Wydawnictwa

Poniżej prezentujemy różnorodne wydawnictwa regionalne, które ukazały się dzięki naszej bibliotece lub inne wybrane publikacje zwi±zane z gmin± Opatówek (w kolejno¶ci alfabetycznej).

Agaton i Stefan Gillerowie
Agaton i Stefan Gillerowie – wielcy opatowianie


Projekt i oprac.: Roman Hauk
Wybór Ľródeł: Jadwiga Milu¶ka-Bunclerowa

Miejsce wydania: Opatówek

Wydawca: Muzeum Historii Przemysłu

Rok wydania: 1999

Opis fiz. [6] k. : il. kolor : 20 cm

ISBN: 83-909424-5-3

Katalog wydany z okazji wystawy dokumentów rodziny Gillerów ze zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów, która została zorganizowana w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku w maju 1999 r.

 

 

OSP Borów
Anna Banasiak, Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowie (1925-2010)


Miejsce wydania: Borów

Wydawca:  Ochotnicza Straż Pożarna w Borowie

Rok wydania:  2010

Opis. fiz. : 48 s. : fot. : 20 cm

Publikacja wydana z okazji jubileuszu Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowie.

 


A. Giller Bohdan Zalewski
Agaton Giller, Bohdan Zaleski 

Przygotowanie do wydania: Małgorzata Sulwińska

Miejsce wydania: Opatówek

Wydawca: Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów

Rok wydania: 2009

Opis fiz. : 32, [2] s. : 20 cm

Przedruk z publikacji: „Bohdan Zaleski przez Agatona Gillera” czcionkami i w Komisie W. Simona. Poznań 1882
(z odbitki z Albumu Muzeum Narodowego w Rapperswylu p.t. „Wieniec Pami±tkowy).Dwie chwile


Stefan January Giller, Dwie chwile


Wyb., oprac., wstęp: Piotr Łuszczykiewicz
Przypisy, nota biograficzna: Jadwiga Milu¶ka

Miejsce wydania: Toruń, Opatówek

Wydawca:  Art Studio Oleksiak, Halina i Zenon Sroczyńscy

Rok wydania:  2002

Opis. fiz. : 116 s. : il. : 27 cm

 

 

Elegije i sonety
Stefan January Giller, Elegije i sonety

Miejsce wydania: Opatówek

Wydawca:  Towarzystwo Przyjaciół Opatówka

Rok wydania:  1999

Opis. fiz. : 124 s. : 20 cm

Przedruk  z publikacji: „Elegije i sonety Stefana z Opatówka”.
Wyd.:  G. Gebethner i Spółka,  Kraków 1890.

 


Stefan Giller Jan Kochanowski
Stefan January Giller, Jan Kochanowski z Czarnolesia

Przygotowanie do wydania: Małgorzata Sulwińska

Miejsce wydania: Opatówek

Wydawca:  Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów

Rok wydania:  2009

Opis. fiz. : 16, [3] s. : 20 cm

Przedruk  z publikacji: "Jan Kochanowski z Czarnolesia. Poemat Stefana z Opatówka zwieńczony pierwsz± nagrod± na konkursie poetyckim warszawskim dnia 25 listopada 1881 r."
Nakładem i czcionkami Drukarni Kuryera Poznańskiego, Poznań 1884.


Stefan Giller Krótkie
Stefan January Giller, Krótkie Curriculum vitae Matyjasza co zwan był Kobeżnikiem na Wilczej Ustroni wedle słów  pewnego starego tradytora w rym ujęte i ¶wiatu przedstawione przez Stefana z Opatówka


Oprac.: Jadwiga Milu¶ka
Il.: Władysław Ko¶cielniak

Miejsce wydania: Opatówek

Wydawca: Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku

Rok wydania: 2009

Opis fiz.: 23, [1] s. : il. : 20 cm

Opracowanie na podst. rękopisu Stefana Gillera znajduj±cego się w Bibliotece Kórnickiej PAN, sygn. 2606, k. i publikacji w „Bibliotece Warszawskiej” 1860, t. 1 s. 284-301.Gmina Opatówek 1993-1994


Gmina Opatówek 1993-1994. Informator


Zebr. i oprac. Jadwiga Bunclerowa

Miejsce wydania: Opatówek

Wydawca:  Gminna Biblioteka Publiczna; Towarzystwo Przyjaciół Opatówka

Rok wydania:  1994

Opis. fiz. : 110, [2] s. : 20 cmteka Gmina Opatówek


Gmina Opatówek w rysunkach Władysława Ko¶cielniaka


Rys.: Władysław Ko¶cielniak Wstęp: Jadwiga Milu¶ka-Bunclerowa

Miejsce wydania: Opatówek

Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Opatówka

Rok wydania: 1997

Opis. fiz. : [27] k. : 30 cm


Teka 24 rysunków luzem z widokami gminy Opatówek.

