczak,

Pani Paulina Antczak,

Pan Tomasz Banasiak,

Pani Sylwia Banaszak,

Pan Paweł Bąkowski,

Pan Stanisław Brzęcki,

Pani Izabelli Bugajnej,

Pani Anna Burek,

Pan Bogdan Cieślak,

Pani Anna Dzik,

Pani Anna Frankowska,

Pani Halina Gąsiorowska,

Pani Anna Jabłońska,

Pani Agnieszka Jaśkiewicz,

Pani Lidia Jędrzejczyk,

Pani Małgorzata Judasz,

Pani Anna Karwowska,

Pani Julia Kłysz,

Pani Anna Kobierska,

Pan Piotr Kobierski,

Pani Jadwiga Kotała,

Pani Rozalia Kraska,

Pan Artur Królikowski,

Pan Józef Krytkowski,

Pani Katarzyna Lewandowska,

Pani Barbara Łamasz,

Pan Marek Małecki,

Pani Zofia Marciniak,

Pan Robert Matczak,

Pani Jadwiga Miluśka-Stasiak,

Pani Justyna Napierała,

Pani Anna Nowacka,

Pani Elżbieta Paś,

Pani Halina Pływaczyk,

Pan Mirosław Rabiega,

Pani Barbara Romińska,

Pani Elżbieta Sobczak,

Pani Halina Sroczyńska,

Pani Anna Stępniak,

Pan Dominik Sztandera,

Pani Sylwia Sztandera,

Pani Małgorzata Sulwińska,

Pani Lidia Tomczak,

Pan Grzegorz Walkowiak,

Pan Marcel Wojtków,

Pani Katarzyna Werbelska

Pani Joanna Zborowska;

oraz:

Archiwum Państwowe w Kaliszu,

Biblioteka Publiczna Gminy Mycielin,

Burmistrz Wielunia Janusz Antczak,

Fundacja LOTTO "Milion Marzeń",

Fundacja Ośrodka Karta,

Fundacja PWN,

Fundacja Shalom,

Gminna Biblioteka Publiczna w Blizanowie,

Instytut Pamięci Narodowej,

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego,

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu,

Rzecznik Praw Dziecka,

Stowarzyszenie "Instytut Ekoprussia",

Towarzystwo Przyjaciół Opatówka,

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji 
     Kultury w Poznaniu,

Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
     w Warszawie.

 


w 2012 roku:

Pani Aleksandra Antczak,

Ks. Władysław Czamara,

Pani Maria Danielewska,

Pani Anna Dzik

Pani Urszula Gónera,

Pani Małgorzata Judasz

Pani Joanna Jurecka,

Pan Ernest Kądziela,

Pan Artur Kijas,

Pan Zdzisław Kobyłka,

Pani Zofia Kościelak,

Pani Agnieszka Kowalczyk,

Pani Danuta Kucner,

Pani Krystyna Liszewska,

Pani Barbara Łamasz,

Pan Zygmunt Łosiak,

Pani Jolanta Małecka,

Pan Marek Małecki,

Pan Robert Matczak,

Pan Marek Nejman,

Pani Joanna Niedzielska,

Pan Stanisław Salamon,

Pani Anna Stępniak,

Pani Małgorzata Sulwińska,

Pan Dominik Sztandera,

Pani Katarzyna Pakrzywa,

Pani Katarzyna Pietras,

Pani Halina Pływaczyk,

Pan Piotr Praiss,

Pani Janina Przybylska

Pan Mirosław Rabiega,

Pani Alina Rajch,

Pani Agnieszka Rogozińska,

Pani Monika Romańczyk,

Pan Grzegorz Waliś,

Pani Jadwiga Wasilewska,

Pan Wawrzyniec Wawrzyniak,

Pani Beata Włodarz,

Pan Józef Mirosław Wojcieszak,

Pan Marcel Wojtków,

Pani Maria Wypiór;

