Okres międzywojenny


TYGODNIK OPATOWSKI

Jadwiga Miluśka Bunclerowa


CZYLI OPATOWSKIE WIADOMOŚCI PARAFIALNE
CZASOPISMO POŚWIĘCONE SPRAWOM RELIGIJNO-SPOŁECZNYM PARAFII OPATÓWEK

 

Inspiracją dla naszego czasopisma stał się wydawany w Opatówku w latach 1937-1939 "Tygodnik Opatowski" czyli "Opatowskie Wiadomości Parafialne".

Pisemko poświęcone sprawom religijno-społecznym naszej parafii zostało założone przez ówczesnego proboszcza ks. Jerzego Bekiera, który odegrał dużą role w organizowaniu ruchu wydawniczego w Kaliszu i pobliskich miejscowościach.

Redakcją "Tygodnika Opatowskiego" zajmował się ks. Edmund Perczak, który nawiązał współprace z przedstawicielami miejscowej inteligencji: Arkadiuszem Turczynowiczem, Eligiuszem Walczakiem i Kazimierzem Leśniewiczem. Tygodnik ukazywał się w nakładzie 300 egzemplarzy i był dodatkiem do redagowanego we Włocławku "Tygodnika Polskiego". Było to jednostronicowe wydawnictwo formatu 240 x 360 mm drukowane w Drukarni Polskiej w Kaliszu. Pisemko sprzedawano w kiosku obok kościoła, istniała także możliwość prenumeraty.

W tygodniku prowadzono stałe rubryki: utwory literackie poświęcone Opatówkowi i jego najwybitniejszym mieszkańcom, wiersze okolicznościowe, kronikę lokalnych wydarzeń, kącik szkolny. Gazetka rejestrowała ważniejsze wydarzenia mające miejsce w Opatówku, przebieg uroczystości religijnych i świeckich, działalności licznych organizacji kulturalno-społecznych. Znajdujemy w niej opisy: "Uroczystości 20-lecia Niepodległości w Opatówku", "Program obchodu Dni Morza w Opatówku", informacje o zbiórkach na Fundusz Obrony Narodowej, propagowanie "Akcji Teatr dla Wsi" i wiele ciekawych informacji i artykułów.

Dziś "Tygodnik Opatowski" jest skarbnicą wiedzy o Opatówku ostatnich lat przedwojennych. Jest świadectwem bogatego życia duchowego jego mieszkańców, ich uczestnictwa we wszystkich uroczystości lokalnych, otwarcia na sprawy całego narodu oraz przywiązania do swojej miejscowości.

Niestety zachowały się tylko nieliczne egzemplarze pisemka. Prosimy wszystkich, którzy posiadają jakiekolwiek numery "Tygodnika Opatowskiego" o udostępnienie ich, w celu skopiowania, gdyż zawartość pisemka jest dla nas niezwykle cennym źródłem informacji o Opatówku okresu międzywojennego.


"Opatowianin", marzec 1991 r.Data utworzenia: przed 2009-01-01
Data aktualizacji: 2009-01-01

Najpopularniejsze

Brak osbługi Flash lub Javascript w Twojej przeglądarce.

Przeglądaj TAGI

Mapa strony