Prawa miejskie dla Opatówka


Prawa miejskie

Jadwiga Miluśka-Stasiak

Przez prawie 6 wieków Opatówek był miastem. Prawa miejskie utracił w 1870 roku po powstaniu styczniowym na podstawie ukazu cara Aleksandra II z 1 czewca 1869 r. Była to jedna z represji rosyjskiego zaborcy, która dotknęła mniejsze miasta wspierające patriotów walczących przeciw zaborcy w powstaniu styczniowym 1863-1864.

Po prawie 150 latach Opatówek może odzyskać status miasta. Z propozycją podjęcia działań w celu przywrócenia praw miejskich wystąpiło do władz samorządowych Opatówka Towarzystwo Przyjaciół Opatówka.

 

Jako obywatele wolnego kraju mamy prawo wypowiedzieć się i decydować o najważniejszych dla nas sprawach.

Udział w konsultacjach społecznych będzie wyrazem sprzeciwu mieszkańców wobec woli carskiego imperatora.

Przywrócenie statusu miasta będzie aktem sprawiedliwości dziejowej.

Przywrócenie statusu miasta miejscowości do 5 tysięcy mieszkańców (a takim jest Opatówek liczący ponad 3700 osób) nie niesie ze sobą żadnych niekorzystnych dla mieszkańców konsekwencji finansowych.

 Nie wzrosną z tego powodu podatki i opłaty, które są ustalane przez radnych wybieranych w wyborach samorządowych przez lokalną społeczność.

Miejscowości do 5 tysięcy mieszkańców korzystają z różnych przywilejów (dodatki wiejskie, stypendia, fundusze unijne dla wsi) niezależnie od statusu: miasta czy wsi. Dodatkowo mogą korzystać z funduszy przeznaczonych dla miast.

Tereny miejskie mają ułatwione procedury odrolnienia terenów rolnych na cele pozarolnicze, co może sprzyjać powstawaniu nowych zakładów i miejsc pracy.

Zmiana statusu miejscowości nie wiąże się z koniecznością wymiany dowodów osobistych i innych dokumentów.

Nie ma żadnych podstaw do zwiększania administracji, czy podwyższania pensji burmistrza w stosunku do pensji wójta z powodu uzyskania statusu miasta.

Koszty administracyjne zmian związanych z przywróceniem statusu miasta dotyczą jedynie Urzędu Gminy i są niewielkie (zmiana pieczątek i szyldów).

Nie bójmy się decydować w sprawach istotnych dla naszej społeczności. Każdy głos jest bardzo ważny!Data utworzenia: 2017-01-04
Data aktualizacji: 2017-01-04

Najpopularniejsze

Brak osbługi Flash lub Javascript w Twojej przeglądarce.

Przeglądaj TAGI

Mapa strony