Infrastruktura Opatówka

Jadwiga Miluśka-Stasiak

Infrastruktura miejska – ulice o nawierzchni asfaltowej, chodniki, wodociąg, kanalizacja, oczyszczalnia ścieków, gazociąg, selektywna zbiórka odpadów, itp.

 

  Przez Opatówek przebiega droga krajowa nr 12. Od ronda przy tej drodze  rozpoczyna się także droga wojewódzka nr 471. Są to drogi o solidnej nawierzchni asfaltowej. Inne ulice Opatówka posiadają także nawierzchnię asfaltową. W najważniejszych miejscach zaznaczone są przejścia dla pieszych, w tym na 3 przejściach przy trasie nr 12 funkcjonują światła uliczne.

  Na terenie Opatówka wzdłuż ulic znajdują się chodniki dla pieszych wyłożone polbrukiem, na ogół oddzielone od jezdni trawnikami, na których rosną drzewa i krzewy. Wzdłuż części chodnika biegnącego równolegle do drogi nr 12 znajduje się ścieżka rowerowa.

 Ulice i chodniki w Opatówku są oświetlone.

 Od 1982 r. funkcjonuje w Opatówku wodociąg. Pod koniec lat 90. Opatówek został skanalizowany. Przy byłym przedsiębiorstwie „Hellena” uruchomiono mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków dla Opatówka, która w 2007 r. została wykupiona przez Gminę. W Opatówku istnieje kanalizacja burzowa.

 W latach 1994-98 w Opatówku i w całej gminie przeprowadzono sieć gazową.

 W Opatówku i w całej gminie prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów. W uzgodnionych terminach odbierane są także odpady wielkogabarytowe i elektryczne.

 Opatówek i cała gmina jest stelefonizowana i posiada dostęp do Internetu.Data utworzenia: 2016-11-14
Data aktualizacji: 2016-11-14

Najpopularniejsze

Brak osbługi Flash lub Javascript w Twojej przeglądarce.

Przeglądaj TAGI

Mapa strony