 

 

bliskie piękno
Gmina Opatówek. Bliskie piękno


Tekst: Jadwiga Milu¶ka
Fot.: Ryszard Bieniecki
Oprac.: Sztuka i Rynek Kalisz

Miejsce wydania: Opatówek

Wydawca: Urz±d Gminy

Rok wydania: 2002

Opis. fiz. : 12 s. : il. 19 cm


Folder w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej i niemieckiej. 

 

 

OSP Chełmce
Małgorzata Judasz, Ochotnicza Straż Pożarna w Chełmcach w latach 1912-2012

Materiały zebrał i konsultacji udzielił Jarosław Budka

Miejsce wydania: Chełmce - Opatówek

Wydawca:  Ochotnicza Straż Pożarna w Chełmcach; Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów

Rok wydania:  2012

Opis. fiz. : 88 s. : fot. kolor. : 20 cm

ISBN: 978-83-917734-8-2

Publikacja wydana z okazji jubileuszu 100.lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmcach.

 

 

OSP Sierzchów
Małgorzata Judasz, Ochotnicza Straż Pożarna w Sierzchowie w latach 1910-2010

Miejsce wydania: Sierzchów

Wydawca: [OSP w Sierzchowie]

Rok wydania: 2010

Opis. fiz.: 76 s. : fot. kolor. : 20 cm

ISBN: 978-83-930307-1-2

Wydawnictwo powstało z okazji jubileuszu 100. lecia OSP w Sierzchowie.

 

 

OSP Tłokinia Wielka
Małgorzata Judasz, Ochotnicza Straż Pożarna w Tłokini Wielkiej w latach 1913-2013


Materiały zebrał i konsultacji udzielił Damian Jakóbczak

Miejsce wydania: Kalisz, Tłokinia Wielka

Wydawca:  Edytor, Ochotnicza Straż Pożarna w Tłokini Wielkiej


Rok wydania:  2013

Opis. fiz. : 156 s. : fot. kolor. : 24 cm

ISBN: 978-83-63808-12-9

Publikacja wydana z okazji jubileuszu 100.lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Tłokini Wielkiej.Stefan January Giller
Jadwiga Milu¶ka, Stefan January Giller (1833-1918): poeta, nauczyciel i działacz społeczny


Miejsce wydania: Kalisz

Rok wydania: 2015

Wydawca: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Opis. fiz. : 109 s. : il. : 19 cm

ISBN: 978-83-62689-20-0

 

 

Zarys dziejów OSP


Jadwiga Milu¶ka, Zarys dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej w Opatówku 1882-2002


Miejsce wydania: Opatówek

Rok wydania: 2002

Wydawca: [OSP Opatówek, Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku]

Opis. fiz. : 56 s. : il. : 20 cm

ISBN: 83-85638-48-2

Publikacja wydana w 120. rocznicę utworzenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Opatówku

 

 

W stronę Miasteczka Róży Wiatrów


Jadwiga Milu¶ka-Bunclerowa; Elżbieta Rogozińska, W stronę  "Miasteczka Róży Wiatrów”

Miejsce wydania: Opatówek

Wydawca:  Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów

Rok wydania:  1999

Opis. fiz. : 39, [1] s. : 20 cm

ISBN: 83-96845-08-2

Publikacja wydana z okazji  jubileuszu 50.lecia biblioteki i nadania bibliotece w Opatówku imienia Braci Gillerów.90 lat temu


Jadwiga Milu¶ka-Stasiak, 90 lat temu… Z dziejów opatowskiego harcerstwa

 
Miejsce wydania: Opatówek

Wydawca: Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów

Rok wydania: 2010

Opis. fiz. : 41, [1] s. : fot. : 19 cm

ISBN: 978-83-917734-4-4

 

 

Krótki zarys dziejów księgozbiorów


Jadwiga Milu¶ka-Stasiak, Krótki zarys dziejów księgozbiorów i bibliotek w Opatówku w 60-lecie istnienia Gminnej Biblioteki Publicznej


Miejsce wydania: Opatówek

Wydawca:  Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów

Rok wydania:  2009

Opis. fiz. : 25, [3] s. : 20 cm

ISBN: 978-83-717734-3-7

Publikacja wydana z okazji jubileuszu 60.lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatówku.

 

 

W kręgu
Jadwiga Milu¶ka-Stasiak, W kręgu „Miasteczka Róży Wiatrów”. Gmina Opatówek wczoraj i dzi¶


Miejsce wydania: Opatówek

Wydawca: Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów

Rok wydania: 2012

Opis. fiz. : 97, [3] s. : fot. kolor. : 20 x 20 cm

ISBN: 978-83-917734-5-1

Publikacja wydana przy wsparciu ¶rodków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

 

Z dziejów parafii
Jadwiga Milu¶ka-Stasiak, Z dziejów parafii w Opatówku


Miejsce wydania: Opatówek

Wydawca: Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów

Rok wydania: 2012

Opis. fiz. : 220, [2] s. : il.,[16] s. tabl. : il. Kolor. : 22 cm

ISBN: 978-83-917734-7-7

Publikacja wydana z okazji 100. Rocznicy konsekracji ko¶cioła parafialnego p.w. Naj¶więtszego Serca Pana Jezusa w Opatówku.

