Szkolnictwo w Opatówku


Budowa szkoły elementarnej w poł. XIX w.

Bożena Banasiakowa

Ważnym problemem, który zajmowali się najzacniejsi obywatele miasteczka Opatówka w połowie XIX wieku, była budowa nowego budynku szkoły katolickiej. Szkoła elementerna katolicka była wybudowana jeszcze "za rządów pruskich" w Opatówku, przy ulicy Stawińskiej. Do szkoły tej uczęszczały dzieci z całej parafii. Wskutek upływu czasu i braku napraw budynek szkoły uległ zniszczeniu i musiał zostać opuszczony. Wartość tego budynku oszacowano na 100 rubli. Naukę rozpoczęto w wynajętym budynku.

Jeszcze przed 1847 r. burmistrz Opatówka Jan Kanty Giller czynił starania o wybudowanie nowej szkoły. Wykonano plan i kosztorys, który opiewał na sumę 3.600 rubli srebra. Na skutek żądań mieszkańców koszty zmniejszono do 1.500 r.s.

Dziedzic dóbr Opatówka w tym samym czasie ofiarował na budowę materiał: drewno, cegłę, dachówkę, wapno. Wszystko to zwieziono na miejsce budowy. W 1847 r. nie rozpoczęto jednak budowy ze względu na nieurodzaj. Budowę odłożono na później. Zgromadzony materiał nie został zabezpieczony i po pewnym czasie rozebrany przez mieszkańców. Pozostała część materiałów została sprzedana na licytacji w 1857 roku.

Dzieci uczyły się nadal w wynajętym pomieszczeniu, tym razem u Franciszki Giller, z którą zawarł kontrakt opiekun szkoły Aleksander Bobrowski.
Gillerowa wynajmowała następujące pomieszczenia:
- salę przeznaczoną na szkołę
- pokoje nad salą na mieszkanie dla nauczyciela
- alkierz i drwalnik
Dzierżawa miała wygasnąć w 1859 r. Ugodzono się na sumę roczną 30 r.s.

W 1858 r. ówczesny nauczyciel Antoni Miller odebrał z kasy szkolnej - 22 r.s., od włościan 19 r.s., razem otrzymał 41 r.s.
Według ówczesnych ustaleń jego wynagrodzenie powinno wynosić 34 r.s 50 kopiejek.
Rachunek kasy szkoły elementarnej na rok 1859 wynosił: przychodu - 240 r.s. 60 kop., rozchodu - 202 r.s. 80 kop.

W tym samym czasie trzej mieszkańcy Opatówka: Franciszek Kowalkiewicz, Szymon Miluśki i Tomasz Rogo zobowiązali się wystawić obiekt nowej szkoły na sumę 450 r.s., używając częściowo materiału z opuszczonej szkoły. Ale i oni po pewnym czasie odstąpili od planu wybudowania budynku szkoły. Nowy budynek szkolny nie został więc postawiony.


"Opatowianin", czerwiec 1995Data utworzenia: przed 2009-01-01
Data aktualizacji: 2009-09-23

Najpopularniejsze

Brak osbługi Flash lub Javascript w Twojej przeglądarce.

Przeglądaj TAGI

Mapa strony