Organizacje kulturalno-społeczne


Koło Gospodyń Wiejskich w Opatówku

Magdalena Krytkowska

Koło Gospodyń Wiejskich w Opatówku powstało 15 października 1979 roku. Założycielką była Pani Maria Nurek. Liczba członkiń wynosiła 18. Popularność Koła szybko rosła, świadczy o tym zwiększająca się systematycznie liczba członkiń, do 60 gospodyń v 1981 roku. W latach późniejszych liczba ta nigdy nie była już tak wysoka. W 1989 roku, roku jubileuszu X-lecia - Koło liczyło 56 gospodyń.

Ta organizacja społeczna zajmowała się głównie sprawami związanymi z zagadnieniem usprawnienia gospodarstwa rolnego i domowego, hodowlą drobiu, organizowaniem wypożyczalni naczyń.

Członkinie Koła brały czynny udział w organizowaniu Jubileuszu 850-lecia Opatówka obchodzonego w czerwcu 1987 r. Organizowały również wycieczki krajoznawcze, do miejsc kultu religijnego, do rolniczych ośrodków doświadczalnych. W czasach tzw. "pustych półek sklepowych" solidarnie organizowały zaopatrzenie rodzin swoich członkiń w trudno dostępne produkty i towary. Również kursy kroju i szycia oraz racjonalnego odżywiania, to formy działalności opatowskiego KGW. Z okazji X-lecia KGW w Opatówku członkinie otrzymały odznaczenia i dyplomy .

Wymienione wyżej dane pochodzą z teczki dokumentów Dotyczących działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Opatówku, która w ostatnich tygodniach dotarła do mnie za pośrednictwem TPO. W teczce tej na szczególną uwagę zasługują dokumenty świadczące o pracy i sukcesach zespołu śpiewaczego - "OPATOWIANKI".

Zespół ten powstał w 1981 r. przy KGW. Początkowo składał się z 12 członkiń Koła. Spotykał się raz w tygodniu w świetlicy gminnej. Podczas spotkań przygotowywano repertuar. Śpiewano głównie piosenki, które znane były gospodyniom z ustnych przekazów.

W 1984 r. zespół wyjechał do Krotoszyna na I Wojewódzki Przegląd Zespołów Folklorystycznych i Artystycznych KGW. W roku następnym uczestniczył w Biesiadzie Folkloru Ziemi Kaliskiej w Jarocinie.

W 1986 r. brał udział w przesłuchaniach w II Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych i Artystycznych KGW w Odolanowie.

Zespół poziom wykonania utworów doskonalił na kursach organizowanych przez Wojewódzki Dom Kultury w Kaliszu np. w Żerkowie w 1987 r. a w 1989 w Kaliszu.

Wiosną 1988 r. brał udział w kolejnej Biesiadzie Folkloru bierni Kaliskiej. W tym samym roku uczestniczył w Dożynkach Pleszew '88. Rok 1989 to rok jubileuszu powstania KGW w Opatówku. Z tej okazji praca zespołu uhonorowana została Dyplomem Uznania.

Dyplom otrzymała też Pani Stefania Cicha "kierowniczka" zespołu "OPATOWIANKI". W 1990 r. miejscowy GOK zorganizował Gminny Przegląd Zespołów Folklorystycznych, w którym zespół "OPATOWIANKI" zajął I miejsce, w rok później znów można zobaczyć zespół na Biesiadzie Folkloru Ziemi Kaliskiej zorganizowanym w Krotoszynie.

W repertuarze zespołu znajdują się utwory: "Dzień dobry Kasieńko", "Chodziła dziewczyna po Porymbie", "Mój koń nieborak", "Tańczy, że dobrze", "A gdzie to jedziesz Panie Michale". Ostatni duży występ zespołu to kolejna prezentacja na Forum Biesiady Folkloru Ziemi Kaliskiej.

Do zespołu w 1993 r. należały Panie: Stefania Cicha, Teresa Balcerzyk, Ernestyna Tylczyńska, Mirosława Majdziak, Anna Zgarda, Janina Pogorzelec, Zofia Antoniak, Regina Urbaniak, Eugenia Prus, Maria Budka, Anna Fiechowska, Henryka Kasprzak, Weronika Salamon. Zespołowi akompaniuje Henryk Karski.
Członkinie same dbają o barwne stroje, zaprojektowane i uszyte przez nie same.

 


"Opatowianin", maj 1993Data utworzenia: przed 2009-01-01
Data aktualizacji: 2010-11-24

Najpopularniejsze

Brak osbługi Flash lub Javascript w Twojej przeglądarce.

Przeglądaj TAGI

Mapa strony