Aktualności


Rodzinny rajd rowerowy Opatówek-Murowaniec

Zapraszamy na rajd rowerowy Opatówek – Murowaniec – Opatówek, który odbędzie się w niedzielę 16 czerwca 2013 r. Wyjazd o godz. 14.00. Trasa częściowo wiedzie szlakiem Natura 2000.

Zapisy w bibliotece do czwartku 13.06.2013 r. Pierwszeństwo dla czytelników i ich rodzin.

Rajd organizujemy w ramach projektu Pasjonowanie codzienności, nagrodzonego w konkursie grantowym Aktywna Biblioteka, ogłoszonym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Konkurs odbył się w oparciu o nasze działania w II rundzie Programu Rozwoju Bibliotek, wspieranego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności Billa i Melindy Gates.

 

Zobacz relację

 

Regulamin rajdu rowerowego do Murowańca
organizowanego w ramach projektu
„Pasjonowanie codzienności” w dniu 16 czerwca 2013 r.

 

1. Organizator rajdu: Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku

2. Cele rajdu:

-   upowszechnianie turystyki rowerowej

- warsztaty turystyki rowerowej prowadzone przez Honorowego Przodownika Turystyki Rowerowej – komandora rajdu

- przedstawienie zasady bezpieczeństwa rowerzysty na jezdni

- prezentacja podstawowych umiejętności naprawy roweru

- poznanie walorów krajoznawczych Gminy Opatówek i gminy Koźminek

- poznanie części edukacyjnego szlaku rowerowego Natura 2000 (od zalewu w Murowańcu poprzez Józefinę, Kolonię Dębe i Frankowiznę)

- uczestnictwo w aktywnych formach rekreacji i wypoczynku

- promocja zdrowego trybu życia.

3. Uczestnictwo: rajd przeznaczony jest dla użytkowników biblioteki w Opatówku i ich rodzin – dla osób, które nie mają przeciwwskazań lekarskich. Dzieci do lat 14 pod opieką rodziców lub opiekunów. Młodzież od 15 do 17 lat musi mieć pisemne zezwolenie rodziców lub opiekunów na udział w rajdzie.

 

4.  Zgłoszenia:

- zapisy na rajd odbywają się w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku do piątku 14 czerwca 2013 r.

- przy zapisie każdy uczestnik uiszcza opłatę w wysokości 2 zł na pokrycie kosztów ubezpieczenia


5.    Trasa i program rajdu:

- wyjazd sprzed biblioteki w Opatówku 16 czerwca (niedziela) o godz. 14.00

- trasa do Murowańca: Opatówek – rondo – Borów – poligon – Nakwasin Stary – Bogdanów – droga leśna – Murowaniec  - ok. 14 km

- ok. dwugodzinny pobyt nad zalewem w Murowańcu, żurek z chlebem

- trasa powrotna: Murowaniec – Józefina – Kolonia Dębe – Nakwasin Stary – Frankowizna – Słoneczna – Zmyślanka – Tłokini Wielka – Opatówek  - ok. 14 km

- zakończenie rajdu przed sklepem ECO przy ul. Św. Jana ok. godz. 20.00


6.    Obowiązki organizatora:

- wytyczenie trasy i informacje o odwiedzanych miejscowościach i miejscach

-organizacja warsztatów na temat turystyki rowerowej.7.    Obowiązki uczestników:

-  sprawny technicznie rower ze światłem odblaskowym

- bezwzględne przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, przepisów o ochronie przyrody i zabytków

- podporządkowanie się komandorowi rajdu i organizatorom

- kulturalne zachowanie się podczas rajdu i nad zalewem

- odpowiedni do pogody ubiór, napój, ewentualnie prowiant

- zakaz kąpieli w zalewie.


8.    Postanowienia końcowe

- organizator nie odpowiada za ewentualne straty poniesione przez uczestników w trakcie trwania rajdu

- organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu rajdu

Trasa do Murowańca:
  1,5 km – zjazd do Borowa
  2,9 km – Borów przystanek, koniec asfaltu
  4,8 km – poligon, rozjazd
  6,0 km – koniec lasu
  7,1 km – Nakwasin Stary, asfalt
  8,0 km – Bogdanów
10,6 km – szkoła w Nowym Nakwasinie, skręt w lewo w kierunku lasu
12,7 km – rozwidlenie w lesie
13,2 km – Murowaniec

Trasa powrotna:
  1,0 km – Józefina
  4,4 km – Kolonia Dębe
  6,3 km – Nakwasin Stary
  8,4 km – Słoneczna
  9,7 km – rozwidlenie dróg wśród pól
11,1 km – Zmyślanka
12,1 km – Tłokinia Wielka, skrzyżowanie do Opatówka
14,2 km – ECO

Szlak rowerowy Natura 2000:

Długość – 32,2 km
Gminy : Opatówek, Koźminek, Żelazków, Ceków Kolonia

Flora: 7 gatunków storczyków, grzybień północny, grążel żółty, rosiczka okrągłolistna, kalina koralowa, kocanki piaskowe, lilia złotogłów, konwalia majowa, czermień błotna, modrzewnica zwyczajna, żurawina błotna

Fauna: ryby: koza złotawa, minóg ukraiński, piskorz; ptaki: czajka, żuraw, błotniak stawowy, zimorodek, perkozek, kaczka płaskonos, kaczka cyranka; ssaki: bóbr europejski, piżmak, wydra

Na trasie: „Hajstra” w Słonecznej, cmentarz ewangelicki w Kolonii Dębe, obelisk upamiętniający powstańców styczniowych w Cierpiatce, pomnik pomordowanych w styczniu 1945 r. w Skarszewie,Data utworzenia: 2013-06-10
Data aktualizacji: 2013-06-17

Najpopularniejsze

Brak osbługi Flash lub Javascript w Twojej przeglądarce.

Przeglądaj TAGI

Mapa strony