Prawa miejskie dla Opatówka


A tak to się zaczęło

Jan Kowalkiewicz

 

Sprawa odzyskania przez Opatówek praw miejskich poruszana była już nie pierwszy raz. Towarzystwo Przyjaciół Opatówka wystąpiło z taką propozycją już w 2003 r., ale po zapoznaniu się z następstwami zmiany statusu naszej miejscowości zrezygnowało z dalszych działań. Obecnie warunki zmieniły się i temat powrócił w 2015 r.

 Po oficjalnej części zebrania sprawozdawczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Opatówku za 2014 rok usiedliśmy do kolacji przygotowanej przez Koło Gospodyń Wiejskich. Odbywały się dyskusje na temat przyjętego sprawozdania. Mnie zaskoczyła wiadomość, że Dobrzyca odzyskała prawa miejskie 1 stycznia 2014 roku, a druga miejscowość w powiecie pleszewskim - Chocz, rozpoczęła przygotowania do przeprowadzenia konsultacji społecznych w tej samej sprawie. Mariusz Małoburski, Andrzej Michalski i Jan Kowalkiewicz i ja spojrzeliśmy na siebie i odpowiedź była jednoznaczna. My, tzn. Opatówek, też spróbujemy. Mariusz Małoburski zadzwonił do burmistrza Dobrzycy Jarosława Pietrzaka i otrzymaliśmy od niego zaproszenie. Wyjechaliśmy wczesnym porankiem lutowego dnia. Uzyskaliśmy od Niego wyczerpujące informacje, jak się zabrać do tego przedsięwzięcia. Burmistrz Dobrzycy zaproponował spotkanie z władzami naszej gminy i z nami - inicjatorami pomysłu, o ile Go zaprosimy do Opatówka.

Wkrótce zwołałem posiedzenie Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Opatówka, informując zebranych o podjętej inicjatywie. 12 marca 2015 roku wysłaliśmy wniosek o podjęcie działań w celu przywrócenia praw miejskich miejscowości Opatówek do przewodniczącego Rady Gminy Opatówek Pawła Bąkowskiego. Szczegółowe uzasadnienie zredagowała Jadwiga Miluśka-Stasiak. Treść wniosku zamieściliśmy także w naszym czasopiśmie „OPATOWIANIN” nr 1,2 z marca 2015 r., upowszechniając go tym samym  w środowisku gminy. Otrzymaliśmy odpowiedź, że na VI sesji Rady Gminy w dniu 31 marca 2015 roku wniosek został przedstawiony radnym. 

Burmistrz Dobrzycy słowa dotrzymał i przyjechał na zaproszenie do Opatówka. W samo południe 14 maja 2015 r. spotkaliśmy się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Opatówku. W naradzie wzięli  udział: wójt Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki, przewodniczący  Rady Gminy Paweł Bąkowski, radni oraz Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Opatówka w poszerzonym składzie. Pozwolę sobie wymienić wszystkich: Jan Kowalkiewicz, Jadwiga Miluśka-Stasiak, Stanisław Kuś, Jan Stasiak, Jan Szałek, Tomasz Kwinta, Maria Bieniaszek, Teresa Zarzycka, Wojciech Mosiński, ponieważ to oni szczególnie zaangażowali się w realizację zadania „Opatówek znowu miastem”.

Na zadawane pytania burmistrz Dobrzycy odpowiadał wyczerpująco i przekonywująco. Po zakończeniu spotkania odniosłem wrażenie, że nie wszyscy byli przekonani pozytywnymi argumentami przemawiającymi za zmianą statusu naszej miejscowości. Postanowiliśmy, na miarę naszych możliwości, dotrzeć do mieszkańców Opatówka i gminy z argumentami, dlaczego chcemy odzyskać prawa miejskie. Opracowana przez Jadwigę Miluśką-Stasiak ulotka odpowiadała na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości. Ulotka była dostępna w sklepach, rozdawaliśmy ją przechodniom, wrzucaliśmy do skrzynek pocztowych.

Wykorzystywaliśmy każdą okazję, by propagować ideę odzyskania praw miejskich przez Opatówek. W czasie spotkania integracyjnego seniorów z dziećmi na powitanie lata na stanicy harcerskiej w czerwcu 2015 r. w Szałem, oprócz poczęstunku przygotowanego przez mamy i babcie z Koła Gospodyń Wiejskich, zabaw organizowanych przez klowna „Bolo” i występów kapeli „Sami Swoi”, było malowanie ulic i zabytków Opatówka na dużej folii i układanie herbu miasta Opatówka z szyszek.

 Kolejnym etapem naszej agitacji była prezentacja multimedialna pt. „Opatówek dawniej miasto, Opatówek dziś” przygotowana przez Jadwigę Miluśką-Stasiak. Na zebraniu sprawozdawczym TPO za rok 2015 było ponad 50 osób i wszyscy po obejrzeniu prezentacji z  zadowoleniem przyjęli wiadomość o inicjatywie TPO. Obecna na zebraniu dyrektorka przedszkola w Opatówku Zdzisława Pawliczak zaproponowała, by pokazać prezentację w czasie zebrania rodziców w przedszkolu, co wkrótce zostało zrealizowane. Prezentacja została przedstawiona także na sesji Rady Gminy, w której obok radnych uczestniczyli sołtysi wsi sołeckich z całej gminy. Grupa osób merytorycznie przygotowanych zobowiązała  się do spotkań z mieszkańcami, by wyjaśniać, dlaczego chcemy odzyskać prawa miejskie i odpowiadać na pytania i wątpliwości. Byliśmy gotowi przedstawić swoją propozycję we wszystkich wsiach sołeckich, co spotkało się z odzewem sołtysa Szałego Andrzeja Brodziaka. Na spotkanie do remizy strażackiej w sołectwie Szałe przyszło wiele osób, z których większość pozytywnie odnosiła się do naszej propozycji. Spotkania zorganizowane przez sołtysów i strażaków i niektórych radnych miały miejsce także w sołectwach: Opatówek oraz Michałów, Borów, Tłokinia Wielka i Rajsko, ale zebrania wiejskie odbyły się przy niewielkiej frekwencji i małym zainteresowaniu tematem. Spotkania te prowadzili: Jan Kowalkiewicz, Mariusz Małoburski, Stanisław Kuś i Jadwiga Miluśka-Stasiak, która przedstawiała prezentację. We wszystkich zebraniach uczestniczył przewodniczący Rady Gminy Paweł Bąkowski.

