Aktualności


Odjazdowy bibliotekarz- rajd rowerowy

odjazdowy bibliotekarzZ okazji Tygodnia Bibliotek 8-15 maja 2016 r. zapraszamy na rajd rowerowy "Odjazdowy bibliotekarz".

Rajd odbędzie się 8 maja 2016 r. (niedziela).

 Wyjazd o godz. 14.00 sprzed Gminnej Biblioteka Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku Plac Wolności 18.  

Trasa rajdu: Opatówek - Tłokinia Wielka (filia biblioteki) – Rajsko (filia biblioteki) – Opatówek.

W Rajsku zapraszamy na wspólne ognisko. Napoje i prowiant na rajd i ognisko - we własnym zakresie.

Zgłoszenia i zapisy osobiste w bibliotece w Opatówku do piątku 6 maja 2016 r. do godz. 14.00. Przy zapisie każdy uczestnik wpłaca 1 zł. na pokrycie kosztów ubezpieczenia.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem rajdu. Przyjmujemy, że zgłoszenie na rajd jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i zobowiązaniem do jego przestrzegania oraz wyrażeniem zgody na publikację zdjęć wykonanych podczas imprezy przez organizatora.

Zobacz jak było.

Regulamin rajdu


    1. Organizator rajdu

 • Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku


    2. Cel rajdu

 • Poznanie walorów krajoznawczych Opatówka i okolic
 • Poznanie lokalizacji i zasobów filii Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Tłokini Wielkiej i Rajsku
 • Zaakcentowanie Dnia Bibliotekarza oraz Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek
 • Upowszechnianie turystyki rowerowej
 • Uczestnictwo w aktywnych formach rekreacji i wypoczynku
 • Promocja zdrowego trybu życia

3. Uczestnictwo

 • W rajdzie może uczestniczyć każdy, kto nie ma przeciwwskazań lekarskich. Dzieci do lat 14 pod opieką rodziców lub opiekunów. Młodzież od 15 do 17 lat musi mieć pisemne zezwolenie rodziców lub opiekunów na udział w rajdzie

4. Zgłoszenia

 • Zapisy odbywają się w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku
 • Przy zapisie uczestnik uiszcza opłatę w wysokości 1 zł na pokrycie kosztów ubezpieczenia

5. Obowiązki organizatorów

 • Wytyczenie trasy
 • Zabezpieczenie trasy przejazdu
 • Zorganizowanie i zabezpieczenie ogniska przy filii biblioteki w Rajsku

6. Obowiązki uczestników

 • zaopatrzenie się w napoje i prowiant we własnym zakresie na ognisko i cały czas trwania rajdu;
 • posiadanie sprawnego roweru ze światłami odblaskowymi;
 • przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, przepisów o ochronie przyrody i zabytków;
 • podporządkowanie się komandorowi rajdu i organizatorom;
 • ubranie odpowiednio do pogody
 • odpowiedzialność za zachowanie się i bezpieczeństwo osób nieletnich pozostających pod ich opieką;
 • obiektywna ocena swoich możliwości kondycyjnych w stosunku do trasy rajdu.

7. Postanowienia końcowe

 • Organizator nie odpowiada za ewentualne straty poniesione przez uczestników w trakcie trwania rajdu
 • Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu

 • Liczba uczestników rajdu ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.


  Więcej o akcji Odjazdowy Bibliotekarz" tutaj
   


Data utworzenia: 2016-04-22
Data aktualizacji: 2016-05-09

Najpopularniejsze

Brak osbługi Flash lub Javascript w Twojej przeglądarce.

Przeglądaj TAGI

Mapa strony