Aktualności


Dzień Dziecka i Powitanie Lata

 

Towarzystwo Przyjaciół Opatówka we współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich, Ligą Obrony Kraju i Gminną Biblioteką Publiczną im. Braci Gillerów w Opatówku zapraszają na Dzień Dziecka i Powitanie Lata w Stanicy ZHP „Grodzisko” przy PKP Winiary.  

Spotykamy się w sobotę 20 czerwca 2015 r. o godz. 11.30 na dworcu PKP w Opatówku. Stamtąd wspólnie przejedziemy pociągiem do Winiar.

W programie:

 •  grill i słodki poczęstunek
 •  występ kapeli „Sami Swoi”
 •  clown Bolo
 •  Myszka Miki
 •  gry, zabawy, konkursy
 •  konkurs strzelecki

 

Wspólny powrót pociągiem na stację PKP w Opatówku w godzinach popołudniowych.

Zapisy w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku w godzinach pracy biblioteki do 15 czerwca 2015 r.
Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Przy zapisie wszyscy uczestnicy podają nazwisko i imię oraz numer PESEL (do ubezpieczenia).

Opłatę w wysokości 10 zł uiszczają tylko dorośli.

Dzieci uczestniczą w imprezie tylko pod opieką swoich dorosłych opiekunów.

Zapisane osoby otrzymają przed wejściem do pociągu specjalne bilety uprawniające do przejazdu koleją i konsumpcji.


Sponsorzy:

Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Opatówku
Urząd Gminy w Opatówku

 

 

Regulamin Festynu Rodzinnego
z okazji Dnia Dziecka i Powitania Lata
w dniu 20 czerwca 2015 r.


1. Główny organizator festynu: Towarzystwo Przyjaciół Opatówka

2. Przebieg festynu:

 • 20 czerwca 2015 r. godz. 11.30 – zbiórka na dworcu PKP w Opatówku. Wydanie specjalnych biletów zapisanym uczestnikom. Bilety będą uprawniały do przejazdu koleją (opłaconego wcześniej przez Organizatora) oraz do konsumpcji
 • przejazd koleją z Opatówka do Winiar
 • przejście do stanicy harcerskiej „Grodzisko”
 • muzyka, zabawy, grill
 • konkurs strzelecki
 • zorganizowany powrót do Opatówka w godzinach popołudniowych.


3. Uczestnictwo:

 • festyn jest przeznaczony dla rodzin członków i sympatyków Towarzystwa Przyjaciół Opatówka. Dzieci pod opieką rodziców lub opiekunów 
 • młodzież w wielu od 14 do 17 lat bez opiekuna musi posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w festynie
 • festyn jest przeznaczony dla osób, które zapisały się i w związku z tym otrzymają na dworcu PKP okolicznościowe bilety.


4. Zgłoszenia:

 • zapisy na festyn odbywają się w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku w godzinach pracy biblioteki do dnia 15 czerwca 2015 r. Do zapisu konieczny jest numer PESEL (ubezpieczenie)
 • przy zapisie dorośli uczestnicy uiszczają opłatę w wysokości 10 zł. Dla dzieci udział jest bezpłatny.


5. Obowiązki uczestników:

 • zapoznanie się z regulaminem i potwierdzenie zgody na ewentualną publikację wizerunku w prasie i w Internecie
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie jazdy pociągiem. Nie wolno wyskakiwać z pociągu w czasie jazdy, nie wolno się wychylać przez okna i drzwi
 • zachowanie szczególnych zasad bezpieczeństwa w czasie zawodów strzeleckich. Podporządkowanie się poleceniom organizatorów
 • kulturalne zachowanie i dobry humor.


6.    Postanowienia końcowe:

 • organizator nie odpowiada za ewentualne straty poniesione przez uczestników w trakcie trwania festynu
 • organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu festynu.


Data utworzenia: 2015-06-05
Data aktualizacji: 2015-06-05

Najpopularniejsze

Brak osbługi Flash lub Javascript w Twojej przeglądarce.

Przeglądaj TAGI

Mapa strony