 


Nieznana korespondencja


Nieznana korespondencja rodziny Gillerów


Oprac. oraz przedmow± i przypisami opatrzyła Jadwiga Milu¶ka

Miejsce wydania: Kalisz

Wydawca: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Rok wydania: 2001

Opis. fiz.: 251 s. : il. : 23 cm

ISBN: 83-85638-32-6

Wydawnictwo zawiera opracowanie listów znalezionych w 1997 r. na strychu rodzinnego domu Agatona i Stefana Gillerów. Publikacja zawiera indeksy: osobowy, nazw geograficznych i historycznych oraz stowarzyszeń i instytucji.

 

 

Opatowianin
Opatowianin. Czasopismo Towarzystwa Przyjaciół Opatówka


Red. naczelny Magdalena Krytkowska (1990-1996), Jadwiga Milu¶ka (Bunclerowa) (1996 - 2007)
Redaktorzy: Bożena Banasiakowa, Anna Burkowa, Marianna Kocembowa, Jan Kowalkiewicz, Magdalena Krytkowska, Piotr Kuczyński, Stanisław Ku¶, Jadwiga Milu¶ka (Bunclerowa), Danuta Nowakowska, Elżbieta Rogozińska, Romuald Rogoziński, Roman Wardęcki, Jadwiga Warszewska

Miejsce wydawania: Opatówek

Wydawcy: Towarzystwo Przyjaciół Opatówka; Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów

Czas wydawania: 1990 do 2007

Opis. fiz. : od 2 do 32 stron formatu A-4

Czasopismo lokalne o charakterze historyczno-literackim i kulturalnym. Ł±cznie wydano 131 numerów czasopisma na 1312 stronach A-4.


Sedlaczkówna


Janina Sedlaczkówna, Agaton Giller


Przygotowanie do druku i redakcja: Jadwiga Milu¶ka-Stasiak


Miejsce wydania: Opatówek

Wydawca:  Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów


Rok wydania:  2009

Opis. fiz. : 44, [4] s. : 20 cm


Przedruk  z publikacji: „Agaton Giller opowiedziała Janina Sedlaczkówna” Wyd. w Poznaniu nakładem L. Rzepeckiego Fil. Dra. Czcionkami W. Simona 1891.

 

 

Sztuka jako okno
Sztuka jako okno na Europę. Prace autorskie ze zbiorów Władysława Ko¶cielniaka


Oprac. katalogu: Jadwiga Milu¶ka

Miejsce wydania: Opatówek

Wydawca: Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku

Rok wydania: 2004

Opis fiz. : 4 k. : il. kolor. : 20 cm

ISBN: 83-917734-0-X

Katalog wydany z okazji wystawy Władysława Ko¶cielniaka „Sztuka jako okno na Europę” z finansowym wsparciem Unii Europejskiej.

 

Tożsamo¶ć lokalna
Tożsamo¶ć lokalna w społeczeństwie europejskim. Biblioteka jako okno na Europę.

Red. Jadwiga Milu¶ka

Miejsce wydania: Opatówek

Wydawca:  Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów

Rok wydania:  2004

Opis. fiz. : 36, [2] s. : 30 cm


ISBN: 83-917734-1-8

 
Materiały z konferencji zorganizowanej w ramach programu „Biblioteka jako okno na Europę”.
Publikacja współfinansowana ze ¶rodków Unii Europejskiej.Czesław Wo¶
Czesław Wo¶, Ziemia Kaliska w rysunku, grafice i ekslibrisie

Miejsce wydania: Opatówek

Wydawca: Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów

Rok wydania: 2012


Opis fiz. : 24 s. : il. : 23 x 23 cm


ISBN: 978-83-917734-4-6

Katalog wydany z okazji wystawy prac Czesława Wosia w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku.

 

 

Władysław Ko¶cielniak
Władysław Ko¶cielniak. Pejzaż i architektura


Oprac. Jadwiga Milu¶ka-Stasiak

Miejsce wydania: Opatówek

Wydawca: Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów

Rok wydania: 2013

Opis fiz. : [2] k. : il. kolor. : 20 cm

Katalog wydany z okazji wystawy prac Władysława Ko¶cielniaka w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku.Kamiński

Zarys dziejów Opatówka

Red.: Andrzej Kamiński

Miejsce wydania: Opatówek

Wydawca: Społeczny Komitet Obchodów 850-lecia Opatówka

Rok wydania: 1987

Opis fiz. : [16] s. : il. : 20 cm

Krótkie opracowanie wydane z okazji obchodów 850-lecia Opatówka.Data utworzenia: 2013-10-21
Data aktualizacji: 2018-01-09

Najpopularniejsze

Brak osbługi Flash lub Javascript w Twojej przegl±darce.

Przegl±daj TAGI

Mapa strony