Aktualności


Rajd rowerowy na Koniec Świata

· rajdy ·

REGULAMIN

 

1. Organizator – Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku.

2. Rajd odbywa się w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, którego Biblioteka w Opatówku jest uczestnikiem.

3. Rajd odbędzie się 25 września 2011 r. (niedziela).

4.Wyjazd o godz. 10.00 sprzed Biblioteki, powrót do godz. 18.00.

5.Trasa rajdu: Opatówek – Brzeziny – Głuszyna – Koniec Świata – Głuszyna – Brzeziny – Opatówek – trasa liczy 54 km (27 km w jedną stronę).

6.W rajdzie mogą wziąć udział wszyscy chętni , którzy zaakceptują Regulamin rajdu.

7.Kierownictwo:
- komandor rajdu - Roman Olek, Honorowy Przodownik Turystyki Kolarskiej,
- kierownik trasy – Jan Stasiak, Honorowy Przodownik Turystyki Górskiej,
- sekretarz rajdu – Barbara Sulwińska.

8.Zgłoszenia:

- zapisu na rajd można dokonać w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku w godzinach 7.30-19.00 do dnia 23.09.2011 (piątek) do godz. 12.00,

- chętni zapoznają się z Regulaminem wyrażając zgodę na jego przestrzeganie własnoręcznym podpisem,

- wpisowe wynosi 5 zł od osoby,

- kontakt: e-mail: biblioteka@opatowek.pl, tel.: 62-76-18-209.

9. Świadczenia organizatora:
   - ubezpieczenie uczestników
  - gorący posiłek w miejscowości docelowej (żurek z kiełbasą i chlebem).

10.Obowiązki uczestnika:
   - przestrzeganie Regulaminu rajdu
   - dobry stan zdrowia umożliwiający udział w imprezie
  - posiadanie sprawnego roweru (zalecana zapasowa dętka)
  - posiadanie ubioru odpowiedniego do warunków pogodowych
   - zalecane są kamizelki odblaskowe
  - ścisłe przestrzeganie przepisów ruchu drogowego (trasa prowadzi głównie
drogami asfaltowymi, teren na ogół płaski, niewielkie wzniesienia)
  - zaleca się uczestnikom zaopatrzenie w napoje i kanapki na drogę.


11.Postanowienia końcowe:
  - uczestnicy rajdu jadą w zorganizowanej kolumnie, która nie może przekroczyć 15 osób,
  - odległość między jadącymi kolumnami nie może być mniejsza niż 200 m,
  - młodzież do lat 18 może wziąć udział w rajdzie tylko pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych,
  - organizatorzy rajdu nie biorą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników rajdu innym uczestnikom i osobom trzecim,
  - uczestnik rajdu ponosi prawną odpowiedzialność za szkody wynikłe z jego winy,
  - impreza odbędzie się w zapowiedzianym terminie bez względu na pogodę,
  - wpłata wpisowego nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w rajdzie,
  - ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

 

Zobacz relację z Rajdu.Data utworzenia: 2011-09-21
Data aktualizacji: 2011-09-26

Najpopularniejsze

Brak osbługi Flash lub Javascript w Twojej przeglądarce.

Przeglądaj TAGI

Mapa strony