oraz:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
     w Krakowie,

Archiwum Państwowe w Kaliszu,

Biblioteka Publiczna Gminy Brzeziny,

Biblioteka Publiczna Gminy Lisków,

Biblioteka Publiczna Gminy Mycielin,

Biblioteka Publiczna im. Jana Daniela Janockiego
     w Międzychodzie,

Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu,

Biblioteka Uczelniana Państwowej Wyższej Szkoły

Zawodowej im. Prezydenta Stanisława
     Wojciechowskiego w Kaliszu,

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,

Gminna Biblioteka Publiczna w Cekowie Kolonii,

"Hobby" Sklep Modelarski w Kaliszu

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku,

Instytut Pamięci Narodowej,

Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk,

Klub Turystyki Górskiej "Watra" w Kaliszu,

Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku,

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej,

"National Geographic",

Ochotnicza Straż Pożarna w Chełmcach,

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu,

Parafia Rzymsko-Katolicka w Tłokini Kościelnej,

Spółdzielnia Socjalna "Nasza Firma" w Godzieszach,

Organizacja Turystyczna "Szlak Piastowski" w Gnieźnie,

Stowarzyszenie Kolejowych Przewozów Lokalnych,

Stowarzyszenie Nasze Kaliskie w Żelazkowie,

Urząd Gminy w Opatówku,

Wydawnictwo Krytyki Politycznej,

Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
     w Warszawie,

Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku.

 


w 2011 roku:

Pani Barbara Andrzejak,

Pani Aleksandra Bartosik,

Pan Paweł Bęcki,

Pani Maria Błaszkowiak,

Pan Leszek Budka,

Pani Anna Buncler,

Pani Urszula Camborini,

Pani Violetta Charsche,

Pani Barbara Cieplucha,

Pan Janusz Dmitruk,

Pani Anna Dzik,

Pani Sabina Gałka,

Pani Halina Gąsiorowska,

Pani Mariola Gąsiorowska-Siudzińska,

Pan Jerzy Gnerowicz,

Pan Piotr Gołdyn,

Pani Katarzyna Grobelna-Danikowska,

Pani Teresa Jaśkiewicz,

Pan Igor Jędrzejak,

Pani Małgorzata Judasz,

Pani Joanna Jurecka,

Pani Marta Jurecka,

Pan Ireneusz Kaczmarek,

Pan Krzysztof Kaczmarek,

Pan Maciej Kaczmarek,

Pani Elżbieta Kołomecka,

Pani Barbara Kostowska,

Pani Jadwiga Kotała,

Pani Agnieszka Kowalczyk,

Pani Magdalena Kucharska,

Pani Anna Kurzawa,

Pani Aleksandra Leń,

Pani Anna Łuczak,

Pan Krzysztof Martyna,

Pan Robert Matczak,

Pan Arkadiusz Matysiak,

Pan Jakub Matysiak,

Pani Małgorzata Matysiak,

Pani Barbara Mielczarek,

Pani Ewa Mielczarek,

Pani Jadwiga Miluśka-Stasiak,

Pani Urszula Miluśka,

Pani Grażyna Nowakowska,

Pani Anna Nowińska,

Pani Agnieszka Pawlak-Miklas,

Pani Joanna Prosińska-Giersz,

Pani Alicja Przepiórka,

Pani Krystyna Rabiega,

Pani Elżbieta Reksa,

Pan Rafał Stanilewicz,

Pani Agnieszka Stasiak,

Pan Dominik Sztandera,

Pan Zbigniew Todorski,

Pani Urszula Trzęsała,

Pani Jolanta Tułacz-Trzmiel,

Pan Grzegorz Waliś,

Pan Seriusz Warga,

Pani Teresa Werbelska,

Pani Dorota Wielgosz,

Pan Marcel Wojtków,

Pani Urszula Wojtków


oraz:

Archiwum Państwowe w Kaliszu,

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zagórów,

Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu,

Biblioteka Uczelniana Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu,

Biblioteka Wydziału Pedagogiczno-Artytycznego w Kaliszu Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu,

Fundacja Dzieci Niczyje,

Fundacja Instytut Spraw Publicznych,

Fundacja Orange,

Gminna Biblioteka Publiczna w Szczytnikach,

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową,

Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk,

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "LGD-7 Kraina  Nocy i Dni",

"MAR-PAW" Kalisz,

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu,

Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku,

Muzeum Okręgowe w Sieradzu,

"National Geographic",

Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Sieradzu,

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe,

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społęcznego w Kaliszu przy Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,

