Aktualności


Program Rozwoju Bibliotek dla Opatówka...

Małgorzata Judasz

· PRB ·

 

Program Rozwoju Bibliotek

 23 i 24 maja odbyły się ostatnie, piąte warsztaty z tworzenia Planu Rozwoju Bibliotek. Tym razem zajmowaliśmy się biblioteką jako miejscem z potencjałem rozwoju.

Wszelkie działania, jeśli mają być skuteczne, powinny zawierać elementy planowania strategicznego. Zmierzyliśmy się, więc z pojęciami planowania strategicznego i zarządzania realizacją planu. Skoro strategia oznacza program ukierunowany na możliwie pełne wykorzystanie potencjału twórczego dla osiągniecia założonych celów, mieliśmy wykazać wlasną kreatwność i fantazję, przygotowując w godzinę krótkie przedstawienia "O tym jak księżniczka dobrą strategią smoka pokonała" i "O tym jak zła strategia księcia zjadła". Niespodziewanie ujawniły się także talenty aktorskie i reżyserskie. Okazało się też, że z kilku gazet, obrusu i krzeseł można stworzyć całkiem udaną dekorację i rekwizyty.

Całkiem na serio analizowaliśmy obszary działań społecznych, w których mogą rozwijać się nasze biblioteki i to, jak w owych przedsięwzięciach mogą wspomagać nas rozmaite programy grantowe.

Cykl spotkań zakończył się wręczeniem certyfikatów uczestnictwa w warsztatach "Planowania rozwoju biblioteki" wydanych przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Centum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.

 


 

14 i 15 marca 2012 r. uczestniczyliśmy w czwartych zajęciach warsztatowych pod hasłem "Biblioteka - centrum informacji". Okazało się, że z zadaniami informacyjnymi biblioteki radzimy sobie całkiem dobrze.

Drugim ważnym tematem, było partnerstwo. Rozmawialiśmy o korzyściach i warunkach działania w parnerstwie oraz zasadach pozyskiwania partnerów do wspólnych działań na rzecz społeczności lokalnej. Uzyskaliśmy praktyczne wskazówki dotyczące organizowania spotkań z potencjalnymi partnerami.

Formuła warsztatów, wymagała od nas, jak zawsze, sporego zaangażowania, szybkiego reagowania na stawiane zadania, pracy zespołowej, czy umiejetności dyskutowania.

Tym razem, oprócz "przyjaciela biblioteka"  do Rosnówka przyjechała z nami Bogumiła Łańduch, przedstawicielka samorządu - pracownik Urzędu Gminy w Opatówku.  

 


 

 17 i 18  listopada 2011 r. grupa bibliotekarzy z naszego powiatu, która uczestniczy w PRB brała udział w drugim module szkoleń pod hasłem "Bibioteka miejsce informacji, wiedzy i kultury".

Pod kierunkiem Leny Chotkiewicz, trenerki z Centrum Aktywności Lokalnej, uczyliśmy się analizować zasoby naszej społeczności lokalnej, szukaliśmy grup, organizacji i instytucji z którymi moglibyśmy rozwijać współpracę oraz tworzyć i używać narzędzia do badania ich potrzeb.

Na spotkanie zabraliśmy "przyjaciela biblioteki" w osobie Jana Stasiaka, który już podsunął pomysł na ciekawą imprezę, które możemy zorganizować dla mieszkańców naszej gminy. 

 


 

16 listopada 2011 r. biblioteka w Opatówku oraz filie w Rajsku i Tłokini Wielkiej otrzymały sprzęt elektroniczny z Programu Rozwoju Bibliotek. Będzie on służył użytkownikom bilioteki oraz ułatwi pracę bibliotekarzom. Wzbogaciliśmy się w dwa nowowczesne zestawy komputerowe z nagrywarkami DVD, kamerami internetowymi, słuchawkami i mikrofonami, urządzenia wielofunkcyjne, drukarkę, rzutnik multimedialny i ekran oraz cyfrowe aparaty fotograficzne.

