Prawa miejskie dla Opatówka


Miasto Opatówek 1 stycznia 2017 r.

Jadwiga Miluśka-Stasiak

 

Opatówek znów miastem

 

Dzięki inicjatywie Towarzystwa Przyjaciół Opatówka z prezesem Janem Kowalkiewiczem na czele powróciła sprawa odzyskania statusu miasta przez Opatówek. 12 marca 2015 r. skierowano do Rady Gminy wniosek o podjęcie starań w celu przywrócenia naszej miejscowości praw miejskich. Jednocześnie członkowie TPO przygotowali niezbędne materiały i ulotki. Na sesji 25.11.2015 r. Rada Gminy Opatówek opowiedziała się za podjęciem działań proceduralnych w zakresie odzyskania praw miejskich. Od listopada 2015 r. do lutego 2016 r. członkowie TPO organizowali spotkania z mieszkańcami Gminy, by przedstawić argumenty za powrotem Opatówka do grona miast i rozwiać liczne wątpliwości. Do tych działań aktywnie włączyli się: przewodniczący Rady Gminy – Paweł Bąkowski i radny Mariusz Małoburski. Do propagowania idei przywrócenia praw miejskich włączyli się także proboszczowie parafii na terenie Gminy Opatówek.

W dniu 16 lutego 2016 r. Wójt Gminy Opatówek Zarządzeniem nr 12/2016 wyznaczył termin konsultacji społecznych. Od 1 do 13 marca 2016 r. wyruszyły w teren komisje konsultacyjne, w skład których weszło prawie 120 osób: radni, sołtysi i członkowie rad sołeckich, pracownicy Urzędu Gminy i GOPS, bibliotekarze, członkowie TPO i inne osoby. W konsultacjach społecznych zwyciężyli zwolennicy przywrócenia Opatówkowi praw miejskich (52,8 % mieszkańców Gminy Opatówek, w tym 68,2 % mieszkańców Opatówka). Na XIX sesji Rady Gminy w dniu 29 marca 2016 r. większość radnych opowiedziała się za uhonorowaniem woli mieszkańców i 30 marca  Rada Gminy wystąpiła z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem wojewody wielkopolskiego o przywrócenie Opatówkowi statusu miasta.  Dla inicjatorów działań w tej sprawie i wszystkich tych, którzy uważali, że prawa miejskie Opatówkowi  się należą, była to wielka radość. 16 kwietnia spotkali się w Gminnym Ośrodku Kultury członkowie TPO, także ci mieszkający z dala od Opatówka,  podsumowując działalność stowarzyszenia w latach 1990-2016. Zaproszono także przedstawicieli władz samorządowych i proboszcza parafii Opatówek, ks. Władysława Czamarę. Wspólna fotografia członków TPO – uczestników spotkania i zaproszonych gości została zamieszczona w obszernym, kolorowym wydaniu okolicznościowym czasopisma „Opatowianin”. 22 kwietnia 2016 r. Biuro Prasowe Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu podało, iż wojewoda wielkopolski wydał opinię pozytywną i przesłał wniosek do Rady Ministrów.

 28 lipca 2016 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące nadania z dniem 1 stycznia 2017 r. statusu miasta 5 miejscowościom, w tym Opatówkowi.

1 stycznia 2017 r. był dla Opatówka dniem historycznym, dlatego członkowie Towarzystwa Przyjaciół Opatówka i władze samorządowe postanowiły, by w noc sylwestrową wspólnie z mieszkańcami naszej Gminy i Gośćmi uroczyście powitać miasto i burmistrza  (dotychczasowego wójta). Na terenie gminy ukazały się plakaty informujące o uroczystości na placu strażackim przy stawach opracowane przez Pawła Bąkowskiego i Łukasza Kruka. Dzień wcześniej Bolesław Ogorzelski – pseudonim Bolo – chodził w historycznym stroju po ulicach Opatówka, zapraszając donośnym głosem na uroczystość wszystkich mieszkańców i napotkanych przechodniów. Spotkał też strażaków przygotowujących drewno na ognisko.

