Aktualności


Prawa miejskie dla Opatówka


Opatówek znów miastem?Herb Opatówka


Przez niemal 6 wieków Opatówek był miastem. Prawa miejskie utracił po powstaniu styczniowym. Teraz, po prawie 150 latach Opatówek może odzyskać status miasta. Z taką inicjatywą wystąpiło Towarzystwo Przyjaciół Opatówka.


O odzyskaniu statusu miasta zadecydują mieszkańcy naszej Gminy!


Dlaczego chcemy odzyskać prawa miejskie?


Opatówek spełnia wszelkie kryteria ustawowe, by odzyskać status miasta:

 • Wielowiekowa tradycja miejska (od pocz. XIII w. do 1870 r.).
 • Zwarta zabudowa typu miejskiego, jednoznacznie wykształcone centrum, liczne zabytki.
 • Infrastruktura miejska – ulice o nawierzchni asfaltowej, chodniki, wodociąg, kanalizacja, oczyszczalnia ścieków, gazociąg, selektywna zbiórka odpadów, itp.
 • Funkcjonowanie instytucji o charakterze miastotwórczym i ponadlokalnym (biblioteka powiatowa, muzeum, siedziba dekanatu) oraz dobrze rozwinięta sfera usług publicznych (szkoły, ochrona zdrowia, kultura, itp.).
 • Liczba mieszkańców – ponad 3700 (wymagane minimum - 2000).
 • Tylko nieliczni mieszkańcy Opatówka zajmują się rolnictwem (wymagane -  przynajmniej 2/3 ludności musi być zatrudnione poza rolnictwem).


Argumenty przemawiające za odzyskaniem praw miejskich:

 • Opatówek jest największą miejscowością powiatu kaliskiego ziemskiego.
 • Wzrost rangi i znaczenia całej Gminy Opatówek.
 • Aktywizacja gospodarcza – ułatwienia w ustaleniu warunków zabudowy.
 • Dostępność do środków pomocowych adresowanych zarówno dla miast, jak i obszarów wiejskich.
 • Przyciągnięcie inwestorów.
 • Poprawa sytuacji na rynku pracy.
 • Podniesienie atrakcyjności Opatówka w oczach młodych ludzi.
 • Poprawa komfortu życia mieszkańców.


Najczęstsze wątpliwości i pytania:

 • Wzrost podatków – nieprawda, gdyż wysokość podatków ustala samorząd bez względu na status miejscowości.
 • Wzrost opłat za wodę, wywóz śmieci, przedszkole i innych opłat lokalnych – nieprawda, gdyż opłaty te ustala samorząd niezależnie od statusu miejscowości.
 • Utrata dodatku wiejskiego dla nauczycieli – nieprawda, gdyż dodatek wiejski przysługuje nauczycielom pracującym w miejscowościach do 5 tys. mieszkańców, niezależnie od tego czy są to wioski, czy miasta.
 • Zmniejszenie subwencji oświatowej - nieprawda, wysokość subwencji nie zależy od statusu miejscowości.
 • Utrata możliwości uzyskania środków unijnych dla wsi – nieprawda, ponieważ gminy miejsko-wiejskie mogą ubiegać się o środki z funduszy pomocowych, tak jak gminy wiejskie.
 • Likwidacja dopłat rolniczych – nieprawda, gdyż rolnik ma prawo otrzymać dopłaty niezależnie od tego, czy gospodarstwo jest na terenie miasta, czy wsi.
 • Zakaz hodowli zwierząt na terenie miejskim – nieprawda, nie ma takiego zakazu. Ewentualny zakaz jest związany z uciążliwością hodowli dla mieszkańców, zarówno wsi, jak i miasta.
 • Utrata stypendiów unijnych dla mieszkańców wsi – nieprawda, gdyż prawo do stypendium zachowują uczniowie i studenci z  miejscowości do 5 tys. mieszkańców.
 • Wymiana dowodów osobistych - nieprawda, gdyż dowody podlegają wymianie dopiero po utracie ich ważności.
 • Wysokie koszty zmiany, które poniesie administracja – nieprawda, gdyż będą to jedynie koszty zmiany szyldów i pieczątek w Urzędzie Gminy. Instytucje gminne (GOPS, Biblioteka, GOK) nie muszą zmieniać swoich nazw.
 • Wzrost administracji – nieprawda, gdyż jest to zależne jedynie od ustaleń samorządu.
 • Wyższa pensja burmistrza – nieprawda, gdyż pensję burmistrza, taką samą jak pensję wójta, ustala samorząd wg stawki ustawowej dla miejscowości do 15 tys. mieszkańców.


Nie bójmy się! Zdecydujmy sami!  Każdy głos jest bardzo ważny!

 Data utworzenia: 2015-06-02
Data aktualizacji: 2015-06-02

Najpopularniejsze

Brak osbługi Flash lub Javascript w Twojej przeglądarce.

Przeglądaj TAGI

Mapa strony