Miejscowości gminy


Zduny

· Zduny ·

Wieś sołecka licząca 417 mieszkańców. Należy do parafii Tłokinia Kościelna.

W 1579 r. wieś należała do arcybiskupstwa gnieźnieńskiego.
W 1807 r. wieś przeszła w posiadanie gen. Józefa Zajączka. W wyniku przeprowadzonej przez niego regulacji utworzono 14 gospodarstw różnej wielkości. Włościanom wyznaczono, w ramach regulacji dóbr, czynsz i robociznę, którą mieli świadczyć na rzecz dominium. Ponadto mieli obowiązek, wraz z włościanami wsi Trojanów, utrzymywać stróża dworskiego, a kobiety zatrudniano do prania i strzyżenia owiec dworskich. W latach 1842-64 chłopi ze Zdun pracowali przy wydobywaniu i wypalaniu kamienia wapiennego w Trojanowie.

W 1914 r. była w Zdunach Ochotnicza Straż Ogniowa. Dzieci uczyły się w budynku starej oberży.

Pierwszym sołtysem wsi po zakończeniu II wojny światowej został Jan Dębowy. Zduny zostały zelektryfikowane w 1957 r. Dzieci uczęszczają głównie do szkoły w Winiarach.

 

Jadwiga Miluśka-Stasiak, "W kręgu Miasteczka Róży Wiatrów. Gmina Opatówek wczoraj i dziś", Opatówek 2011.Data utworzenia: 2012-03-29
Data aktualizacji: 2012-03-29

Najpopularniejsze

Brak osbługi Flash lub Javascript w Twojej przeglądarce.

Przeglądaj TAGI

Mapa strony