Organizacje kulturalno-społeczne


Koło Polek

Danuta Nowakowska

Koło Polek w Opatówku powstało w 1920 r. spontanicznie, choć z inicjatywy ówczesnego proboszcza księdza dra Adama Marczewskiego.

W grupie założycielskiej "Koła Polek" znalazły się p.p. Schlösserowa - właścicielka majątku ziemskiego w Opatówku, Chrystowska - właścicielka majątku ziemskiego w Tłokini Kościelnej oraz panie: Wacława Essersowa - nauczycielka, Zagnerowa, Sarnecka, Adamczewska - Spiżowa. Do pracy w "Kole Polek" od początku włączyły się również kobiety z okolicznych wsi np. p.p. Majchrzakowa, Figlowa, Drobnikowa, Janiakowa, Klibrowa i in. Należało w tym miejscu przytoczyć tych kilka nazwisk, aby dać obraz przekroju społecznego, świadczącego, że "Koło Polek" - później Narodowa Organizacja Kobiet, nie była organizacją elitarną, ani polityczną lecz od początku istnienia nastawioną służeniu tworzącemu się, po blisko 150-letniej niewoli, nowemu polskiemu społeczeństwu.

Patriotyczne "Koło Polek" swą działalność rozpoczęło niesieniem pomocy powstającemu wojsku polskiemu, u zarania wystawionemu na próbę walki z najazdem bolszewickim. Baonowi ochotników, stacjonującemu w Opatówku "Koło Polek" dostarczyło 4 fartuchy sanitarne, 4 sztandary Czerwonego Krzyża, 6 ręczników, 200 woreczków opatrunkowych, zaopatrzonych w szarpie, które przygotowano, dzięki ofiarności p. Sarneckiej, która udostępniła na ten cel swoje mieszkanie, zapewniła oświetlenie i inne potrzeby.

"Koło Polek" wspierało również żołnierzy kaliskiego 29 pułku piechoty, walczących pod Warszawą dowożąc nawet prowiant. Członkinie "Koła Polek" zaopatrywały żołnierzy w rękawice i skarpety własnoręcznie dziane z przędzy wełnianej. Wspierano wojsko również finansowo. Gotówkę uzyskiwano z dobrowolnych ofiar jak również z innych możliwych źródeł np. z rozpowszechniania i sprzedaży plakatów i portretów generała Hallera. Pierwsze uzyskane w ten sposób pieniądze w kwocie 1451,- MK otrzymał 29 pułk kaliski.

Po zwycięstwie nad bolszewikami już w 1921 r. "Koło Polek" rozpoczyna pracę na użytek miejscowej ludności, organizując odczyty, wygłaszane społecznie, dochód z nich przeznaczając na różne cele społeczne jak np. 1866,- MK na gwiazdkę dla żołnierzy lub 7158,- MK na plebiscyt.

Obok "Koła Polek" w marcu 1921 r. powstaje w Opatówku Koło Gospodyń Wiejskich z programem uświadamiania społeczeństwa przez odczyty o tematyce gospodarczej. "Koło Polek" jaki i Koło Gospodyń Wiejskich zapewniają sobie fundusze na działalność odczytową przez wypożyczanie międlarki, którą otrzymały od p.p. Schlösserowej.

Próbowano organizować kursy edukacyjne, które jednak nie cieszyły się popularnością. Natomiast odczyty (np. "O pomocy w nagłych wypadkach", "O wychowaniu dzieci", "O hodowli drzew owocowych" itp.) spełniały swą rolę i nawet dostarczały nieco funduszy. Na początku roku 1922 Koła zorganizowały w Opatówku pierwszą, w odrodzonej Polsce, zabawę taneczną, która udała się znakomicie i przyniosła spory dochód. Jednak nadrzędnym celem pracy Kół była działalność kulturalno-oświatowa realizowana zwłaszcza przez odczyty np. na temat polityczno-ekonomicznego położenia Polski, lub bieżących zagadnień gospodarczo-politycznych kraju. Odczyty wygłaszały członkinie "Koła Polek" w Kaliszu m.in. p.p. Ładzina, Przedpełska i in.

"Koło Polek" podczas wojny bolszewickiej i tuż po wojnie - spełniało bardzo doniosłą i pożyteczną rolę, ale jego rację bytu uznano jedynie w tym okresie. Wobec tego 19 lutego 1922 roku na zebraniu "Koło Polek" przemianowano, jak gdyby automatycznie na Narodową Organizację Kobiet i pod tą nazwą staje się ono kontynuatorką poprzedniczki.


"Opatowianin", styczeń 1995Data utworzenia: przed 2009-01-01
Data aktualizacji: 2009-01-01

Najpopularniejsze

Brak osbługi Flash lub Javascript w Twojej przeglądarce.

Przeglądaj TAGI

Mapa strony