Zapraszamy do bezpłatnego korzystania z komputerów i Internetu w bardziej komfortowych warunkach.

 


 

17 i 18 października bibliotekarze z Opatówka oraz bibliotek partnerskich uczestniczyli w pierwszych warsztatach w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Ich celem jest stworzenie Planu Rozwoju Biblioteki.

Uczestnicy dowiedzieli się m.in. jak stworzyć opis zasobów biblioteki i jej otoczenia, sformułować misję i wizję biblioteki czy przeprowadzić analizę SWOT. Każda z grup otrzymała "zadania domowe" polegające na wykonaniu tych badań we własnej placówkce i przedstawieniu ich wyników na kolejnym spotkaniu.

Nie bez znaczenia była wymiana doświadczeń, opnii i nawiązywanie kontaktów z koleżankami i kolegami z innych bibliotek.


 

14 czerwca 2011 roku Wójt Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki, Elżbieta Matusiak z upoważnienia Skarbnika Gminy i dyrektor Biblioteki Jadwiga Miluśka-Stasiak podpisali umowę z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Nasza biblioteka już formalnie uczestniczy w Programie Rozwoju Bibliotek.

Zobacz wiecej na stronie urzędu gminy w Opatówku.


Program Rozwoju Bibliotek dla Opatówka...

...i nie tylko dla Opatówka, ale także dla Brzezin, Godziesz i Szczytnik.

Biblioteki z tych czterech gmin powiatu kaliskiego złożyły aplikację i zakwalifikowały się do II Rundy Programu Rozwoju Bibliotek.

Nasza placówka została tzw. Biblioteką Wiodącą, a pozostałe trzy – Bibliotekami Partnerskimi.

W naborze startowały 604 biblioteki gminne z całej Polski (w tym 151 – Wiodących i 453 – Partnerskich) a zakwalifikowały się 512.

Celem Programu jest wzmocnienie polskich bibliotek, pomoc w dostępie do komputerów i  internetu dla pracowników i użytkowników bibliotek, a także integracja środowiska bibliotekarskiego.

Program w naszym kraju koordynuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,  finansuje Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (partner Fundacji Billa i Melindy Gates).

W ramach programu biblioteki m.in. otrzymają sprzęt multimedialny i komputerowy oraz wsparcie specjalistów, a pracujący w nich bibliotekarze wezmą udział w cyklu praktycznych szkoleń. Biblioteki będą mogły również występować o granty na realizację swoich pomysłów i współpracować z organizacjami pozarządowymi przy realizacji projektów.

Więcej o Programie Rozwoju Bibliotek możesz przeczytać tutaj.


14.06.2011
14.06.2011
17-18.10.2011
17-18.10.2011
17-18.10.2011
17-18.10.2011
17-18.10.2011
17-18.10.2011
17-18.10.2011
17-18.10.2011
16.11.2011
16.11.2011
16.11.2011
16.11.2011
16.11.2011
16.11.2011
16.11.2011
16.11.2011
17-18.11.2011
17-18.11.2011
17-18.11.2011
17-18.11.2011
17-18.11.2011
17-18.11.2011
17-18.11.2011
17-18.11.2011
17-18.11.2011
17-18.11.2011
20.12.2011 - z komputerów PRB korzysta u nas nawet Mikołaj
20.12.2011 - z komputerów PRB korzysta u nas nawet Mikołaj
14-15.03.2012
14-15.03.2012
14-15.03.2012
14-15.03.2012
23-24.05.2012
23-24.05.2012
23.05.2012
23.05.2012
23-24.05.2012
23-24.05.2012
23-24.05.2012
23-24.05.2012

Data utworzenia: 2011-05-27
Data aktualizacji: 2012-10-02

Najpopularniejsze

Brak osbługi Flash lub Javascript w Twojej przeglądarce.

Przeglądaj TAGI

Mapa strony