Aktualności


Rajd rowerowy do Dębego

dąbZapraszamy na rodzinny rajd rowerowy "Powitanie Jesieni".

    Rajd odbędzie się w niedzielę 20 września 2015 r.


W programie:

• wyjazd sprzed biblioteki w Opatówku o godz. 11.00
• przejazd rowerami trasą: Opatówek – Borów – Nakwasin – Kolonia Dębe – Dębe – ok. 11 km (w jedną stronę)
• odpoczynek nad Swędrnią
• udział we mszy św. o godz. 12.00 w Dębem (dla chętnych)
• zwiedzanie kościoła p.w. Zwiastowania N.M.P. w Dębem
• zapalenie znicza na grobie 14 żołnierzy polskich poległych we wrześniu 1939 r.
• przejazd na Słoneczną, ognisko
• droga powrotna: Słoneczna – Zmyślanka – Tłokinia Wielka – Opatówek
• zakończenie rajdu na placu przed cmentarzem w Opatówku ok. godz. 16.00

W rajdzie mogą brać osoby bez przeciwwskazań lekarskich!.
Dzieci do lat 14 pod opieką rodziców lub opiekunów.
Młodzież od 15 do 17 lat musi mieć pisemne zezwolenie rodziców lub opiekunów na udział w rajdzie.

Zgłoszenia osobiste w bibliotece w Opatówku do czwartku 17 września 2015 r. (z danymi: imię, nazwisko i PESEL)

Przy zapisie każdy uczestnik uiszcza opłatę w wysokości 2 zł na pokrycie kosztów ubezpieczenia

Uczestnicy:
- zaopatrują się w napoje i prowiant we własnym zakresie na ognisko i cały czas trwania rajdu;
- pojadą na sprawnym rowerze ze światłami odblaskowymi;
- będą bezwzględne przestrzegać przepisów ruchu drogowego, przepisów o ochronie przyrody i zabytków;
- podporządkują się komandorowi rajdu i organizatorom;
- przybędą ubrani w strój odpowiednim do pogody, mile widziane kamizelki odblaskowe;
- będą ponosili całkowita odpowiedzialność za zachowanie i bezpieczeństwo osób nieletnich pozostających pod ich opieką;
- we własnym zakresie ocenią swoje możliwości kondycyjne w stosunku do trasy rajdu.

Zgłoszenie na rajd jest jednoznaczne ze zobowiązaniem do przestrzegania regulaminu (do pobrania w bibliotece) oraz wyrażeniem zgody na publikację swojego wizerunku do celów promocyjnych biblioteki.

• Organizator nie odpowiada za ewentualne straty poniesione przez uczestników
w trakcie trwania rajdu
• Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu rajdu


Liczba uczestników rajdu ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.Data utworzenia: 2015-09-10
Data aktualizacji: 2015-09-10

Najpopularniejsze

Brak osbługi Flash lub Javascript w Twojej przeglądarce.

Przeglądaj TAGI

Mapa strony