W ostatni dzień Starego Roku członkowie TPO przynieśli do kościoła do poświęcenia symboliczny klucz do „bram miasta”, który o północy miał być wręczony burmistrzowi. Przed północą na placu zapłonęło wielkie ognisko przygotowane przez strażaków, którzy także dowieźli żurek przygotowany wcześniej przez członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Gminnym Ośrodku Kultury. W jednym z namiotów ustawionych na placu przez pracowników Urzędu Gminy zjawił się olbrzymi tort ufundowany przez członków Rady Gminy oraz wójta i sekretarza. Dzięki sprzętowi nagłaśniającemu Janusza Pogorzelca rozbrzmiewała muzyka. Już około 23.00 zaczęli schodzić się uczestnicy uroczystości, również Bolo, tym razem jako święty Mikołaj.

Przed północą prowadzący Andrzej Michalski zaprosił na scenę przedstawicieli władz, TPO i ks. proboszcza. Wiceprezes TPO Stanisław Kuś w kilku zdaniach przedstawił historię statusu naszej miejscowości, po czym prezes TPO Jan Kowalkiewicz, w towarzystwie Jadwigi Miluśkiej-Stasiak i Mariusza Małoburskiego, przekazał symboliczny klucz do „bram miasta” na ręce burmistrza (dotychczasowego wójta) Sebastiana Wardęckiego, któremu towarzyszył przewodniczący Rady Gminy Paweł Bąkowski i proboszcz parafii Opatówek – ks. Władysław Czamara. Po krótkich podziękowaniach i życzeniach ze strony burmistrza Sebastiana Wardęckiegio i przewodniczącego Rady Gminy Pawła Bąkowskiego i prezesa TPO Jana Kowalkiewicza zabrzmiał uroczysty Marsz Radetzky’ego Johanna Straussa, a następnie sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic zaczął odliczać sekundy do północy. W tym uroczystym momencie rozległ się dźwięk syren strażackich, wzdłuż stawów ukazała się czerwona poświata i rozpoczął się wyjątkowo piękny pokaz sztucznych ogni. Uczestnicy powitali Nowy Rok i miasto Opatówek życzeniami i lampką szampana.

 Z dniem 1 stycznia 2017 r. zaczęły obowiązywać nowe nazwy organów gminy i urzędu, zgodnie z nowym statutem gminy Opatówek, zaktualizowane na tablicach budynku gminnego.

 

Rada Miejska Gminy Opatówek

Burmistrz Gminy Opatówek

Urząd Miejski Gminy Opatówek

 

W historycznej dla naszej miejscowości chwili uczestniczyły tłumy opatowian i gości, którzy byli świadkami symbolicznego przekazania klucza do „bram miasta”, a tym samym powitania po 147 latach, kolejnego burmistrza (ostatnim burmistrzem przed tzw. zamknięciem miasta w 1870 r. był Jan Rosłoniec). W tę wyjątkową noc wszyscy przybyli mogli cieszyć się przy dźwiękach muzyki, pokrzepić się gorącym żurkiem i kiełbasą oraz skosztować okolicznościowego tortu. Do zorganizowania uroczystości przyczyniło się wiele osób: członkowie władz samorządowych i pracownicy Urzędu Gminy, członkowie TPO, pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury i członkinie Koła Gospodyń Wiejskich, strażacy z OSP w Opatówku, Sołectwo w Opatówku, bibliotekarki, członkowie Klubu Sportowego „Opatówek” i osoby prywatne.

Jako inicjatorzy działań w kierunku odzyskania praw miejskich przez naszą miejscowość pragniemy podziękować Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przywrócenia statusu miasta, zorganizowania uroczystości w szczególną dla Opatówka noc sylwestrową i zapewnienia atmosfery świętowania oraz wspólnoty. Dziękujemy mieszkańcom naszej Gminy i Gościom, którzy przeżywali ten niezwykły moment razem z nami. Mamy nadzieję, że ta noc pozostanie w pamięci wszystkich uczestników.

                                         W imieniu Zarządu TPO

                                                 Wiceprezes

                                         Jadwiga Miluśka-Stasiak

 

 

 

 

 

 Data utworzenia: 2017-01-04
Data aktualizacji: 2017-01-04

Najpopularniejsze

Brak osbługi Flash lub Javascript w Twojej przeglądarce.

Przeglądaj TAGI

Mapa strony