Starostwo Powiatowe w Kaliszu,

Stowarzyszenie Nasze Kaliskie w Żelazkowie,

Urząd Gminy w Opatówku,

"Veda" Agencja Wydawnicza z Warszawy,

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu,

Wydawnictwo Literackie,

Wydawnictwo "Zielona Sowa",

Zarząd Główny Związku OSP w Warszawie,

"Życie Kalisza";w 2010 roku:

Pani Barbara Andrzejak,

Pani Anna Banasiak,

Pani Bożena Banasiak,

Pani Anna Bartoszek,

Pani Anna Burek,

Pani Barbara Cieplucha,

Pani Dagmara Gajewska-Pająk,

Pani Halina Gąsiorowska,

Pani Katarzyna Grobelna-Danikowska,

Pani Małgorzata Judasz,

Pani Joanna Jurecka,

Pani Renata Kurpik,

Pan Robert Matczak,

Pani Jadwiga Miluśka-Stasiak,

Pani Emilia Piechota,

Pani Marianna Salamon,

Pani Małgorzata Sulwińska,

Pan Marcin Sulwiński

oraz:

Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu,

Edustacja.pl,

Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego
     w Kaliszu,

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu,

Ochotnicza Straż Pożarna w Sierzchowie,

Pracownia Krajoznawcza PTTK w Kaliszu,

Urząd Gminy w Opatówku,

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji
     Kultury w Poznaniu,

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
     im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim.

 


w 2009 roku:

Pani Ewa Andrysiak,

Pan Jerzy Antczak,

Pani Anna Burek,

Ks. Władysław Czamara,

Pani Anna Dzik,

Pani Halina Gąsiorowska,

Pani Janina Jankiewicz,

Pani Joanna Jurecka,

Pani Marta Jurecka,

Pani Jadwiga Kotała,

Pani Jadwiga Kowalska,

Pan Tadeusz Kowalski,

Pani Magdalena Krytkowska,

Pani Gabriela Kuleczko,

Pani Jadwiga Miluśka-Stasiak,

Pani Barbara Pańska,

Ks. Eugeniusz Pawlicki,

Pani Irena Rożnowska,

Pani Barbara Sulwińska,

Pani Monika Sztandera,

Pani Sylwia Sztandera,

Pani Anna Templewicz,

Pan Ryszard Templewicz,

Pan Krzysztof Walczak,

Pani Sabina Wiktorowicz

Pani Katarzyna Werbelska;

 
oraz:

Biblioteka Miasta i Gminy Stawiszyn,

Biblioteka Publiczna Gminy Blizanów,

Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu,

Centrum Informacji Turystycznej w Kaliszu,

Dyrektorzy Szkół Podstawowych i Przedszkola
     z gminy Opatówek,

„Edyp” Hurtownia Książek - Ostrów Mazowiecka,

„Firet - Media” Rodzinna Firma Księgarska Warszawa,

Gminna Biblioteka Publiczna w Cekowie Kolonii,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku,

„Green Impulse” Stanisław Jędrysiak  - Kalisz,

Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego
     w Kaliszu,

Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku,

Prezes Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
     w Opatówku Pani Eleonora Gieszczyńska,

Stowarzyszenie „Żywa” z Kalisza,

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji
     Kultury w Poznaniu;


w 2008 roku:

Pani Anna Buncler,

Pani Anna Hołubowicz-Gadkowska,

S. Bożena Anna Flak,

Pani Aleksandra Kalenski,

Pani Ewelina Kocemba,

Pani Agnieszka Litwa,

Pani Joanna Pływaczyk,

Pan Jan Stasiak,

Pan Ireneusz Sztrajt,

Pan Tomasz Tomaszewski,

Pani Joanna Witczak,


oraz:

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna,

Fundacja „Agory”,

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu,

Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku,

Sekretarz Gminy Opatówek,

Starostwo Powiatowe w Wieluniu,

Świetlica Socjoterapeutyczna „Słoneczko” w Opatówku,

Towarzystwo Przyjaciół Opatówka,

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji
     Kultury w Poznaniu,

Wójt Gminy Opatówek,

Wydawnictwo „Świat Książki”.

 Data utworzenia: 2011-05-16
Data aktualizacji: 2021-07-21

Najpopularniejsze

Brak osbługi Flash lub Javascript w Twojej przeglądarce.

Przeglądaj TAGI

Mapa strony