Organizacje społeczne

Jadwiga Miluśka-Stasiak

Organizacje społeczne:

- Ochotnicza Straż Pożarna należąca do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Oprócz zadań polegających na gaszeniu pożarów, zapobieganiu i likwidowaniu zdarzeń i klęsk żywiołowych strażacy zapewniają ochronę imprez gminnych, uczestniczą w uroczystościach państwowych i lokalnych oraz prowadzą działalność kulturalną. Straż posiada orkiestrę dętą. Na samochodach strażackich od lat widnieje herb miasta Opatówka.

- Towarzystwo Przyjaciół Opatówka powstałe w 1990 r. inicjuje i organizuje działalność na rzecz Opatówka i opatowian. Popularyzuje wiedzę o Opatówku poprzez czasopismo „Opatowianin” wydawane w latach 1990-2007 i od 2014 r. redagowane przez grupę społeczników, miłośników Opatówka. Towarzystwo Przyjaciół Opatówka wystąpiło do władz samorządowych z wnioskiem o podjęcie działań w celu przywrócenia Opatówkowi praw miejskich.

- Koło Gminne Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych

- Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

- Koło Gospodyń Wiejskich z zespołem śpiewaczym „Opatowianie”

- Akcja Katolicka

- Inicjatywa dla Opatówka

-  Gminne Koło Polskiego Związku Wędkarskiego

-  Sekcja Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych

-  Kapela Ludowa „Sami Swoi”

 Data utworzenia: 2016-11-14
Data aktualizacji: 2018-01-09

Najpopularniejsze

Brak osbługi Flash lub Javascript w Twojej przeglądarce.

Przeglądaj TAGI

Mapa strony