Aktualności


Rajd dla dzieci do Winiar

 

Regulamin pieszego rajdu dla dzieci
do Leśnego Centrum Edukacyjnego w Winiarach
18 sierpnia 2016 r. godz. 9.00
1. ORGANIZATOR
Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku
2. CELE RAJDU: 
Promocja walorów krajobrazowych, przyrodniczych i turystycznych regionu
Zwrócenie uwagi na rolę krajobrazów leśnych w środowisku człowieka 
Promowanie aktywnego wypoczynku 
Kształtowanie wrażliwości na otaczającą przyrodę
Popularyzacja turystyki pieszej, promocja aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia 
Popularyzacja zasad ochrony przyrody oraz poznanie wpływu gospodarki leśnej na kształtowanie krajobrazu 
Zwrócenie uwagi na problem śmiecenia 
Zapoznanie z publikacjami znajdującymi się w bibliotece dotyczącymi turystyki, przyrody i ekologii
3. TERMIN I TRASA RAJDU: 
Rajd odbędzie się 18 sierpnia 2016 r. początek godz. 9.00 w siedzibie biblioteki Plac Wolności 18. Trasa będzie wiodła bezpiecznymi i malowniczymi drogami w Trojanowie, Szałem i lesie winiarskim. Podczas trasy przewidziano dwa postoje na odpoczynek i zabawę. Po dotarciu do Leśnego Centrum Edukacji w Winiarach odpoczynek z możliwością upieczenia kiełbasek oraz spotkanie z leśniczym. Powrót autobusem KLA lina 1A z przystanku Winiary Osiedle godz.12:58, w Opatówku ok. 13:20.
4. WARUNKI UCZESTNICTWA
Rajd jest organizowany dla dzieci z roczników klas 2 do 6 szkoły podstawowej, które chętnie pokonują pieszo duże odległości i nie mają żadnych przeciwskazań lekarskich do tego typu aktywności, posiadają aktualne ubezpieczenie szkolne
Konieczne jest zgłoszenie chęci uczestniczenia w rajdzie do 16 sierpnia 2016 r
W rajdzie mogą wziąć udział dzieci, które podczas zgłoszenia przedłożą pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego oraz uiszczą opłatę na pokrycie kosztów przejazdu autobusem KLA   2,10 zł
W dniu rajdu uczestnik musi bezwzględnie posiadać: ważną legitymację szkolną, ubiór odpowiedni do aktualnej pogody (deszczówkę), nakrycie głowy, odpowiednie obuwie, chusteczki higieniczne, spray przeciw komarom i kleszczom, prowiant według własnego uznania w tym odpowiednia ilość płynów oraz kiełbaska (będzie możliwość upieczenia)
Uczestnik rajdu musi bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa w ruchu pieszym, wykonywać polecenia opiekunów, przestrzegać zasad dobrego wychowania, dbać o przyrodę, pilnować własnych rzeczy
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu
Za szkody wyrządzone przez uczestnika rajdu odpowiada rodzic lub opiekun prawny
Zgłoszenie uczestnictwa w rajdzie oraz podpisanie zgody rodzica lub opiekuna prawnego jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Rajdu 
Zgłoszenie uczestnictwa w rajdzie oraz podpisanie zgody rodzica lub opiekuna prawnego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dla potrzeb organizatora oraz publikację zdjęć wykonanych podczas imprezy na potrzeby promocji wydarzenia.

Zapraszamy dzieci z klas II-VI szkół Leśne Centrum Edukacyjne Winiarypodstawowych na rajd pieszy do Winiar.

Rajd odbędzie się 18.08.2016 r. Początek o godz. 9.00 w bibliotece publicznej w Opatówku. Powrót do Opatówka ok. godz. 13.20 autobusem KLA. Trasa pieszej wędrówki  - ok. 7 km. 

Uczestnicy wpłacają 2,10 zł. na pokrycie kosztów biletu KLA. Prowiant i napoje we własnym zakresie. 

Zgłoszenia osobiste w bibliotece do 16.08.2016 r. Liczba miejsce ograniczona. 

Szczegóły w regulaminie poniżej.

 

Regulamin pieszego rajdu dla dzieci
do Leśnego Centrum Edukacyjnego w Winiarach

 

1. ORGANIZATOR

Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku.

 

2. CELE RAJDU: 

Promocja walorów krajobrazowych, przyrodniczych i turystycznych regionu.

Zwrócenie uwagi na rolę krajobrazów leśnych w środowisku człowieka. 

Promowanie aktywnego wypoczynku. 

Kształtowanie wrażliwości na otaczającą przyrodę.

Popularyzacja turystyki pieszej, promocja aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia. 

Popularyzacja zasad ochrony przyrody oraz poznanie wpływu gospodarki leśnej na kształtowanie krajobrazu. 

Zwrócenie uwagi na problem śmiecenia. 

Zapoznanie z publikacjami znajdującymi się w bibliotece dotyczącymi turystyki, przyrody i ekologii.

 

3. TERMIN I TRASA RAJDU: 

Rajd odbędzie się 18 sierpnia 2016 r. początek godz. 9.00 w siedzibie biblioteki Plac Wolności 18. Trasa będzie wiodła bezpiecznymi i malowniczymi drogami w Trojanowie, Szałem i lesie winiarskim. Podczas trasy przewidziano dwa postoje na odpoczynek i zabawę. Po dotarciu do Leśnego Centrum Edukacji w Winiarach odpoczynek z możliwością upieczenia kiełbasek oraz spotkanie z leśniczym. Powrót autobusem KLA lina 1A z przystanku Winiary Osiedle godz.12:58, w Opatówku ok. 13:20.

 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA

Rajd jest organizowany dla dzieci z roczników klas 2 do 6 szkoły podstawowej, które chętnie pokonują pieszo duże odległości i nie mają żadnych przeciwskazań lekarskich do tego typu aktywności, posiadają aktualne ubezpieczenie szkolne.

Konieczne jest zgłoszenie chęci uczestniczenia w rajdzie do 16 sierpnia 2016 r.

W rajdzie mogą wziąć udział dzieci, które podczas zgłoszenia przedłożą pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego oraz uiszczą opłatę na pokrycie kosztów przejazdu autobusem KLA - 2,10 zł.

W dniu rajdu uczestnik musi bezwzględnie posiadać: ważną legitymację szkolną, ubiór odpowiedni do aktualnej pogody (deszczówkę), nakrycie głowy, odpowiednie obuwie, chusteczki higieniczne, spray przeciw komarom i kleszczom, prowiant według własnego uznania w tym odpowiednia ilość płynów oraz kiełbaska (będzie możliwość upieczenia).

Uczestnik rajdu musi bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa w ruchu pieszym, wykonywać polecenia opiekunów, przestrzegać zasad dobrego wychowania, dbać o przyrodę, pilnować własnych rzeczy.

 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.

Za szkody wyrządzone przez uczestnika rajdu odpowiada rodzic lub opiekun prawny.

Zgłoszenie uczestnictwa w rajdzie oraz podpisanie zgody rodzica lub opiekuna prawnego jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Rajdu. 

Zgłoszenie uczestnictwa w rajdzie oraz podpisanie zgody rodzica lub opiekuna prawnego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dla potrzeb organizatora oraz publikację zdjęć wykonanych podczas imprezy na potrzeby promocji wydarzenia.Data utworzenia: 2016-08-01
Data aktualizacji: 2016-08-01

Najpopularniejsze

Brak osbługi Flash lub Javascript w Twojej przeglądarce.

Przeglądaj TAGI

Mapa strony