Aktualności


Rajdy "W kręgu Miasteczka Róży Wiatrów"

Zapraszamy do udziału w rajdach pieszych Logo LGD Kraina Nocy i Dnii rowerowych po naszej okolicy. Poznacie ciekawostki, legendy i fakty historyczne związane z miejscami na trasie.

Każdy uczestnik otrzyma pamiątkową plakietkę. Ostatni rajd zakończony zostanie w Słonecznej spotkaniem przy ognisku a chętni będą mogli wziąć udział w konkursie wiedzy o gminie Opatówek.

Każdy rajd rozpoczynamy przed budynkiem biblioteki  w  Opatówku.

  Rajd pieszy

 • 10 lipca 2010 roku (sobota), godz. 16.00, czas – ok. 2 godz. - po najciekawszych zakątkach Opatówka: figura św. Józefa - ul. Kościelna - kaplica św. Anny w kościele - park - mostek - wzgórze zamkowe - zabudowania dawnego folwarku - cmentarz - figura św. Jana - dom Gillerów - powrót do biblioteki.

  Rajdy rowerowe:
 • 1 sierpnia (niedziela), godz. 11.30 – do Chełmc
  Uczestnicy wyprawy będą mogli obejrzeć w Chełmcach widowisko historyczne rekonstruujące pierwszą wojenną misję znanego pilota z okresu I wojny światowej Manfreda von Richthofena nazywanego Czerwonym Baronem.

 • 8 sierpnia (niedziela), godz. 15.00 – do Rajska. Zgłoszenia w bibliotece do czwartku 5 sierpnia.
 • 29 sierpnia (niedziela), godz. 14.00 – do Tłokini Kościelnej i Słonecznej. Z ogniskiem i konkursem wiedzy o gminie Opatówek.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian terminów (np. złe warunki pogodowe).

Uczestników rajdów rowerowych prosimy o zgłaszanie się w bibliotece co najmniej 3 dni przed terminem rajdu oraz o wpłaty w wysokości 2 zł. na pokrycie kosztów ubezpieczenia.

 

Rajdy organizowane są przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Braci Gillerów w Opatówku jako część projektu "W kręgu Miasteczka Róży Wiatrów. Gmina Opatówek wczoraj i dziś" w ramach programu Małych Grantów Lokalnej Grupy Działania ”Kraina Nocy i Dni”.

Projekt obejmuje również przygotowanie wdawnictwa pt. "W kręgu Miasteczka Róży Wiatrów. Gmina Opatówek wczoraj i dziś".

 

Zobacz jak było na rajdach.

 

Regulamin rajdów rowerowych
organizowanych w ramach projektu
„W kręgu Miasteczka Róży Wiatrów. Gmina Opatówek wczoraj i dziś”

 

1. Organizator rajdów: Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerow w Opatówku

2. Cele rajdów:

 • Poznanie walorów krajoznawczych Opatówka i okolic.
 • Poznanie historii regionu i ludzi z nim związanych.
 • Upowszechnianie turystyki rowerowej.
 • Uczestnictwo w aktywnych formach rekreacji i wypoczynku.
 • Promocja zdrowego trybu życia.

3. Uczestnictwo:

W rajdach może uczestniczyć każdy, kto nie ma przeciwwskazań lekarskich. Dzieci do lat 14 pod opieką rodziców lub opiekunów. Młodzież od 15 do 17 lat musi mieć pisemne zezwolenie rodziców lub opiekunów na udział w rajdach.

4. Zgłoszenia:

 • Zapisy na każdy rajd oddzielnie odbywają się w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku do czwartku (włącznie) przed datą niedzielnego rajdu.
 • Przy zapisie na każdy rajd oddzielnie uczestnik uiszcza opłatę w wysokości 2 zł na pokrycie kosztów ubezpieczenia.

5. Obowiązki organizatorów:

 • Wytyczenie trasy i informacje o odwiedzanych miejscowościach i miejscach.
 • Znaczki rajdowe.
 • Uczestnictwo w widowisku historycznym  pt. „Czerwony baron w Chełmcach”.
 • Ognisko w czasie ostatniego rajdu w Słonecznej
 • Konkurs z nagrodami dla uczestników rajdów w Słonecznej.

6. Obowiązki uczestników:

 • Każdy uczestnik musi posiadać sprawny technicznie rower ze światłem odblaskowym.
 • Każdy uczestnik musi bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu drogowego, przepisów o ochronie przyrody i zabytków.
 • Kulturalne zachowanie się podczas rajdu.
 • Odpowiedni do pogody ubiór, napój, ewentualnie prowiant.

7. Daty i trasy rajdów: (wyjazd sprzed biblioteki w Opatówku)

 • 1 sierpnia (niedziela) godz. 11.30 – Chełmce. O godz. 13.00 w Chełmcach odbędzie się widowisko historyczne pt. „Czerwony baron w Chełmcach”
 • 8 sierpnia (niedziela) godz. 15.00 – Rajsko
 • 29 sierpnia (niedziela) godz. 14.00 – Tłokinia Kościelna, Słoneczna (ognisko na zakończenie rajdów, konkurs wiedzy o gminie Opatówek).

8. Postanowienia końcowe:

 • Organizator nie odpowiada za ewentualne straty poniesione przez uczestników w trakcie trwania rajdu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu rajdu.


Data utworzenia: 2010-07-05
Data aktualizacji: 2012-03-28

Najpopularniejsze

Brak osbługi Flash lub Javascript w Twojej przeglądarce.

Przeglądaj TAGI

Mapa strony