Życie Opatówka


Konsultacje w sprawie odzyskania praw miejskich przez Opatówek

Jadwiga Miluśka-Stasiak

Na podstawie Zarządzenia nr 12/2016 Wójta Gminy Opatówek z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Opatówek w zakresie wniosku o nadanie miejscowości Opatówek statusu miasta w dniach od 1 do 12 marca 2016 r. odbędą się konsultacje społeczne.

Komisje, w skład których będą wchodzili przedstawiciele sołectw, radni Gminy Opatówek oraz członkowie Towarzystwa Przyjaciół Opatówka udadzą się do mieszkańców naszej Gminy z listami osób uprawnionych do głosowania (tak jak w wyborach do rad gmin, itd.) i z urnami, by zadać pytanie: "Czy chce Pan/Pani wziąć udział w konsultacjach społeczenych dotyczących wniosku o nadanie miejscowości Opatówek statusu miasta?"

Każda osoba, która wyrazi zgodę na udział w konsultacjach, podpisując się na liście, otrzymuje kartę do głosowania. Po zakreśleniu odpowiedzi na pytanie "Czy jesteś za nadaniem miejscowości Opatówek statusu miasta?" wrzuca kartę do urny. 

Pod koniec każdego dnia Komisja opróżnia urnę, liczy głosy i sporządza protokół, a następnie pakuje karty w zabezpieczony pakiet. Rada Gminy Opatówek podejmie decyzję o dalszych działaniach po otrzymaniu wyników konsultacji społecznych.

 

Zwracamy się do wszystkich Mieszkańców naszej Gminy o jak najliczniejszy udział w konsultacjach i poparcie propozycji Towarzystwa Przyjaciół Opatówka, która nie przyniesie żadnych negatywnych konsekwencji dla Gminy Opatówek i jej Mieszkańców, a może przynieść korzyści.

Przede wszystkim jednak przywrócenie Opatówkowi praw miejskich byłoby aktem sprawiedliwości dziejowej, przekreśleniem obowiązującego do dziś ukazu carskiego z 1869 r. i usankcjonowaniem tego, co wszyscy czujemy: Opatówek - "Miasteczko Roży Wiatrów" ma charakter miejski, co widoczne jest w miejscowej tradycji (wszak wszyscy chodzimy załatwiać sprawy, na zakupy, itp "do miasta"), w liczbie mieszkańców, architekturze, licznych zabytkach i posiadanej infrastrukturze oraz ponadlokalnych funkcjach naszej miejscowości.

Większość miejscowości, które utraciły prawa miejskie w wyniku represji zaborcy po powstaniu styczniowym, a dziś spełniają konieczne warunki, odzyskała już prawa miejskie. 

Żyjemy w wolnej Polsce i jako Obywatele mamy prawo decydować o sprawach swojej Miejscowości.Data utworzenia: 2016-03-30
Data aktualizacji: 2016-03-30

Najpopularniejsze

Brak osbługi Flash lub Javascript w Twojej przeglądarce.

Przeglądaj TAGI

Mapa strony