Usługi publiczne w Opatówku

Jadwiga Miluśka-Stasiak

Usługi publiczne w Opatówku

W Opatówku funkcjonują placówki szkolne od przedszkola po studia wyższe:

-   Publiczne Przedszkole

- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego

-   Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego

-   Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów

-  Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka obejmujący liceum ogólnokształcące, technikum i zasadniczą szkołę zawodową, które kształcą kadry dla rolnictwa i ogrodnictwa. Zespół szkół posiada także ofertę edukacyjną dla dorosłych

- Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi. Wydział zamiejscowy w Opatówku

 

  Opiekę medyczną sprawuje w Opatówku Gminny Ośrodek Zdrowia oraz dwa gabinety lekarzy rodzinnych. Poza tym istnieją prywatne gabinety lekarskie. Funkcjonują 4 apteki. W jednym z budynków należących do zakładu „Jutrzenka Colian” otworzono w 2009 r. Centrum Rehabilitacji „Medicol”.

 

W Opatówku działają instytucje kultury:

- Muzeum Historii Przemysłu

- Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów

- Gminny Ośrodek Kultury

  

Opieka społeczna

Przy Urzędzie Gminy w Opatówku istnieje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Działa także Świetlica Środowiskowa „Słoneczko” - dzienna placówka opiekuńczo-wychowawcza.

 

Obsługa finansowa

W Opatówku funkcjonuje Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej Oddział w Opatówku oraz punkt obsługi kasowej różnych banków.

 

Poczta

Mieszkańców Opatówka i Gminy Opatówek obsługuje placówka Poczty Polskiej w Opatówku

 

Bezpieczeństwo publiczne

W Opatówku funkcjonuje Komisariat Policji, obejmujący swym zasięgiem także gminy: Godziesze i Brzeziny. Wielką rolę w zachowaniu bezpieczeństwa i likwidowania skutków zdarzeń i klęsk żywiołowych odgrywa Ochotnicza Straż Pożarna należąca do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

 

Parafia rzymskokatolicka:

Skupia 5 tys. wiernych z Opatówka i okolicznych wsi. W 2012 r. odbyły się uroczyste obchody 100 – lecia konsekracji obecnej świątyni. Oprócz działalności duszpasterskiej odbywają się tu koncerty, promocje książek i inne wydarzenia o charakterze kulturalno-społecznym. Parafia posiada cmentarz grzebalny o pow. 2,39 ha.

 

Sport

Opatówek ma bogate tradycje sportowe, szczególnie w piłce nożnej i boksie. Sportowcy – członkowie Ludowych Zespołów Sportowych urządzili po wojnie na Dziwczy boisko sportowe. Spadkobiercą LZS był klub „Sparta”, a obecnie Klub Sportowy Opatówek, który reprezentuje corocznie gminę w rozgrywkach na szczeblu regionalnym. Członkowie Klubu angażują się społecznie. W grudniu 2015 r. zorganizowali akcję na rzecz ciężko chorego dziecka, która przyniosła 80 tys. zł.

W 1999 r. w setną rocznicę Wyścigu Objazdowego Królestwa Polskiego odbył się wyścig kolarski, którego jeden z etapów kończył się w Opatówku. W maju 2008 r. odbył się Ogólnopolski Bieg Śladami Braci Gillerów, w którym wzięli udział także biegacze z innych krajów. Od 2009 r. odbywają się w Opatówku Mistrzostwa w Kolarstwie Młodzieżowym.

W 2005 r. oddano do użytku halę widowiskowo-sportową im. Polskich Olimpijczyków a w 2009 r. kompleks boisk sportowych „Orlik-2012”.

          

Rekreacja

Ze względu na położenie Opatówek ma wyjątkowe warunki dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców. Na terenie miejscowości znajduje się park i las. Prze Opatówek przepływa rzeczka Cienia zwana też Trojanówką. W parku znajduje się staw, który zimą zamienia się w lodowisko dla łyżwiarzy. Z pobliskiego wzgórza zamkowego, na którym urządzono rekreacyjny ogród różany, zimą można zjeżdżać  na sankach. Wiosną poszycie parku jest białe od zawilców.

W 2015 r., dzięki środkom unijnym uzyskanym przez lokalny samorząd, zagospodarowano stawy w pobliżu rynku, stwarzając wspaniały teren spacerowy dla mieszkańców oraz miejsce dla imprez na świeżym powietrzu. Stawy i rzeczka są wymarzonym miejscem dla wędkarzy.

 W pobliżu Opatówka znajdują się malownicze wzgórza polodowcowe oraz sztuczny zbiornik retencyjno-rekreacyjny w miejscowości Szałe.

Miłośnicy spacerów oraz turyści rowerowi mają wiele możliwości wędrówek po Opatówku i najbliższej okolicy w całej gminie. Ponadto wzdłuż zakładu „Jutrzenka Colian” i przez park prowadzi ścieżka rowerowa. Od zachodu łączy się ona z chodnikiem dla pieszych prowadzącym do Zdun, który został połączony z chodnikiem kaliskim. Podobny chodnik prowadzi z Opatówka do wschodniej granicy gminy w kierunku Sieradza.Data utworzenia: 2016-11-14
Data aktualizacji: 2016-11-14

Najpopularniejsze

Brak osbługi Flash lub Javascript w Twojej przeglądarce.

Przeglądaj TAGI

Mapa strony