 Bardzo nam zależało, aby w konsultacjach, które zostały wyznaczone Zarządzeniem nr 12/2016 Wójta Gminy Opatówek z dnia 16 lutego 2016 r. w terminie od 1 do 13 marca 2016 r. wzięło udział  jak najwięcej mieszkańców Opatówka i całej gminy. Zarządzenie określało sposób przeprowadzenia konsultacji. Przygotowaniem niezbędnej dokumentacji prawnej, obwodów oraz składów Komisji zajęła się w Urzędzie gminy Anna Słomian, której pomagała Emilia Przybylska. Do prac  zaangażowano także innych pracowników Urzędu Gminy. Utworzono 42 okręgi i powołano trzyosobowe Komisje. Ulotka przygotowana przez TPO została wzbogacona informacją o terminie i sposobie przeprowadzenia konsultacji i była upowszechniana w całej gminie przez Urząd Gminy, między innymi razem z nakazami podatkowymi.

  Z pomocą przyszli nam także księża z parafii znajdujących się na terenie gminy Opatówek. W niedzielę 29 marca br. ks. prałat Władysław Czamara przedstawił po mszach św. ogłoszenie następującej treści: W ramach troski o przywrócenie praw miejskich naszemu Opatówkowi w dniach od 1 do 12 marca br. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami. Uprzejmie prosimy o miłe przyjęcie odwiedzających Państwa w tej sprawie i wyrażenie swojej opinii na temat, pamiętając że jest to próba odrzucenia represji, które spotkały miasto Opatówek po Powstaniu Styczniowym. Więcej w tej sprawie na afiszach wywieszonych w różnych miejscach naszej Opatóweckiej Gminy. Ogłoszenia podobnej treści odczytali księża w parafiach w Chełmcach, Rajsku i Tłokini Kościelnej.

Od 1 marca wyruszyły w teren społeczne Komisje, w skład których weszło 117 osób, w tym: 11 radnych Rady Gminy Opatówek, 21 sołtysów i 17 członków rad sołeckich, 40 pracowników Urzędu Gminy w Opatówku, 7 bibliotekarzy oraz 21 członków Towarzystwa Przyjaciół Opatówka. Niektórzy członkowie TPO uczestniczyli w dwóch lub w trzech Komisjach. Każda Komisja otrzymała listę osób uprawnionych do udziału w konsultacjach, karty do głosowania, na których uczestnicy konsultacji skreślali wybraną odpowiedź oraz urnę, do której wrzucali swoje głosy. Komisje musiały dotrzeć do wszystkich gospodarstw domowych na terenie całej gminy. Najtrudniejsze były pierwsze dni z powodu niesprzyjającej pogody - padającego deszczu ze śniegiem. Niektóre obwody, zwłaszcza na terenie Opatówka, były tak duże, że Komisje chodziły przez kilka dni. Wszyscy mieszkańcy, których Komisje nie zastały w domach mieli możliwość oddania głosów w niedzielę 13 marca w Urzędzie Gminy.

Po podsumowaniu wyników konsultacji okazało się, że uczestniczyło w nich 42,3 % mieszkańców uprawnionych do udziału (3705 osób). Uprawnionych do udziału w konsultacjach było 8719 mieszkańców Gminy Opatówek. 52,8 % wszystkich uczestniczących, w tym 68,2 % mieszkańców Opatówka, opowiedziało się za przywróceniem Opatówkowi praw miejskich, a więc szczegółowe wyniki konsultacji  były zadowalające. Zapoznali się z nimi radni Rady Gminy na komisjach. Przewodniczący Rady Gminy Paweł Bąkowski  zwołał  XIX sesję Rady Gminy na dzień 29 marca 2016 roku, na którą została zaproszona delegacja z Towarzystwa Przyjaciół Opatówka. Radni zapoznali się z projektem uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta Opatówkowi. Na sesji obecnych było 12 z 15 radnych. Projekt poparło 9 radnych, przeciwnych było 2, wstrzymała się 1 osoba. Dalsze działanie należy Rady Gminy, która składa wniosek o przywrócenie praw miejskich do wojewody Wielkopolskiego. Jeżeli wojewoda uzna, że Opatówek spełnia wszystkie niezbędne warunki, a naszym zdaniem spełnia, od 1 stycznia 2017 r. Opatówek będzie znów miastem.

 Przed zakończeniem obrad Sesji podziękowałem wszystkim, który zaangażowali się w działania mające na celu przywrócenie Opatówkowi praw miejskich. Wyraziłem także  podziękowanie wszystkim mieszkańcom gminy, którzy wzięli udział w konsultacjach, a szczególnie tym, którzy głosowali za miastem.Data utworzenia: 2017-01-04
Data aktualizacji: 2017-01-04

Najpopularniejsze

Brak osbługi Flash lub Javascript w Twojej przeglądarce.

Przeglądaj TAGI

Mapa strony